Tăng trưởng kinh tế nhanh đã biến đổi Việt Nam, mang lại những tiến bộ đáng kể về mặt xã hội. Tuy nhiên, tiến trình này đã không đồng đều. Để đảm bảo rằng “không có đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau” đòi hỏi các giải pháp đột phá để giám sát nhanh tiến độ phát triển toàn diện và bền vững cho tất cả người dân.

Bạn đang xem: Chính sách xã hội là gì

Điều này có nghĩa rằng Việt Nam cần tìm cách đảm bảo tăng trưởng và phát triển mang lại lợi ích cho tất cả trẻ em thông qua việc tăng cường các chính sách và chương trình của chính phủ dưới góc độ bảo đảm và ưu tiên hơn quyền trẻ em. Thành tựu của Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp đã đẩy những thách thức ngày càng trở nên cấp bách hơn, thêm vào đó viện trợ phát triển giảm mạnh đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ phải tự giải quyết các vấn đề của mình nhiều hơn.

*

Công việc của thienmaonline.vn tại Việt Nam tập trung vào việc hỗ trợ chính phủ phát triển các chính sách kinh tế và xã hội hiệu quả và công bằng hơn để giúp thực hiện các quyền của tất cả trẻ em.

Thông qua việc có tầm ảnh hưởng và tác động đến chương trình nghị sự và chính sách quốc gia, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ giúp cho hệ thống chính phủ cải thiện tốt hơn để thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là thông qua các biện pháp bảo trợ xã hội dựa trên quản lý tài chính công ưu tiên trẻ em.

Xem thêm: Khối Lượng Riêng Của Một Chất Là Gì, Khối Lượng Riêng

*

Nhằm ưu tiên các lĩnh vực cụ thể có nhu cầu hỗ trợ, hoạt động tăng cường hỗ trợ chính sách của thienmaonline.vn dựa trên các bằng chứng và chứng minh sự hiệu quả của các phương pháp liên ngành ở cấp địa phương để có tác động đến đầu tư của chính phủ dành cho trẻ em và gây dựng các quan hệ đối tác mới để giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở trẻ em.

Đối với quyền trẻ em, điều này giúp giảm thiểu những tổn thương mà trẻ em và gia đình bị bỏ lại phía sau phải đối mặt sau khi các tăng trưởng kinh tế mang lại gần đây, trong khi việc tiếp tục đạt được một hệ thống bảo trợ xã hội toàn diện liên quan đến việc Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp để nhận thức tốt hơn các quyền cơ bản của con người.

Xem thêm: Tải Về Apk Heroes Arena Android 2, Heroes Arena Cho Android

Cuối cùng, trong lĩnh vực Tài chính công cho trẻ em, chúng tôi đang hỗ trợ đảm bảo việc đầu tư công đặt ra các mục tiêu phù hợp ưu tiên ở trẻ em, vì vậy mọi trẻ em gái và trẻ em trai đều có cơ hội phát triển đầy đủ tiềm năng của mình.

*

Tài chính công cho trẻ em thienmaonline.vn nỗ lực để đảm bảo các khoản đầu tư công được đầu tư một cách phù hợp cho trẻ em Tìm hiểu công việc của thienmaonline.vn

*

Bảo trợ xã hội thienmaonline.vn cam kết giúp Việt Nam xây dựng một hệ thống bảo trợ xã hội thân thiện với trẻ em, đồng thời với việc giải quyết tình trạng nghèo thu nhập Tìm hiểu công việc của thienmaonline.vn

*

Quyền trẻ em thienmaonline.vn sử dụng chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến quyền trẻ em để đảm bảo “không em nào bị bỏ lại phía sau” Tìm hiểu công việc của thienmaonline.vn
Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho trẻ em là một chiến lược lâu dài cho sự phát triển bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai để đối phó với biến đổi khí
Chuyên mục: Hỏi Đáp