Đồng công bốĐạt chuẩn ISSN cho bài báo quốc tếHỗ trợ ý tưởngHỗ trợ mô hình nghiên cứuHỗ trợ dataHỗ trợ thảo luận mô hình

Your Tweet*Dịch vụ nghiên cứu định lượng và hỗ trợ làm luận văn , gửi tặng các bạn coupon – thienmaonline.vn/huong-dan-nhan-coupon-giam-gia-15-tu-dong/ – via

Your friend email*

Your email*

Message*Dịch vụ nghiên cứu định lượng và hỗ trợ làm luận văn , gửi tặng các bạn coupon

Hỗ trợ bài báo quốc tế ISSN, bạn cần công bố quốc tế khoa học bài báo theo chuẩn ISSN, các bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để chúng tôi tư vấn cho các bạn từ ý tưởng bài viết, mô hình nghiên cứu, mô hình định lượng, tư vấn viết thảo luận kết quả nghiên cứu, hướng dẫn đăng trên tạp chí chuyên ngành … Khi khách hàng có nhu cầu, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

Bạn đang xem: Chỉ số issn là gì

Định nghĩa ISSN theo Wiki

Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ hay viết tắt là ISSN (tiếng Anh: International Standard Serial Number) là một dãy số độc nhất gồm tám chữ số, được dùng để nhận dạng một xuất bản phẩm nhiều kỳ dạng giấy in hoặc điện tử như tạp chí định kỳ, tạp chí chuyên khảo, báo, bản tin, xuất bản phẩm thông tin, niên giám, báo cáo thường niên, kỷ yếu hội nghị hay hội thảo, phụ trương hay phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ. Nhiều xuất bản phẩm có ở cả hai dạng in và điện tử nên được ISSN xếp vào hai loại là: ISSN in (p-ISSN) và ISSN điện tử (e-ISSN hay eISSN). Hệ thống ISSN được phác thảo như một tiêu chuẩn quốc tế ISO vào năm 1971 và được ấn hành với tên gọi ISO 3297 vào năm 1975. Tiểu ban ISO TC 46/SC 9 là cơ quan quản lý tiêu chuẩn này.

Chỉ số ISSN là gì ?

Một tiêu chuẩn quốc tế Serial Number ( ISSN ) là một tám chữ số số serial sử dụng để nhận diện một ấn phẩm nối tiếp , chẳng hạn như một tạp chí. ISSN đặc biệt hữu ích trong việc phân biệt giữa các sê-ri có cùng tiêu đề. ISSN được sử dụng trong việc đặt hàng, lập danh mục, mượn liên thư viện và các thực tiễn khác liên quan đến tài liệu nối tiếp.

Hệ thống ISSN lần đầu tiên được soạn thảo như một International Organization for Standardization (ISO) tiêu chuẩn quốc tế vào năm 1971 và xuất bản như ISO 3297 vào năm 1975. ISO tiểu ban TC 46 / SC 9 là trách nhiệm duy trì tiêu chuẩn.

Khi một sê-ri có cùng nội dung được xuất bản ở nhiều loại phương tiện , một ISSN khác nhau được gán cho từng loại phương tiện. Ví dụ, nhiều sê-ri được xuất bản cả trên báo in và báo điện tử . Hệ thống ISSN gọi các loại này lần lượt là ISSN in ( p-ISSN ) và ISSN điện tử ( e-ISSN ). Do đó, như được định nghĩa trong ISO 3297: 2007, mọi nối tiếp trong hệ thống ISSN cũng được gán một ISSN liên kết ( ISSN-L), thường giống như ISSN được gán cho serial trong phương tiện được xuất bản đầu tiên của nó, liên kết với nhau tất cả các ISSN được gán cho serial trong mọi phương tiện.

Tìm hiểu về ISBN

Các mã ISSN và ISBN tương tự nhau về khái niệm, trong đó các mã số được gán cho từng cuốn sách . Một số có thể được chỉ định cho các vấn đề cụ thể của một sê-ri, ngoài mã ISSN cho toàn bộ sê-ri. ISSN, không giống như các mã ISBN, là một định danh nặc danh gắn liền với một danh hiệu nối tiếp, không chứa thông tin như các nhà xuất bản hoặc nó vị trí . Vì lý do này, một ISSN mới được gán cho một chuỗi mỗi khi nó trải qua một thay đổi tiêu đề lớn.

Xem thêm: Kỳ Thị Là Gì – Kỳ Thị Tuổi Tác

Định dạng mã ISSN

Định dạng của ISSN là một mã gồm tám chữ số, được chia cho một dấu gạch nối thành hai số có bốn chữ số. Là một số nguyên , nó có thể được biểu thị bằng bảy chữ số đầu tiên. Chữ số mã cuối cùng, có thể là 0-9 hoặc X, là một chữ số kiểm tra . Chính thức, hình thức chung của mã ISSN (còn được gọi là “cấu trúc ISSN” hoặc “cú pháp ISSN”).

Tiêu chuẩn tạp chí cho bài báo quốc tế ISSN

Các ISSN riêng biệt là cần thiết cho các chuỗi trong các phương tiện khác nhau (ngoại trừ các vi dạng sinh sản ). Do đó, các phiên bản in và phương tiện điện tử của một sê-ri cần các ISSN riêng biệt, và các phiên bản CD-ROM và các phiên bản web yêu cầu các ISSN khác nhau. Tuy nhiên, cùng một ISSN có thể được sử dụng cho các định dạng tệp khác nhau (ví dụ: PDF và HTML ) của cùng một chuỗi trực tuyến.

“Nhận dạng định hướng truyền thông” này của các sê-ri có ý nghĩa trong những năm 1970. Trong những năm 1990 trở đi, với máy tính cá nhân, màn hình tốt hơn và Web, chỉ nên xem xét nội dung , độc lập với phương tiện truyền thông. “Nhận dạng hướng nội dung” này của các sê-ri là một nhu cầu bị kìm nén trong suốt một thập kỷ, nhưng không có cập nhật hay sáng kiến ​​ISSN nào xảy ra. Một phần mở rộng tự nhiên cho ISSN, nhận dạng duy nhất của các bài viết trong sê-ri, là ứng dụng nhu cầu chính. Mô hình nội dung của các sê-ri thay thế đi kèm với Mô hình nội dung không xác định và ứng dụng của nó, định danh đối tượng kỹ thuật số (DOI), một sáng kiến ​​độc lập với ISSN, được hợp nhất vào những năm 2000.

Chỉ sau đó, vào năm 2007, ISSN-L đã được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISSN mới (ISO 3297: 2007) là “ISSN được chỉ định bởi Mạng ISSN để cho phép sắp xếp thứ tự hoặc các phiên bản của liên kết tài nguyên liên tục giữa các phương tiện khác nhau”.

Xem thêm: Toefl Là Gì – Chứng Chỉ

Để tìm hiểu nhiều hơn về các chuẩn của tạp chí, các bạn vào mục phân loại tạp chí khoa học để tìm hiểu thêm.

Chuyên mục: Hỏi Đáp