Hai phương pháp kế toán để xác định số tiền cần thiết nhằm tạo ra hàng hóa và dịch vụ là chi phí kế toán và chi phí sản phẩm. Về cách thức doanh nghiệp diễn giải dữ liệu tài chính, quyết định của công ty về sử dụng kỹ thuật kế toán chi phí có thể có tác động lâu dài. Đối với một doanh nghiệp thiếu các cơ sở sản xuất hiện đại, chi phí sản phẩm có thể làm việc tốt hơn, trong khi với một công ty sử dụng các phương thức sản xuất quy mô lớn thì chi phí kế toán phù hợp hơn.

Bạn đang xem: Chi phí là gì

*

Minh họa:Kế toán chi phí là gì

Chi phí sản phẩm so với kế toán chi phí

1. Định nghĩa chi phí sản phẩm

Các chi phí này có thể bao gồm mua nguyên vật liệu, tiền lương công nhân, chi phí vận chuyển sản xuất và phí lưu kho bán lẻ. Chi phí sản phẩm là quá trình kế toán xác định tất cả các chi phí kinh doanh liên quan đến việc tạo ra các sản phẩm của công ty. Một công ty cũng sử dụng chi phí sản phẩm để tìm cách hợp lý hóa chi phí sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận. Một công ty sử dụng kế toán chi phí để lên kế hoạch cho nhiều chiến lược kinh doanh khác nhau, bao gồm đặt giá sản phẩm và phát triển các chiến dịch quảng cáo. Ví dụ, việc chọn nguyên liệu thô hiệu quả hơn có thể cho phép một công ty tăng lợi nhuận từ doanh số bán lẻ bằng cách giảm chi phí tạo ra sản phẩm của mình.

2. Vấn đề với chi phí sản phẩm

Hiện đại hóa các kỹ thuật sản xuất và cải tiến trong vận chuyển sản phẩm đã thay đổi rất nhiều cách thức các doanh nghiệp tính toán chi phí sản phẩm. Những sự khác biệt dường như nhỏ trong kỹ thuật sản xuất tạo ra các tình huống kế toán phức tạp, nơi các công ty gặp khó khăn trong việc xác định chi phí sản xuất thực tế trong ngắn hạn. Ngoài ra, sự thay đổi trong sản xuất tập trung để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua sản xuất đã dẫn đến dây chuyền sản xuất với phương sai nhỏ trong kỹ thuật sản xuất.

Xem thêm: Watchdog Là Gì – Watchdog Timer Là Gì

*

Minh họa:Kế toán chi phí là gì

3. Định nghĩa kế toán chi phí

Chi phí kế toán cũng có thể giúp một công ty hợp lý hóa quy trình sản xuất của mình để giảm chi phí và mang lại lợi nhuận cao hơn cho doanh số bán sản phẩm riêng lẻ. Chi phí kế toán là quá trình thu thập, phân loại và ghi lại tất cả các chi phí liên quan đến việc hoàn thành một mục tiêu kinh doanh hoặc dự án công ty cụ thể.

Xem thêm: Phân biệt hóa đơn chuyển đổi là gì ? những thông tin cần biết

4. Ưu điểm kế toán chi phí

Điều này cho phép hạch toán chi phí để cung cấp các báo cáo chi tiết về chi phí của từng giai đoạn sản xuất. Không giống như chi phí sản phẩm, kế toán chi phí không có vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh dự báo cho phù hợp với kỹ thuật sản xuất hiện đại hoặc đếm các thành phần khoảng không quảng cáo riêng lẻ.

Chuyên mục: Hỏi Đáp