2019

Dựa trên tính biến thiên, các chi phí đã được phân thành ba loại, chúng là cố định, biến và bán biến. Chi phí cố định, như tên gọi của nó, được cố định trong tổng số tức là không phân biệt số lượng đầu ra được sản xuất. Chi phí biến đổi thay đổi theo số lượng đầu ra được sản xuất. Semi-biến là loại chi phí, có các đặc điểm của cả chi phí cố định và chi phí biến đổi.

Bạn đang xem: Chi phí cố định là gì

Nhiều sinh thienmaonline.vnên kế toán chi phí, không thể phân chia chi phí cố định và chi phí biến đổi. Chi phí cố định là một chi phí không thay đổi theo sự thay đổi mức độ hoạt động trong thời gian ngắn. Ngược lại, chi phí biến đổi đề cập đến chi phí của các yếu tố, có xu hướng thay đổi theo sự thay đổi về mức độ hoạt động. Trong khi làm thienmaonline.vnệc với chi phí sản xuất, người ta nên biết sự khác biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi. Vì vậy, hãy đọc bài báo đã cho, trong đó chúng tôi đã tổng hợp tất cả các điểm quan trọng của sự khác biệt ở dạng bảng cùng với các ví dụ.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhChi phí cố địnhChi phí biến đổi
Ý nghĩaChi phí vẫn giữ nguyên, bất kể khối lượng sản xuất, được gọi là chi phí cố định.Chi phí thay đổi theo sự thay đổi của đầu ra được coi là chi phí biến đổi.
Thiên nhiênLiên quan đến thời gianKhối lượng liên quan
Phát sinh khiChi phí cố định là xác định, chúng phát sinh cho dù các đơn vị được sản xuất hay không.Chi phí biến đổi chỉ phát sinh khi các đơn vị được sản xuất.
Đơn giáThay đổi chi phí cố định theo đơn vị, nghĩa là khi các đơn vị sản xuất tăng, chi phí cố định trên mỗi đơn vị giảm và ngược lại, do đó chi phí cố định trên mỗi đơn vị tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm được sản xuất.Chi phí biến đổi vẫn giữ nguyên, trên mỗi đơn vị.
Hành thienmaonline.vnNó không đổi trong một khoảng thời gian nhất định.Nó thay đổi với sự thay đổi ở mức đầu ra.
Sự kết hợp củaChi phí sản xuất cố định, chi phí quản lý cố định và chi phí bán hàng và phân phối cố định.

Xem thêm: Hội Đồng Cổ Đông Tiếng Anh Là Gì, Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Tiếng Anh Là Gì

Nguyên liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, chi phí trực tiếp, chi phí sản xuất biến, chi phí bán hàng và phân phối thay đổi.
Ví dụKhấu hao, cho thuê, tiền lương, bảo hiểm, thuế, vvVật liệu tiêu thụ, tiền lương, hoa hồng bán hàng, chi phí đóng gói, v.v.

Định nghĩa chi phí cố định

Chi phí không đổi ở các mức sản lượng khác nhau do doanh nghiệp sản xuất được gọi là Chi phí cố định. Họ không bị ảnh hưởng bởi những biến động nhất thời trong các cấp độ hoạt động của tổ chức.

Chi phí cố định

Chi phí cố định không đổi không có nghĩa là chúng sẽ không thay đổi trong tương lai, nhưng chúng có xu hướng được cố định trong ngắn hạn. Điều này có thể được giải thích bằng một ví dụ, Nếu công ty của bạn đang điều hành doanh nghiệp trong một tòa nhà thuê, vì vậy cho dù bạn sản xuất hàng tấn sản phẩm, hoặc bạn không sản xuất gì, bạn phải trả tiền thuê tòa nhà, vì vậy đây là chi phí cố định là không đổi trong một khoảng thời gian cho đến khi tiền thuê tòa nhà tăng hoặc giảm.

Tổng chi phí cố định sẽ giống nhau nhưng thay đổi trên mỗi đơn vị. Để giải thích điều này, chúng tôi có một ví dụ Nếu chi phí cố định là R. 10000 và sản lượng sản xuất trong quý đầu tiên, thứ hai và thứ ba là 4000, 5000 và 3000 đơn vị. Bây giờ, trong tình huống này, những gì bạn có thể thấy là, tổng chi phí cố định không thay đổi trong tất cả ba phần tư, nhưng chi phí cố định đơn vị trong quý đầu tiên là R. 10000/4000 đơn vị, tức là R. 2.5, trong quý thứ hai, nó là R. 10000/5000 đơn vị, tức là R. 2 và trong quý thứ ba, nó là R. 10000/3000 đơn vị, tức là R. 3, 33.

Có hai loại Chi phí cố định:

Chi phí cố định cam kếtChi phí cố định tùy ý

Định nghĩa chi phí biến đổi

Chi phí thay đổi theo sự thay đổi về số lượng đầu ra được sản xuất được gọi là Chi phí biến đổi. Họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự biến động trong mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi thay đổi theo sự thay đổi trong khối lượng, tức là khi có sự gia tăng trong sản xuất, chi phí biến đổi cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận với cùng một tỷ lệ phần trăm và khi không có sản xuất sẽ không có chi phí biến đổi. Chi phí biến đổi tỷ lệ thuận với các đơn vị do doanh nghiệp sản xuất.

Bây giờ, chi phí biến đổi vẫn giữ nguyên trên mỗi đơn vị, nhưng thay đổi trong tổng số. Bạn có thể hiểu điều này với một ví dụ, tức là nếu chi phí biến đổi là R. 6 mỗi đơn vị và sản lượng được sản xuất trong quý đầu tiên, thứ hai và thứ ba là 5000, 6000 và 4000 đơn vị. Bạn có thể tự hỏi rằng mức sản lượng được thay đổi trong tất cả ba phần tư, do đó, chi phí biến đổi cũng sẽ thay đổi, nhưng chỉ trong tổng số tiền chứ không phải trong đơn giá. Vì vậy, chi phí biến đổi trong quý đầu tiên là 5000 * 6 = R. 30000, trong quý thứ hai sẽ là 6000 * 6 = R. 36000 trong khi trong quý thứ ba, nó là 4000 * 6 = R. 24000.

Chi phí biến đổi được chia thành hai loại, đó là:

Chi phí biến đổi trực tiếpChi phí biến đổi gián tiếp

Sự khác biệt chính giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi

Điểm sau đây là đáng kể, cho đến khi có sự khác biệt giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi trong kinh tế:

Chi phí cố định là chi phí không thay đổi theo sự thay đổi về số lượng của các đơn vị sản xuất. Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi theo số lượng đơn vị sản xuất.Chi phí cố định có liên quan đến thời gian, tức là nó không đổi trong một khoảng thời gian. Không giống như Chi phí biến đổi có liên quan đến khối lượng, tức là nó thay đổi theo sự thay đổi về khối lượng.Chi phí cố định là xác định; nó sẽ phát sinh ngay cả khi không có đơn vị sản xuất. Ngược lại, Chi phí biến đổi không xác định; nó sẽ chỉ phát sinh khi doanh nghiệp sản xuất.Cố định thay đổi chi phí trong mỗi đơn vị. Mặt khác, chi phí biến đổi không đổi trong mỗi đơn vị.Ví dụ về chi phí cố định là tiền thuê nhà, thuế, tiền lương, khấu hao, phí, nhiệm vụ, bảo hiểm, v.v … Ví dụ về chi phí biến đổi là chi phí đóng gói, cước phí, vật liệu tiêu thụ, tiền lương, v.v.Chi phí cố định không được bao gồm tại thời điểm định giá hàng tồn kho, nhưng đã bao gồm Chi phí biến đổi.

Xem thêm: B612 Là Gì – Tải B612 Apk Miễn Phí Về Máy Android

Phần kết luận

Bây giờ, từ các cuộc thảo luận được đề cập ở trên, có thể rõ ràng rằng hai chi phí hoàn toàn trái ngược với nhau và chúng không giống nhau về bất kỳ khía cạnh nào. Có nhiều nghi ngờ trong khi chúng ta nói về hai điều này nhưng với bài thienmaonline.vnết này, bạn chắc chắn sẽ hài lòng. Vì vậy, đây là tất cả cho sự khác biệt giữa Chi phí cố định và Chi phí biến đổi.

Chuyên mục: Hỏi Đáp