2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Điện3.2 Kỹ thuật chung3.3 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Tính từ4.3 Danh từ5 Chuyên ngành5.1 Điện5.2 Kỹ thuật chung5.3 Kinh tế5.4 Địa chất6 Các từ liên quan6.1 Từ đồng nghĩa /ˈkɛmɪkəl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) hoá họcchemical warfarechiến tranh hoá họcchemical technologycông nghệ hoá họcchemical engineerkỹ sư hoá

Danh từ

Chất hoá học; hoá chất

Chuyên ngành

Điện

thuộc hóa học

Kỹ thuật chung

hóa chấtchemical admixturephụ gia hóa chấtchemical and water treatment departmentphân xưởng hóa chất và xử lý nướcchemical balancecân phân tích hóa chấtchemical closet (pan)kho hóa chấtchemical coatinglớp phủ hóa chấtchemical consolidation groutingsự phụt hóa chất gia cốchemical drainscặn hóa chấtchemical drainsdòng thải hóa chấtchemical film dielectricchất điện môi màng hóa chấtchemical fire extinguisherhóa chất dập lửachemical foambọt hóa chấtchemical groutvữa bằng hóa chấtchemical icenước đá (có) hóa chấtchemical injectionsự phụt bằng hóa chấtchemical millingnghiền bằng hóa chấtchemical plantnhà máy hóa chấtchemical prevention workcông tác phòng chống hóa chấtchemical processing plantnhà máy hóa chấtchemical pulpinglàm bột giấy bằng hóa chấtchemical pumpbơm hóa chấtchemical resistancetính chịu hóa chấtchemical resistancetính bền hóa chấtchemical solutiondung dịch hóa chấtchemical treatment of soilsự xử lý đất bằng hóa chấtchemical worksnhà máy hóa chấtchemical-ion pumpbơm dùng iôn hóa chấtintermediate chemicalhóa chất tthienmaonline.vn giantank wagon for chemical productstoa xe thùng chuyên chở hóa chấtwood chemical plantnhà máy xử lý gỗ (bằng hóa chất) hóa học

Kinh tế

chế phẩm hóa học

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveactinic , alchemical , enzymatic , synthesized , synthetic , synthetical , acid , alkali , amide , azine , base , boride , catalyst , compound , element , ester , imine , metamer , sal , salt

Tính từ

(thuộc) hoá họcchemical warfarechiến tranh hoá họcchemical technologycông nghệ hoá họcchemical engineerkỹ sư hoá

Danh từ

Chất hoá học; hoá chất

Chuyên ngành

Điện

thuộc hóa học

Kỹ thuật chung

hóa chấtchemical admixturephụ gia hóa chấtchemical and water treatment departmentphân xưởng hóa chất và xử lý nướcchemical balancecân phân tích hóa chấtchemical closet (pan)kho hóa chấtchemical coatinglớp phủ hóa chấtchemical consolidation groutingsự phụt hóa chất gia cốchemical drainscặn hóa chấtchemical drainsdòng thải hóa chấtchemical film dielectricchất điện môi màng hóa chấtchemical fire extinguisherhóa chất dập lửachemical foambọt hóa chấtchemical groutvữa bằng hóa chấtchemical icenước đá (có) hóa chấtchemical injectionsự phụt bằng hóa chấtchemical millingnghiền bằng hóa chấtchemical plantnhà máy hóa chấtchemical prevention workcông tác phòng chống hóa chấtchemical processing plantnhà máy hóa chấtchemical pulpinglàm bột giấy bằng hóa chấtchemical pumpbơm hóa chấtchemical resistancetính chịu hóa chấtchemical resistancetính bền hóa chấtchemical solutiondung dịch hóa chấtchemical treatment of soilsự xử lý đất bằng hóa chấtchemical worksnhà máy hóa chấtchemical-ion pumpbơm dùng iôn hóa chấtintermediate chemicalhóa chất tthienmaonline.vn giantank wagon for chemical productstoa xe thùng chuyên chở hóa chấtwood chemical plantnhà máy xử lý gỗ (bằng hóa chất) hóa học

Kinh tế

chế phẩm hóa học

Địa chất

(thuộc) hóa học

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectiveactinic , alchemical , enzymatic , synthesized , synthetic , synthetical , acid , alkali , amide , azine , base , boride , catalyst , compound , element , ester , imine , metamer , sal , salt

Chuyên mục: Hỏi Đáp