Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Cheers là gì

*
*
*

cheer

*

cheer /tʃiə/ danh từ sự vui vẻ, sự khoái trá sự cổ vũ, sự khuyến khíchwords of cheer: những lời khuyến khích sự hoan hô; tiêng hoan hôto give three cheers for: hoan hô (ai) ba lần đồ ăn ngon, món ăn thịnh soạnto make good cheer: ăn món ăn thịnh soạn, ăn uống linh đình khí sắc; thể trạngwhat cheer this morning?: sáng nay anh thấy thể trạng thế nào?, sáng nay anh cảm thấy trong người thế nào?to be good cheer! cố gắng lên!; đừng nản, hãy can đảm lên!to be of good cheer đầy dũng cảm; đầy hy vọngthe fewer the better cheer càng ít người càng được ăn nhiều ngoại động từ làm vui mừng, làm phấn khởi; làm hớn hở ((cũng) cheer up) (+ on) khích lệ, cổ vũto cheer someone on: khích lệ ai, cổ vũ ai hoan hô, tung hôspeaker was cheered loudly: diễn giả được hoan hô nhiệt liệt nội động từ vui, mừng, khoái, thích (+ up) phấn khởi, phấn chấn, hớn hở, vui vẻ lên, hăng hái lêncheer up, boys!: vui vẻ lên, hăng hái lên nào các cậu! hoan hô, vỗ tay hoan hô
làm phấn khởilàm vui

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng đá

Cheer

Cổ vũ, khuyến khích

*

Xem thêm: Incentive Là Gì – Nghĩa Của Từ Incentive

*

*

cheer

Từ điển Collocation

cheer noun

ADJ. big, deafening, great, hearty, huge, loud, rousing The players were greeted by rousing cheers.

VERB + CHEER give (sb) They gave a big cheer when I finally arrived. | be greeted by/with, get, raise She got a loud cheer when she finished speaking.

CHEER + VERB go up A deafening cheer went up from the crowd.

CHEER + NOUN leader

PREP. amid/amidst ~ He accepted the prize amid cheers. | to ~s She went off the stage to loud cheers. | ~ for a cheer for democracy | ~ from There were loud cheers from the crowd. | ~ of cheers of welcome

PHRASES three cheers for sb/sth Three cheers for Mr Jones, who has been such a wonderful teacher!

Từ điển WordNet

n.

a cry or shout of approval

v.

show approval or good wishes by shouting

everybody cheered the birthday boy

Xem thêm: Planning Là Gì – Nghĩa Của Từ Planning

English Synonym and Antonym Dictionary

cheers|cheered|cheeringsyn.: comfort gladden gladness happiness hope praiseant.: gloom melancholy

Chuyên mục: Hỏi Đáp