ANH – VIỆTVIỆT – ANHVIỆT – ANH – VIỆT 4in1ANH – VIỆT – ANHANH – VIỆT 2VIỆT – VIỆTANH – VIỆT BUSINESSVIỆT – ANH BUSINESSANH – VIỆT TECHNICALVIỆT – ANH TECHNICALEN-VI-EN kỹ TECHNICALANH – VIỆT DẦU KHÍOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtY khoa Anh AnhY khoa Anh ViệtThuốc Anh ViệtNHẬT – VIỆTVIỆT – NHẬTNHẬT – VIỆT (TÊN)NHẬT – ANHANH – NHẬTNHẬT – ANH – NHẬTNHẬT HÁN VIỆTNHẬT DaijirinTRUNG – VIỆT (Giản thể)VIỆT – TRUNG (Giản thể)TRUNG – VIỆT (Phồn thể)VIỆT – TRUNG (Phồn thể)TRUNG – ANHANH – TRUNGHÁN – VIỆTHÀN – VIỆTVIỆT – HÀNHÀN – ANHANH – HÀNPHÁP – VIỆTVIỆT – PHÁPPHÁP ANH PHÁPLarousse MultidicoANH – THAITHAI – ANHVIỆT – THAITHAI – VIỆTNGA – VIỆTVIỆT – NGANGA – ANHANH – NGAĐỨC – VIỆTVIỆT – ĐỨCSÉC – VIỆTNA-UY – VIỆTÝ – VIỆTTÂY B.NHA – VIỆTVIỆT – TÂY B.NHABỒ Đ.NHA – VIỆTDỊCH NGUYÊN CÂU

Bạn đang xem: Character là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

character

*

characterdanh từ tính nết; tính cách; cá tính what does her handwriting tell you about her character? chữ viết của cô ấy cho anh thấy gì về tính cách của cô ấy? his character is quite different from his father”s tính cách của nó khác hẳn với bố nó The British character is often said to be phlegmatic Người ta thường nói cá tính của người Anh là lạnh lùng đặc tính, đặc điểm; nét đặc sắc the character of the desert landscape đặc điểm của phong cảnh sa mạc the wedding took on the character of a farce when the vicar fell flat on his face lễ cưới đã mang tính cách một trò hề khi vị cha sở ngã sấp mặt xuống đất drab houses with no character những ngôi nhà nâu xám chẳng có gì đặc sắc character reference giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt chí khí; nghị lực a man of character người có chí khí it takes character to subsist in such circumstances phải có nghị lực mới sống được trong hoàn cảnh như vậy some people think military service is character-building có người cho rằng việc phục vụ trong quân đội làm cho con người có chí khí nhân vật (trong tiểu thuyết, kịch, phim…) the characters in a novel những nhân vật trong một quyển tiểu thuyết danh tiếng; thanh danh to damage somebody”s character làm tổn hại thanh danh của ai người lập dị; người có cá tính he looks a suspicious character trông hắn có vẻ như một kẻ đáng ngờ she”s a real/quite a character! cô ta quả là người có cá tính! chữ; ký tự Chinese/Greek characters chữ Trung Quốc/Hy Lạp in/out of character tiêu biểu/không tiêu biểu cho tính cách của ai his role in this movie is quite out of character vai diễn của ông ta trong bộ phim này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ông ta (Tech) tính chất; ký tự (chữ-số-dấu), mẫu tự; tổ hợp điện mã (đại số) đặc trưng, đặc tính; đặc số; (máy tính) dấu chữ conjugate c. (đại số) đặc trưng liên hợp group c. đặc trưng nhóm irreducible c.

Xem thêm: Arena Multimedia Cảm ơn Các Nhà Tài Trợ Và Bảo Trợ Truyền Thông Là Gì

tính chất không khả quy non-principal c. tính không chính perforator c. số và dấu hiệu trên phím máy đục lỗ principal c. đặc trưng chính

*

/”kæriktə/ danh từ tính nết, tính cách; cá tính đặc tính, đặc điểm; nét đặc sắc work that locks character tác phẩm không có gì đặc sắc chí khí, nghị lực a man of character người có chí khí nhân vật the characters in a novel những nhân vật trong một quyển tiểu thuyết a public character nhân vật nổi tiếng người lập dị character actor diễn viên chuyên đóng vai lập dị tên tuổi, danh tiếng, tiếng to have an excellent character for honesty nổi tiếng về chân thật giấy chứng nhận (về năng lực, đạo đức…) a good character giấy chứng nhận tốt chữ; nét chữ (của ai) books in chinese character sách chữ Trung quốc !in (out of) character hợp (không hợp) với tính chất của diễn viên (vai kịch); hợp (không hợp) với đặc tính của ai

Xem thêm: Evp Là Gì – 5 Bước Xây Dựng Evp Cho Doanh Nghiệp

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}