English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Bạn đang xem: Case là gì

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

case

*

casedanh từ trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế in his case trong trường hợp của hắn ta to be in a sad case ở trong một hoàn cảnh đáng buồn (y học) trường hợp, ca the worst cases were sent to the hospital các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện lying-down case trường hợp phải nằm walking case trường hợp nhẹ có thể đi được vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng to win one”s case được kiện (ngôn ngữ học) cách a case in point thí dụ thích hợp với vấn đề đang bàn cãi as the case may be như sẽ được hoàn cảnh quyết định There may be an announcement about this tomorrow – or not, as the case may be Ngày mai có thể có thông báo về việc này – hoặc không có, tùy theo tình hình in any case trong bất cứ tình huống nào; bất luận thế nào in no case trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không in case nếu in case I forget, please remind me of my promise nếu tôi có quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé in case of trong trường hợp cái gì xảy ra, nếu cái gì xảy ra in case of emergency trong trường hợp khẩn cấp (just) in case… phòng hờ…; phòng khi… It may rain – you”d better take an umbrella (just) in case (it does) Trời có thể mưa – anh nên mang ô theo thì hơn (ngộ nhỡ trời mưa) in that case trong trường hợp đó; nếu vậy You don”t like your job? In that case, why don”t you leave? Anh không thích công việc của anh ư? Nếu vậy sao anh không xin thôi? it is not the case không phải như thế, không đúng như thế to make out a case for something ủng hộ cái gì the report makes out a strong case for increased spending on hospitals bản báo cáo đưa ra những lý lẽ mạnh mẽ ủng hộ việc giatăng chi tiêu cho các bệnh viện to state one”s case trình bày lý lẽ của mình to meet the case được đáp ứng; được thoả mãn this proposal of yours hardly meets the case đề nghị này của anh khó mà được thoả mãn to prove one”s/the case/point chứng minh trường hợp/quan điểmdanh từ hộp; hòm; thùng a jewel case một hộp nữ trang a pencil case một hộp bút chì a case of champagne một thùng sâm banh (ngành in) hộp chữ in (có từng ngăn) lower case chữ thường upper case chữ hoangoại động từ bỏ (cái gì) vào thùng, hòm, hộp To case the joint xem xét một địa điểm thật kỹ (trước khi trộm cắp ở đó) (Tech) vỏ, bao; hộp; ca, trường hợp; dạng chữ trường hợp in c. trong trường hợp degenerate c. trường hợp suy biến general c.

Xem thêm: Tải Game Vua Bài 86 – Thần Bài 86 For Android

trường hợp tổng quát, trường hợp chung limiting c. trường hợp giới hạn limit-point c. (giải tích) trường hợp điểm giới hạn ordinary c. trường hợp thông thường particularr c. trường hợp special c. trường hợp đặc biệt

*

/keis/ danh từ trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế in his case trong trường hợp của hắn ta to be in a sad case ở trong một hoàn cảnh đáng buồn (y học) trường hợp, ca the worst cases were sent to the hospital các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện lying-down case trường hợp phải nằm walking case trường hợp nhẹ có thể đi được vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng to win one”s case được kiện (ngôn ngữ học) cách !in any case trong bất cứ tình huống nào, bất kỳ sự việc xảy ra như thế nào !in case nếu in case I forget, please remind me of my promise nếu tôi có quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé !in case of trong trường hợp in case of emergency trong trường hợp khẩn cấp !in the case of đối với trường hợp của, về trường hợp của in the case of X đối với X, về trường hợp của X !it is not the case không phải như thế, không đúng như thế !to have a good case có chứng cớ là mình đúng !to make out one”s case chứng tỏ là mình đúng !to put the case for somebody bênh vực ai, bào chữa cho ai !put the case that cứ cho rằng là, giả dụ !to state one”s case trình bày lý lẽ của mình danh từ hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ (đồng hồ) (ngành in) hộp chữ in (có từng ngăn) !lower case chữ thường !upper case chữ hoa ngoại động từ bao, bọc bỏ vào hòm, bỏ vào bao, bỏ vào túi, bỏ vào bọc

Xem thêm: Nhà Nước Là Gì – Nguồn Gốc Nhà Nước

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}