Tìm hiểu Sản phẩm và giải pháp Chương trình Bảo hiểm phần mềm Thỏa thuận cấp phép số lượng lớn Chương trình đối tác
Tất cả thienmaonline.vn Sản phẩm & Dịch vụ Công nghệ Mới xuất hiện Nhà phát triển & CNTT Đối tác Ngành Khác

*

Nếu các máy tính trong tổ chức của bạn được kết nối cùng mạng, có thể bạn phải dựa trên phần mềm máy chủ mạng để thực hiện một số chức năng nhất định, chẳng hạn như chia sẻ tệp và bản in. Để truy nhập hợp lệ phần mềm máy chủ này, có thể bạn cần phải có Giấy phép truy nhập máy khách (CAL). CAL không phải là một sản phẩm phần mềm mà là một giấy phép cấp cho người dùng quyền truy nhập vào các dịch vụ của máy chủ.

Bạn đang xem: Cal là gì

Tương tự, nếu bạn quản lý các thiết bị trên mạng của mình bằng cách sử dụng phần mềm quản lý chẳng hạn như thienmaonline.vn System Center, có thể bạn cần phải có Giấy phép quản lý (ML) cho thiết bị được quản lý.
Việc cấp phép phần mềm bằng CAL và ML có thể phức tạp do tính chất kỹ thuật của các sản phẩm máy chủ và mạng. thienmaonline.vn cung cấp lựa chọn mua CAL dựa trên thiết bị (CAL thiết bị) hoặc CAL dựa trên người dùng (CAL người dùng). Ngoài ra, thienmaonline.vn còn cung cấp giấy phép Kết nối bên ngoài (EC) cho một số sản phẩm dưới dạng tùy chọn thay thế nhằm giải quyết các trường hợp cụ thể của khách hàng.
Để quản lý thiết bị, thienmaonline.vn cung cấp ML máy chủ cho việc quản lý các môi trường hệ điều hành máy chủ (OSE). Để quản lý các thiết bị khác không phải máy chủ, thienmaonline.vn cung cấp ML máy khách dành cho OSE và ML máy khách dành cho người dùng.
Thông tin tổng quan này chỉ dành cho mục đích tham khảo. Trước khi mua, bạn nên truy cập phần “Cách mua” cho từng sản phẩm và tham khảo ý kiến của đại diện thienmaonline.vn hoặc đại lý tại địa phương về nhu cầu cấp phép cụ thể của bạn.

Xem thêm: Advantage Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Với CAL người dùng, bạn mua một CAL cho mỗi người dùng truy nhập máy chủ để sử dụng các dịch vụ như lưu trữ tệp hoặc in, bất kể số lượng thiết bị họ sử dụng cho hoạt động truy nhập đó. Việc mua một CAL người dùng có thể có ý nghĩa hơn nếu nhân viên của công ty bạn cần phải có quyền truy nhập chuyển vùng vào mạng công ty bằng cách sử dụng nhiều thiết bị hoặc từ các thiết bị không xác định, hay nếu chỉ đơn thuần là bạn có nhiều thiết bị hơn số người dùng trong tổ chức của mình.

*

Với CAL thiết bị, bạn mua một CAL cho mỗi thiết bị truy nhập vào máy chủ của bạn, bất kể số lượng người dùng sử dụng thiết bị đó để truy nhập máy chủ. CAL thiết bị có thể tiết kiệm hơn và mang lại hiệu quả quản trị lớn hơn nếu công ty bạn có nhân viên dùng chung thiết bị, chẳng hạn như trên nhiều ca làm việc khác nhau.

*

Nếu bạn muốn những người dùng bên ngoài — chẳng hạn như các đối tác kinh doanh, nhà thầu bên ngoài hoặc khách hàng — có thể truy nhập vào mạng của mình thì bạn có hai tùy chọn cấp phép:
Mua CAL cho từng người dùng bên ngoài.Mua giấy phép Kết nối bên ngoài (EC) cho từng máy chủ sẽ được người dùng bên ngoài của bạn truy nhập.

Cấp phép Kết nối bên ngoài

*

Người dùng bên ngoài là người không có quyền truy nhập cấp nhân viên vào mạng của công ty bạn hoặc mạng của các công ty liên kết của bạn và không phải là người mà bạn cung cấp các dịch vụ được lưu trữ. Mỗi giấy phép EC được gán cho một máy chủ cho phép số lượng người dùng bên ngoài bất kỳ truy nhập, miễn là việc truy nhập đó vì lợi ích của bên được cấp phép chứ không phải của người dùng bên ngoài. Mỗi máy chủ thực mà người dùng bên ngoài truy nhập chỉ yêu cầu một giấy phép EC bất kể số lượng phiên bản phần mềm đang chạy. Mỗi “phiên bản” là một bản sao được cài đặt của phần mềm.

Xem thêm: Impact Là Gì

Quyền chạy các phiên bản của phần mềm máy chủ được cấp phép riêng; EC, giống như CAL, chỉ cần cho phép truy nhập. Quyết định về việc mua CAL hay EC cho người dùng bên ngoài chủ yếu là quyết định về tài chính.

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp