Khái niệm cải cách hành chính là gì? Chắc hẳn là câu hỏi mà bạn đọc quan tâm lúc này. Bởi cải cách được hiểu đơn giản là thay đổi những điều cũ không còn phù hợp. Tất cả những thông tin mà bạn đọc cần biết sẽ được tìm thấy trong bài viết “Cải cách hành chính là gì? Những thông tin cơ bản cần biết” dưới đây

Định nghĩa cơ bản về cải cách hành chính

Cải cách hành chính được xem là một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới với mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước.

Bạn đang xem: Cải cách hành chính là gì

Cải cách hành chính luôn diễn ra ở tất cả quốc gia và được xem là yếu tố thúc để đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Nó là trọng tâm của công việc cải cách bộ máy nhà nước để xây dựng một nền hành chính dân chủ, có đủ quyền lực, năng lực, thống nhất. Từ đó thực hiện đúng đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước để phục vụ cho nhân dân.

Cải cách hành chính có thể hiểu là quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài và liên tục. Bao gồm cơ cấu lại quyền lực hành pháp và tất cả những hoạt động có ý thức của bộ máy nhà nước. Để đạt được sự hợp tác giữa những bộ phận và cá nhân vì mục đích chung của cộng đồng. Đồng thời phối hợp với những nguồn lực khác để tạo ra hiệu quả quản lý và chất lượng hàng hóa và dịch vụ để phục vụ nhân dân.

Nội dung cải cách hành chính cơ bản

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính – là việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các cơ quan Bộ, ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp cho phù hợp với yêu cầu quản lí nhà nước trong tình hình mới;Khắc phục những chồng chéo về chức năng của các cơ quan nhà nước; chuyển một số công việc sang cho tổ chức phi chính phủ đối với các công việc dịch vụ; thực hiện phân cấp quản lý; cải tiến phương thức làm việc của cơ quan hành chính các cấp; hiện đại hoá nền hành chính;Cải cách thể chế – là xây dựng và hoàn thiện các thể chế mà trước hết là thể chế kinh tế trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;Đổi mới quy định xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo tổ chức thực thi pháp luật nghiêm của các cơ quan Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính phù hợp;Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức – bao gồm việc đổi mới chế độ quản lí công chức;Cải cách chế độ tiền lương của cán bộ công chức; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm và đạo đức của công chức;Cải cách tài chính công bao gồm đổi mới cơ chế phân cấp quản lí tài chính và ngân sách; bảo đảm quyền quyết định ngân sách địa phương; đổi mới cơ bản cơ chế tài chính đối với khu vực dịch vụ công.

Xem thêm: Sau động Từ Là Gì – Vị Trí Của động Từ Trong Câu Verbs

Khái niệm cải cách thủ tục hành chính là gì?

Cải cách thủ tục hành chính là cải cách những quy định pháp luật về trình tự và thủ tục thực hiện thẩm quyền của những cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền. Cũng như cải cách những quy định về thủ tục hành chính và cải cách việc thực hiện những thủ tục hành chính ấy

Mục đích chính là nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả và tính minh bạch, công bằng trong khi giải quyết những công việc hành chính. Từ đó loại bỏ những rườm rà, chồng chéo mà dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Nội dung của cải cách thủ tục hành chính bao gồm:

Cơ chế một cửa và một cửa liên thôngKiểm soát thủ tục hành chínhTiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghịRà soát, đánh giá thủ tục hành chínhĐánh giá tác động thủ tục hành chính

*

Vì sao cải cách thủ tục hành chính lại được xem là nội dung chính của cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.Thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.Cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách hành chính khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …Cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam cũng như của các địa phương về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranhĐây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội…Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy… thì việc lựa chọn khâu cải cách thủ tục hành chính sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Xem thêm: Tone Là Gì – Cách Xác định Tone Của Bài Hát Chính

Tóm lại vấn đề 

Trên đây là thông tin mà bạn cần biết để hiểu được khái niệm cải cách hành chính là gì. Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin cần thiết cho quý đọc giả.

Chuyên mục: Hỏi Đáp