Ngôn ngữ lập trình C là gì?

*

C là một ngôn ngữ lập trình cấp trung, ngôn ngữ lập trình C được phát triển bởi Dennis M. Ritchie để phát triển hệ điều hành UNIX tại Bell Labs. C được thực thi lần đầu tiên trên máy tính DEC PDP-11 vào năm 1972.

Năm 1978, Brian Kernighan và Dennis Ritchie đưa ra mô tả C đầu tiên công khai về C, nay được gọi là tiêu chuẩn K & R.

Ngôn ngữ C được phát triển để tạo ra các ứng dụng hệ thống trực tiếp tương tác với các thiết bị phần cứng như trình điều khiển, kernals vv.

Ngôn ngữ lập trình Java, Hệ điều hành UNIX, trình biên dịch C và tất cả các chương trình ứng dụng UNIX đều đã được viết bằng C.

Lập trình C được coi là cơ sở cho các ngôn ngữ lập trình khác, đó là lý do tại sao nó được biết đến như là ngôn ngữ mẹ.

Vậy, ngôn ngữ lập trình C có thể được xác định như sau:

Ngôn ngữ mẹ.Ngôn ngữ lập trình hệ thống.Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc.Ngôn ngữ lập trình cấp trung.

1. C như một ngôn ngữ mẹ

Ngôn ngữ C được coi là ngôn ngữ mẹ của tất cả các ngôn ngữ hiện đại vì hầu hết các trình biên dịch, JVMs, Kernals vv được viết bằng ngôn ngữ C và hầu hết các ngôn ngữ theo cú pháp C, như C ++, Java vv.

Nó cung cấp các khái niệm cốt lõi như mảng, chức năng, xử lý tập tin vv được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ như C + +, java, C # vv.

2. C như một ngôn ngữ lập trình hệ thống

Một ngôn ngữ lập trình hệ thống được sử dụng để tạo ra các phần mềm hệ thống. Ngôn ngữ C là một ngôn ngữ lập trình hệ vì nó có thể được sử dụng để lập trình ở mức thấp (ví dụ driver và kernel). Nó thường được sử dụng để tạo ra các thiết bị phần cứng, hệ điều hành, trình điều khiển, hạt nhân vv. Ví dụ, kernel của hệ điều hành Linux được viết bằng C.

Nó không thể được sử dụng trong các chương trình intenhư java, .net, php vv.

3. C như một ngôn ngữ thủ tục

Một thủ tục được gọi là chức năng, phương thức, chương trình con vv. Một ngôn ngữ thủ tục quy định một loạt các bước hoặc các thủ tục cho chương trình để giải quyết vấn đề.

Một ngôn ngữ thủ tục chia nhỏ chương trình thành các chức năng, cấu trúc dữ liệu vv.

C là một ngôn ngữ thủ tục. Trong C, các biến và nguyên mẫu chức năng phải được khai báo trước khi được sử dụng.

4. C như một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc

Một ngôn ngữ lập trình cấu trúc là một tập con của ngôn ngữ thủ tục.

Bạn đang xem: C++ là gì

Xem thêm: Come Over Là Gì – Come Over As Nghĩa Là Gì

Cấu trúc có nghĩa là chia nhỏ một chương trình thành các phần hoặc khối để nó có thể dễ hiểu.

Trong ngôn ngữ C, chúng ta chia chương trình thành các phần bằng cách sử dụng các hàm. Nó làm cho chương trình dễ hiểu hơn và sửa đổi.

5. C như một ngôn ngữ lập trình cấp trung

C được coi là ngôn ngữ bậc trung vì nó hỗ trợ tính năng của cả ngôn ngữ bậc thấp và cấp cao. Chương trình ngôn ngữ C được chuyển đổi thành mã assembly, hỗ trợ số học con trỏ (cấp thấp), nhưng nó là máy tính độc lập (tính năng cao cấp).

Ngôn ngữ cấp thấp là cụ thể cho một máy tức là máy tính phụ thuộc. Đó là máy tính phụ thuộc, nhanh chóng chạy. Nhưng nó không phải là dễ hiểu.

Ngôn ngữ Cấp cao không cụ thể đối với một máy tức là máy độc lập. Nó rất dễ hiểu.

Xem thêm: Se Là Gì – Nghĩa Của Từ Se

Tại sao sử dụng C?

C ban đầu được sử dụng cho công việc phát triển hệ thống, đặc biệt là các chương trình tạo nên hệ điều hành. C đã được thông qua như là một ngôn ngữ phát triển hệ thống vì nó tạo mã chạy gần như nhanh như mã được viết bằng ngôn ngữ assembly. Một số ví dụ về việc sử dụng C có thể là:

Các hệ điều hành. Các trình biên dịch ngôn ngữ. Assemblers. Biên tập văn bản. Print Spoolers. Network Drivers. Chương trình hiện đại. Cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ biên dịch.

Điều kiện tiên quyết để học C

Trước khi học lập trình C, bạn phải có kiến thức căn bản về máy tính.

Phần mềm lập trình C

Tất cả các ví dụ và bài tập thực hành lập trình C trên trang sử dụng phần mềm Dev C++ được giới thiệu trong bài cài đặt môi trường lập trình C.

Chuyên mục: Hỏi Đáp