2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại động từ2.3 Nội động từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ khí & công trình3.2 Xây dựng3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinh tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /bri:tʃ/

Thông dụng

Danh từ

Lỗ đạn, lỗ thủng (ở tường, thành luỹ…) Mối bất hoà; sự tuyệt giao, sự chia lìa, sự tan vỡ Sự vi phạm, sự phạma breach of disciplinesự phạm kỷ luậta breach of promisesự không giữ lời hứa Cái nhảy ra khỏi mặt nước (của cá voi) (hàng hải) sóng to tràn lên tàuclear breachsóng tràn nhẹ lên boongclean breachsóng tràn cuốn cả cột buồm và mọi thứ trên boongbreach of the peacehành vi gây rối trật tự công cộngto stand in (throw oneself into) the breachsẵn sàng chiến đáu Sẵn sàng gánh nhiệm vụ nặng nề nhất, đứng mũi chịu sào

Ngoại động từ

(quân sự) chọc thủng (phòng tuyến)

Nội động từ

Nhảy khỏi mặt nước (cá voi)

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

chỗ vỡ

Xây dựng

sóng tràn tàu

Kỹ thuật chung

chỗ gãy chỗ rò lỗ thủng vết nứt vết rạn nứt

Kinh tế

sự vi phạmanticipated breach of contractsự vi phạm trước hợp đồngbreach of conditionsự vi phạm điều kiện hợp đồngbreach of contractsự vi phạm hợp đồngfundamental breach of contractsự vi phạm căn bản hợp đồngpartial breachsự vi phạm cục bộserious breach of contractsự vi phạm nghiêm trọng hợp đồng sự vi phạm (luật pháp, thỏa ước ..) thủ tiêu thủ tiêu (hợp đồng) vi phạmanticipated breach of contractsự vi phạm trước hợp đồnganticipatory breachvi phạm tính trướcbreach a contract > (to…)vi phạm một hợp đồngbreach of agreementvi phạm thỏa ướcbreach of conditionsự vi phạm điều kiện hợp đồngbreach of conditionvi phạm điều khoản cơ bảnbreach of contractsự vi phạm hợp đồngbreach of contractvi phạm hợp đồngbreach of covenantvi phạm thỏa thuận thỏa ướcbreach of lawvi phạm pháp luậtbreach of trustvi phạm ủy thácbreach of warrantyvi phạm điều khoản thứ yếudamages for breach of contracttiền bồi thường vi phạm hợp đồngfundamental breach of contractsự vi phạm căn bản hợp đồngpartial breachsự vi phạm cục bộpartial breachvi phạm cục bộserious breach of contractsự vi phạm nghiêm trọng hợp đồngtheory of breach of warrantythuyết vi phạm bảo đảmtheory of breach of warrantythuyết vi phạm đảm bảototal breachvi phạm toàn bộ

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounaperture , break , chasm , chip , cleft , crack , discontinuity , fissure , hole , opening , rent , rift , rupture , slit , split , contravention , delinquency , dereliction , disobedience , disregard , infraction , infringement , neglect , noncompliance , nonobservance , offense , transgression , trespass , violation , alienation , difference , disaffection , disagreement , discord , disharmony , dissension , disunity , division , estrangement , falling-out , fracture , parting of the ways , quarrel , schism , secession , separation , severance , strife , variance , withdrawal , gap , perforation , abruption , abscission , assault , barbarism , blemish , breaking , crevasse , crevice , desuetude , dispute , disruption , falling out , faux pas , flaw , harbor , hernia , hiatus , impropriety , inroad , interruption , interval , nonfulfillment , offend , parting , pause , ruption , solecism , suspension , tear , transgress , violate , wound verbbreak , gap , hole , perforate , pierce , puncture , contravene , infringe , transgress

Từ trái nghĩa

nounbridge , connection , upholding
Cơ khí & công trình, Kinh tế, Kỹ thuật chung, Thông dụng, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Xây dựng,

Chuyên mục: Hỏi Đáp