English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

border

*

borderdanh từ (vùng đất gần với) đường phân chia hai vùng hoặc hai quốc gia; biên giới the terrorists escaped across/over the border bọn khủng bố đã đào tẩu qua biên giới a border town, guard, patrol thị trấn, người lính gác, đội tuần tra biên giới border incidents những vụ rắc rối ở biên giới đường viền (để làm cho chắc, để trang trí) the border of a picture/photograph đường viền của một bức tranh/bức ảnh a handkerchief, tablecloth with an embroidered border khăn tay, khăn bàn có đường viền thêu (the Border) vùng biên giới giữa Anh và Ê-cốt; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biên giới của văn minh dải đất dọc theo lề một bãi cỏ hoặc một đường nhỏ để trồng hoa hoặc những cây bụi; bờ; lề; luống a herbaceous border bờ cỏ a border of tulips luống hoa uất kim hươngngoại động từ viền a handkerchief bordered with lace khăn tay viền đăng ten là đường biên của cái gì; nằm trên đường biên của cái gì; giáp với; tiếp giáp our garden is bordered on one side by a stream khu vườn của chúng tôi một bên giáp với một con suối how many countries border Switzerland? có bao nhiêu nước giáp với Thụy Sĩ?nội động từ (to border on something) gần với cái gì; tiếp giáp với cái gì the park borders on the shores of the lake công viên nằm giáp với bờ hồ the new housing estate borders on the motorway khu nhà mới nằm ven xa lộ (nghĩa bóng) gần giống như cái gì; gần như cái gì his bluntness borders on insolence sự lỗ mãng của hắn gần như là láo xược our task borders on the impossible nhiệm vụ của chúng tôi gần như là bất khả thi (Tech) viền, khung biên, bờ

*

/”bɔ:də/ danh từ bờ, mép, vỉa, lề biên giới đường viền (để làm cho chắc, để trang trí) (the Border) vùng biên giới giữa Anh và Ê-cốt; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biên giới của văn minh luống chạy quanh vườn động từ viền tiếp, giáp với the park borders on the shores of the lake công viên nằm giáp với bờ hồ (nghĩa bóng) gần như, giống như his bluntness borders upon insolence sự lỗ mãng của hắn gần như là láo xược

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}