Trong tài chính, người thụ hưởng (tiếng Anh: Beneficiary) là người đủ điều kiện nhận các khoản phân phối từ sự ủy thác, ý nguyện hoặc chính sách bảo hiểm nhân thọ.

Bạn đang xem: Beneficiary name là gì

13-09-2019 Thu nhập chịu thuế (Taxable income) là gì? Cách xác định thu nhập chịu thuế 24-02-2020 Niên kim trả sau (Annuity in Arrears) là gì? Cách thức hoạt động của Niên kim trả sau 08-11-2019 Hợp đồng bảo hiểm niên kim (Annuity Contract) là gì? 

(Ảnh minh họa: Mawer)

Người thụ hưởng

Khái niệm

Người thụ hưởng trong tiếng Anh là Beneficiary.   

Trong tài chính, người thụ hưởng là người đủ điều kiện nhận các khoản phân phối từ sự ủy thác, ý nguyện hoặc chính sách bảo hiểm nhân thọ.

Người thụ hưởng được nêu tên cụ thể trong các tài liệu liên quan hoặc đã đáp ứng các qui định trong luật để nhận các khoản phân phối này.

Đặc điểm của Người thụ hưởng

Thông thường, người thụ hưởng của một ủy thác, ý nguyện hoặc chính sách bảo hiểm nhân thọ có thể là bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào,

Cá nhân phân phối các quĩ, hoặc nhà hảo tâm có thể đưa ra các qui định khác nhau về việc giải ngân, chẳng hạn như người thụ hưởng phải đạt được một độ tuổi nhất định hoặc đã kết hôn.

Người thụ hưởng có thể bị đánh thuế. Ví dụ, trong khi tiền vốn gốc của chính sách bảo hiểm nhân thọ không bị đánh thuế nhưng tiền lãi tích lũy thì bị đánh thuế.

Các trường hợp xảy ra với Người thụ hưởng

Người thụ hưởng đủ điều kiện

Các kế hoạch hưu trí đủ tiêu chuẩn, như 401(k) hoặc IRA, cho phép người chuyển nhượng chỉ định người thụ hưởng là ai.

Xem thêm: Third World Countries Là Gì, Nguồn Gốc Khái Niệm ‘Thế Giới Thứ Ba’ Là Gì

Sau khi người chuyển nhượng qua đời, một người thụ hưởng vợ/chồng có thể chuyển số tiền thu được vào tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) của mình.

Đạo luật AN NINH của Mỹ qui định rằng một người thụ hưởng tài khoản hưu trí phải thực hiện tất cả các phân phối trong vòng 10 năm.

Trong trường hợp người thụ hưởng được nhận di sản hay ủy thác, các qui tắc phân phối bị hạn chế do phải được thực hiện thủ tục chứng thực di chúc.

Người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

Tiền bảo hiểm nhân thọ được miễn thuế cho người thụ hưởng và không được tính vào tổng thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, bất kì khoản lãi hay tích lũy từ bảo hiểm đều chịu thuế và được tính thuế theo luật.

Người thụ hưởng không đủ tiêu chuẩn nhận niên kim

Các niên kim không đủ tiêu chuẩn được coi là phương tiện đầu tư hoãn thuế nhưng vẫn cho phép các chủ sở hữu chỉ định người thụ hưởng.

Không giống như bảo hiểm nhân thọ, trợ cấp tử vong từ niên kim được đánh thuế như thu nhập thông thường đối với bất kì khoản lãi thu được từ số tiền đầu tư ban đầu.

Xem thêm: Artemia Là Gì – Cách Nuôi Artemia Làm Thức ăn Cho Tôm

Ví dụ: nếu chủ sở hữu tài khoản ban đầu đã mua một niên kim với giá 100.000 USD và sau đó qua đời khi niên kim lúc này trị giá 150.000 USD, khoản lãi 50.000 USD sẽ bị đánh thuế thu nhập thông thường cho người thụ hưởng.

(Theo Investopedia)

Chuyên mục: Hỏi Đáp