CTYPE html> BẠN CẦN BIẾT NHỮNG GÌ VỀ B Í TÍCH RỬA TỘI? – Cộng Đoàn Thánh Giuse – Giáo Xứ Thánh Anna, Tacoma WA

7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408Phone #: (253) 475-6335

*

Hãy thử xem bạncó cần dự một ‘Buổi Ôn Lại Bí Tích Rửa Tội’dành cho các bậc cha mẹ đỡ đầu và cha mẹ có con nhỏ rửa tội không ? (Let find out if you need to take the ‘Baptism in Review Session’ reservedfor the godparents and parents who have a baby to be baptized?)

1-Bí Tích làgì? (What is a Sacrament?)

2-Giáo Hội CôngGiáo có mấy Bí Tích ? (How manySacraments are there in the Catholic Church?)

3-Những Bí Tíchnào chỉ cần chịu một lần (vĩnh viễn) là đủ ?Và nhữngBí Tíchnào có thể nhận được nhiều lần trong đời ? (Which Sacramentsdo we need to receive only once – permanent?And which Sacraments can we receive more than once in our life?)

4-Tại sao chúngta cần được rửa tội ? (Why do we need tobe baptized?)

5-Ai lập ra BíTích Rửa Tội và lúc nào ? (Who instituted the Sacrament of Baptism and when wasit instituted?)

6-Ai là người đượcchịu phép Rửa 2 lần trong đời ? Và ở đâu? (Who was the one officially baptized two times in his/her life? And where?)

7-Có được cửhành phép rửa tội ở tư gia hay ở công viên không ? (Is Baptism permitted to take place at homeor in a park?)

8-Rửa tội bằngnước, lửa và Chúa Thánh Thần là gì ?(What is baptism by water, fire and Holy Spirit?)

9-Rửa tội bằngmáu như thế nào ? (What is baptism byblood?)

10-Rửa tội bằnglòng ao ước như thế nào ? (What isbaptism by desire?)

11-Nếu người rửatội cho con em của mình trong lúc phạm tội trọng (như giết người hay bị rútphép thông công), thì phép rửa tội ấy có thành hay không ? (If the minister who was in the state ofgrievous sin (such as a murder or being excommunicated) while baptizing ourchild, is that baptism valid?)

12-Ai là ngườiThừa Tác chính thức của Bí Tích Rửa Tội ?Và ai được phép rửa tội ? (Whoare ordinary ministers of the Sacrament of baptism? And who is permitted to baptize?)

13-Trong khi cửhành phép rửa tội, ai chính là người rửa tội ?(Who is the one really does the baptizing in a baptismal celebration?)

14-Phép Rửa củaThánh Gioan Tẩy Giả và phép rửa của chúng ta bây giờ khác nhau ở điểm nào? (What is the different between ourbaptism today and the baptism of John the Baptist?)

15-Qua Bí Tích RửaTội ta trở thành chi thể của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì ? (What does it mean, through baptism we becomemembers of Christ?)

16-Qua Bí Tích RửaTội ta trở thành con cái của Thiên Chúa có ý nghĩa gì ? (What does it mean, through baptism we becomechildren of Christ?)

17-Qua Bí Tích RửaTội chúng ta hiệp thông trong sự chết của Chúa Giêsu, là cùng chết và sống lạivới Ngài, có ý nghĩa gì ? (What does it mean, through baptism we are incommunion with Christ’s death, are buried with him, and rise with him?)

18-Thông thườngGiáo Hội dùng nước trong Bí Tích Rửa Tội.Biểu tượng của nước có ý nghĩa gì ?Và nước có sự liên hệ thần học thế nào với biến cố lịch sử của Do TháiGiáo ở Biển Đỏ trong thời Cựu Ước?(Normally the Church baptize people with water. What does the water symbolize? And how has water theologically conected tothe historic event of Judaism, which took place at the Red Sea in the OldTestament?)

19-Giáo Hội dùngDầu Thánh trong Bí Tích Rửa Tội. DầuThánh có ý nghĩa gì ? (The Church usesthe Sacred Chrism in baptism. What doesthis oil symbolize?)

20-Thông thườngngười được rửa tội lãnh nhận hai loại dầu, đó là những loại Dầu nào và nó có ýnghĩa gì ? (Normally a newly baptizedchild receives two types of oils in baptism.What are those oils and their meanings?)

21-Giáo Hội dùngmấy loại Dầu trong việc cử hành các Bí Tích ?Những dầu này từ đâu đến ? (Howmany types of oil are used in the Church in the celebration of Sacraments? Where do they come from?

22-Người được rửatội lãnh nhận chiếc khăn trắng hoặc áo trắng mặc trong lúc cử Bí Tích Rửa Tội,ký hiệu này có ý nghĩa thần học gì ?(The newly baptized received and put on a white scarf or a white dress,what is the theological meaning of this symbol?)

23-Tin tưởngvào mầu nhiệm ơn cứu độ của Bí Tích Rửa Tội, thì mỗi người Kitô hữu sẽ mặc áotrắng này mấy lần trong đời ? (Trustingin the mystery of the saving grace of baptism, how many times a Christian toput on this white dress in his/her life?)

24-Người được rửatội lãnh nhận một cây nến nhỏ được đốt sáng từ cây nến lớn, ký hiệu này tượngtrưng thần học thế nào ?(The newlybaptized received a small candle, which is lighted from a big candle, what doesit symbolize theologically?)

25-Cha mẹ có nhữngtrách nhiệm gì với con mình đã rửa tội ? (What are the responsibilities of theparents to their baptized child?)

26-Cha mẹ đỡ đầucó những trách nhiệm gì với con em đã rửa tội ?(What are the responsibilities of the godparents to their baptizedchild?)

27-Có những yêucầu nào ở nơi người đỡ đầu ? (What are the requirements of a godparent?)

28-Cha mẹ ruộtcó được đỡ đầu cho con của mình không ?(Can a biological parent be a godparent to his/her child?)

29- Một ngườiđang sống ngoài vòng giáo luật hôn phối có được phép làm người đỡ đầu không (lydị và/hoặc đang sống chung với người khác không hợp lệ) ? (Can a person be a godparent while livingoutside of the Church’s law of marriage (divorced and/or improperly living withsomeone)?

30-Nếu một cặp vợchồng không cùng tôn giáo (một người Công Giáo, một người không Công Giáo) cóđược phép làm người đỡ đầu không ? (Cana couple of mix religions (one is Catholic, the other is non-Catholic) be godparent?)

Trên đây chỉ nêura một số câu hỏi căn bản chủ yếu về Bí Tích Rửa Tội. Còn có những điều quan trọng khác liên quan đếnBí Tích Rửa Tội sẽ được đề cập đến trong ‘BuổiÔn Lại Bí Tích Rửa Tội’, chẳng hạn:“Qua Bí Tích Rửa Tội, người mới rửa tội nhận được những ơn và những ân sủngnào?” Nếu như bạn trả lời chính xác được100% 30 câu hỏi này thì, tạ ơn Chúa là bạn khá am tường về Bí Tích Rửa Tội, bạnlà một Tín Hữu ngoan đạo và trung tín trước mặt Thiên Chúa – Bạn không cần dựbuổi học ôn lại này. Còn những ai chưađạt được đầy đủ kiến thức này, và bạn mong tiến thân và muốn tìm hiểu thêm vềBí Tích Rửa Tội.

Bạn đang xem: Baptism là gì

Xem thêm: Chủ Nghĩa Là Gì – Nghĩa Của Từ Chủ Nghĩa

Xin mời bạn chọn mộtngày đẹp trời đến dự thính một buổi ôn lại này vào thứ By tuần thứ hai của mỗi tháng; có hai lớp, 9:30am (tiếng Anh) và11:00am (tiếng Việt), tại GX Thánh Anna, do Phó Tế Phạm Thể phụ trách (doCha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn bổ nhiệm).

(The above are just some basic key questions on the Sacrament of Baptism.There are other important points about baptism that will be covered in the‘Baptism in Review Session’such as:“Through baptism, what are the gifts and graces that the newly baptized receive?”If you could answer correctly 100% of these 30 questions, thanks be to God that you have a good understanding about baptism, you are beloved and faithful before God! -There is no need for you to be at this review session.For those who have not yet fully reached this level of knowledge, and you wish to advance yourself in learning and understanding about Baptism, you are invited to come in any day at your convenience just to listen to one of these sessions, which take place onevery second Sat of the month; there are two sessions, at 9:30am (in English) and at 11:00am (in Vietnamese) at St. Ann Parish.It is conducted by Deacon Theman Pham (Appointed by Pastor Nguyen, Tuan A.).

Xem thêm: Biết ơn Là Gì – Sức Mạnh Của Lòng Biết ơn

Nguyện xin ThiênChúa nhân từ chúc phúc lành cho anh chị em luôn được an vui trong đời sống. Cầu xin cho anh chị em luôn có lòng hướng thượng,ao ước học hỏi và sống lời Chúa. Nhất làcác bậc cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu hiểu biết rộng về giáo huấn của Giáo Hội, để làgương sáng cho con cái mình và có thể chu toàn trách nhiệm là bậc cha mẹ haycha mẹ đỡ đầu.

(May our good and gracious God bestow upon allof you a peaceful and joyful life. Mayyou always seek things of the above, have a desire in learning and living God’swords. May those who are parents andgodparents gain a good understanding of the Church’s teachings in order to be agood model for your children and be able to fulfill your responsibilities asparents or godparents).

Phó Tế Phạm Thể

***Dưới đây là hình ảnh của một buổi học (picture of a Baptism in review session)

Chuyên mục: Hỏi Đáp