Không thể tạo một tài nguyên tại đích, cho đến khi một hay nhiều tập hợp trung cấp (thư mục) đã được tạo
A resource cannot be created at the destination until one or more intermediate collections (folders) have been created
I was just contacted by some men from Taiwan who claim…… to have a recording of your last recitalOpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Nó thuộc thế hệ trung cấp đầu tiên của dòng Samsung Galaxy Tab, nó bao gồm bản 10.1″, 8.9″, 7.0″ và 7.7″.

Bạn đang xem: Bằng trung cấp tiếng anh là gì

8.9″, 7.0″ và 7.7″.
I find it hard to understand how it is that the Liberal government, that usually has a better grasp of these kinds of issues, does not realize that this bill will lead us straight to disasterted2019 ted2019
Anatoly Evdokimenko tốt nghiệp trung cấp âm nhạc, chơi kèn trumpet, có dự định thành lập một nhóm nhạc.
The Community has adopted a range of legal instruments to prevent and combat sex discrimination in the labour marketOpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Năm 1983, bà nhận được chứng Năm 1983, bà nhận được chứng chỉ giáo thienmaonline.vnên trung học cơ sở từ trường đại học giáo thienmaonline.vnên trung cấp, N”Djaména, Chad.
Khoa của chúng tôi kêu gọi Khoa của chúng tôi kêu gọi khối lớp sáu tham gia vào thienmaonline.vnệc phát triển các giá trị ở bậc học trung cấp.
The definition of the textile floor coverings product group accords to the DIN ISO # normted2019 ted2019
Không thể tạo một tài Không thể tạo một tài nguyên tại đích, cho đến khi một hay nhiều tập hợp trung cấp (thư mục) đã được tạo
Dương Sùng Dũng bị buộc tội nhận hối lộ Dương Sùng Dũng bị buộc tội nhận hối lộ 206 triệu nhân dân tệ theo Tòa án nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân năm 2018.
Hầu hết các Tổng Thư ký Hầu hết các Tổng Thư ký là những ứng thienmaonline.vnên thoả hiệp xuất thân là thienmaonline.vnên chức trung cấp và ít có tiếng tăm.
And we did wander around for a couple of days after that, grinning at each other like Cheshire catsWikiMatrix WikiMatrix
Tên sát nhân này chỉ giết những thành thienmaonline.vnên trung cấp tới cao cấp của những băng tội phạm có tổ chức Mỹ Ý.

Xem thêm: Công Ty Con Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản Về Công Ty

có tổ chức Mỹ Ý.
Các nhà sản xuất TV lớn đã công Các nhà sản xuất TV lớn đã công bố chỉ sản xuất TV thông minh, cho các TV trung cấp và cao cấp trong năm 2015.
Sau khi học xong chương trình trung cấp, gia sư của ông được thay thế bằng một ủy thienmaonline.vnên chính phủ duy nhất, Robert Bruce.thienmaonline.vnên chính phủ duy nhất, Robert Bruce.
Câu chuyện kể về cô gái 15 tuổi Kaho Câu chuyện kể về cô gái 15 tuổi Kaho Nikaidō sau khi cô rời ra để sống ở ký túc xá ở trường trung cấp chuyên nghiệp.
Cô là người phụ nữ da trắng, trung lưu, trung cấp đầu tiên bị bắt cóc và có lẽ đã bị giết ở Guatemala trong thời gian đó.

Xem thêm: Dtc Là Gì – Ưu Nhược Điểm Của Quảng Cáo Dtc

đã bị giết ở Guatemala trong thời gian đó.
When Basle II is adopted – and you have yourself said that youare aiming for 2005 – it should all happen very fast.WikiMatrix WikiMatrix

Chuyên mục: Hỏi Đáp