* Khớp bản lề giúp chuyển động theo một hướng , nằm ở đầu gối và khuỷu tay . tay .
Council Directive #/EEC of # September # on feedingstuffs intended for particular nutritional purposes (OJ No L #, #.#, p EVBNews EVBNews
Commission Regulation (EC) No #/# of # December # amending Regulation (EC) No #/# laying down transitional measures concerning producer organisations in the market for fresh fruit and vegetables by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union WikiMatrix WikiMatrix
Thiết kế gồm hai nửa quả cầu nhỏ, được nối với nhau bằng một bản lề ràng buộc.

Đường dẫn đến giác ngộ bản lề về Thái độ của chúng tôi để những điều.
Well, let me tell you somethin “.I got maybe six months left,….. and by then, what they buy won” t even look like me. I” m gonna be bald and shrivelled and I” il smell bad OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Và bạn có thể tạo các phần với các thành phần chuyển động, bản lề , các phần lồng nhau.
Under these circumstances, it was found that the company had not demonstrated that its business decisions and costs were made in response to market conditions, and without significant state interference ted2019 ted2019
Họ nhận Họ nhận ra rằng đầu gối của chúng ta không chỉ gập trên một trục giống như bản lề .

XFP-80A: Chiếc P-80A XFP-80A: Chiếc P-80A số hiệu 44-85201 được cải biến với mũi máy bay dạng bản lề gắn thiết bị máy ảnh.

Để sản xuất một F(ab”) 2 Để sản xuất một F(ab”) 2 mảnh, IgG được tiêu hóa với pepsin, phân cắt các chuỗi nặng gần khu vực bản lề .

Bạn đang xem: Bán lẻ tiếng anh là gì

Xem thêm: Soprano Là Gì – Chương 2: Mezzo & Mezzo

Xem thêm: Lô Gia Tiếng Anh Là Gì

Cũng lưu ý rằng máy có Cũng lưu ý rằng máy có vỏ dày chứ không phải là Nintendo 3DS mỏng, và thiếu một bản lề giúp tăng độ bền.

Nếu bạn có một trong các kiểu máy Nếu bạn có một trong các kiểu máy này, thì bàn phím ảo sẽ tự động mở khi bạn lật màn hình qua bản lề .
The Lonely Maiden is marked by the subtle use of tone and mood to create a striking image of desperate longing and overwhelming passion support.google support.google
Anh ấy đã sửa cánh cửa bị long bản lề và một bóng điện trong nhà tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy!”.—So sánh Gia-cơ 1:27. rất biết ơn anh ấy!”.—So sánh Gia-cơ 1:27.

Nhà có một cửa có bản lề , và có thể được mở bằng một kiểu khóa; cổng thành phố lớn hơn và dường như được làm hai lớp. phố lớn hơn và dường như được làm hai lớp.

Tìm 94 câu trong 5 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, FVDP Vietnamese-English Dictionary, EVBNews, wikidata, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, QED, support.google, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix, Duy Phuong.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

ban lãnh đạo bán lậu bán lẻ Bán lẻ bán lẻ nhỏ giọt bản lề Bản lề bản lề cửa bản lề hình cầu bản lí lịch bản liệt kê bản lĩnh bán linh hồn ban long bạn lòng

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp