Giới thiệuThông BáoVề Ngành Kiểm SátViện KSND tỉnh Hà NamCác phòng nghiệp vụ Viện KSND TP/HuyệnViện KSND TP Phủ Lý Viện KSND Duy Tiên Viện KSND Kim Bảng Viện KSND Lý Nhân Viện KSND Thanh Liêm Viện KSND Bình Lục Tài liệu VKS

Bạn đang xem: Ban cán sự đảng là gì

*
*
*
*

*

*

*

*

Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam công khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà nam xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII của Đảng

Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, tình hình thực tế của Ngành, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và quán triệt, triển khai đến các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động để thống nhất nhận thức và thực hiện.

19 điều đảng viên không được làm theo quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương
27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương
Cơ cấu, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam quyết định thành lập, là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam.

Xem thêm: Uy Tín Tiếng Anh Là Gì

Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP VÀ THỐNG KÊ TỘI PHẠM VKSND TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 – 2020
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới luôn là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Chi bộ VKSND huyện Thanh Liêm nhằm bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ưu tú góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền
Chi bộ Phòng THQCT và KSXX phúc thẩm án hình sự thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chi bộ VKSND huyện Duy Tiên kiểm điểm phê bình, tự phê bình đối với tập thể, cá nhân năm 2015
Chi bộ VKSND thành phố với công tác phát triển đảng viên

Xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua Chi bộ VKSND thành phố Phủ Lý đã tăng cường công tác phát triển đảng viên, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng phát triển đảng; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhận xét, đánh giá quần chúng ưu tú để cử đi học lớp nhận thức về Đảng, tạo nguồn cho công tác kết nạp đảng viên.

Xem thêm: Seam Là Gì – Nghĩa Của Từ Seam Trong Tiếng Việt

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chuyên mục: Hỏi Đáp