Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của thienmaonline.vn để được hỗ trợ và chia sẽ thông tin nhiều hơn. Click Like button để trở thành hội viên của thienmaonline.vn trên facebook.

Bạn đang xem: B/c là gì

*

Lý thuyết Quản Trị là hệ thống mà thienmaonline.vn đã số hoá toàn bộ Sách giáo khoa của chương trình 4 năm đại học và 2 năm sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.Với hệ thống này, bạn có thể truy xuất tất cả hệ thống lý thuyết chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trong quá trình nghe giảng, làm bài tập hoặc thi cử.Hệ thống Lý Thuyết Quản Trị được phát triển bởi Viện MBA, thành viên của MBA Institute Global

Nếu còn thắc mắc hoặc tìm hiểu chuyên sâu hơn về Quản trị Ứng dụng, bạn có thể đặt câu hỏi với Chuyên Gia thienmaonline.vn

Kết quả

Tỷ số lợi ích/chi phí: B/C (Benefit per Cost):

*

Tỷ số này cho biết mối quan hệ tương quan giữa giá trị hiện tại của doanh thu và giá trị hiện tại của giá thành.

Xem thêm: Processing Là Gì

Tổng hiện giá thu nhập

B/C = ——————————–

Tổng hiện giá chi phí

Trong đó:

Bi là thu nhập (doanh thu) tai năm i

Ci là chi phí tại năm i

Khi đánh giá dự án, đối với các dự án độc lập thì khi B/C > 1 là có thể chấp nhận được. Trong trường hợp dự án loại bỏ nhau thì phương án được chọn phải là phương án B/C > 1 và lớn nhất trong các phương án.

Xem thêm: Rigging Là Gì – Sau 7 Năm Học Và Làm Nghề Rigging, Đã

Việc sử dụng chỉ tiêu chỉ số B/C để đánh giá và lựa chọn dự án cũng vẫn mắc một khuyết điểm như chỉ tiêu IRR và chỉ tiêu PI đó là bỏ qua vấn đề quy mô đầu tư mà chỉ quan tâm đến so sánh tương đối.

Hỏi Chuyên gia thienmaonline.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia thienmaonline.vn.Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày.Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Đăng ký chuyên gia
Tiến sĩ Dũng Nguyễn
PGS. TS Nguyen Thị Huong
Mr. Bui
Th.S Lê Văn Tiến Sĩ
TS. Hồ Cao Việt
Tiến sĩ Hoàng Xuân Trọng
Tiến sĩ Trương Vĩnh Tiến
NCS.Tiến Sĩ
Th.S Nguyễn Ngọc Hưng
Th.S Trần Văn Hưng

Danh mục tư vấn

Khởi Nghiệp • (158)
Chiến Lược • (208)
Nhân Sự • (119)
Marketing và Bán Hàng • (150)
Công Nghệ • (10)
Kỹ Năng • (45)

*

Về thienmaonline.vn
Giới Thiệu Tài Liệu Blog Chuyên Gia Viện MBA Sự Kiện Từ Điển
Menu
Khởi Nghiệp Chiến Lược Nhân Sự Marketing và Bán Hàng Công Nghệ Tài Chính Kỹ Năng
Liên Kết
Đăng ký thành viên
Đối Tác
MBA Institute Vietnam MBA Institute GlobalĐại học MUST Đại học Wales, TSDĐại học AKAMAILectureTek VietnamEdunerMoodle VN
Kết nối với thienmaonline.vn
Follow thienmaonline.vn on FacebookFollow thienmaonline.vn on Twitter
Thành viên và đối tác của Viện MBA

*
*
*
*
*
*
*

mbainstitute.org
Chuyên mục: Hỏi Đáp