Callback có rất nhiều nhược điểm. Khi ta có nhiều thao tác bất đồng bộ, các callback phải chờ nhau thực hiện, thời gian để hoàn thành sẽ bị kéo dài hơn. Ngoài ra, việc viết các callback lồng nhau cũng làm cho mã nguồn của ta rắc rối và khó bảo trì.

Bạn đang xem: Await là gì

Thật may mắn, trong phiên bản ES6 , JavaScript đã được bổ xung thêm ( .then() ) Promise. Nó là một thay thế tuyệt vời cho callbacks và hầu hết cộng đồng nhanh chóng chuyển sang sử dụng nó để thay thế cho callbacks. Code mới của chúng ta gần giống với code cũ, kết quả là trông dễ theo dõi và bảo trì hơn. Tuy nhiên các vấn đề của callback vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cuối cùng, trong phiên bản ES7 gần đây nhất, Async / Await đã được bổ xung để việc viết code bất đồng bộ trong JavaScript tốt hơn, code dễ nhìn hơn và dễ sử dụng hơn.

Async / Await là gì?

Async / Await là một tính năng của JavaScript giúp chúng ta làm việc với các hàm bất đồng bộ theo cách thú vị hơn và dễ hiểu hơn. Nó được xây dựng trên Promises và tương thích với tất cả các Promise dựa trên API. Trong đó:

Async – khai báo một hàm bất đồng bộ (async function someName(){…}).

Tự động biến đổi một hàm thông thường thành một Promise.Khi gọi tới hàm async nó sẽ xử lý mọi thứ và được trả về kết quả trong hàm của nó.Async cho phép sử dụng Await.

Await – tạm dừng việc thực hiện các hàm async. (Var result = await someAsyncCall ()

*

.

Xem thêm: Dmz Là Gì – Khu Phi Quân Sự

Khi được đặt trước một Promise, nó sẽ đợi cho đến khi Promise kết thúc và trả về kết quả.Await chỉ làm việc với Promises, nó không hoạt động với callbacks.Await chỉ có thể được sử dụng bên trong các function async.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản mà hy vọng sẽ rõ ràng những điều trên:

Dưới đây chúng ta sẽ viết cùng một chức năng với 2 cách khác nhau: cách thứ 1 với Promises, và cách thứ 2 với Async / Await

// cách 1: function getJSON() { // To make the function blocking we manually create a Promise. return new Promise( function(resolve) { axios.get(“https://tutorialzine.com/misc/files/example.json”) .then( function(json) { // The data from the request is available in a .then block // We return the result using resolve. resolve(json); }); }); } // cách 2: // Async/Await approach // The async keyword will automatically create a new Promise and return it. async function getJSONAsync() { // The await keyword saves us from having to write a .then() block. let json = await axios.get(“https://tutorialzine.com/misc/files/example.json”); // The result of the GET request is available in the json variable. // We return it just like in a regular synchronous function. return json; }Cả hai hàm bên trên đều thực hiện một chức năng hoàn toàn giống nhau – cả hai đều trả về Promises và giải quyết với phản hồi JSON từ axios. Tuy nhiên, phiên bản Async / Await ngắn hơn và dễ đọc hơn.Chúng ta có thể gọi hàm async của chúng ta như sau: getJSONAsync().then( function(result) { // Do something with result. });Vậy khi có Async / Await có làm cho promises lỗi thời?Không hoàn toàn. Khi làm việc với Async / Await, thật ra chúng ta vẫn đang sử dụng ngầm Promises. Vì thế, kể cả khi đang sử dụng Async / Await cần một sự hiểu biết tốt về Promises sẽ rất tốt cho chúng ta.

Ngoài ra, có những trường hợp mà Async / Await không sử dụng được và chúng ta phải sử dụng Promises. Ví dụ như khi chúng ta cần gọi nhiều thao tác bất đồng bộ và chờ cho tất cả chúng kết thúc. Nếu chúng ta thử và làm điều này với async và await, Điều gì sẽ xảy ra: Hãy xem ví dụ dưới đây các bạn sẽ thấy

async function getABC () { let A = await getValueA(); // getValueA takes 2 second to finish let B = await getValueB(); // getValueB takes 4 second to finish let C = await getValueC(); // getValueC takes 3 second to finish return A*B*C; }Mỗi lần gọi tới hàm await sẽ đợi cho đến khi hàm await trước đó kết thúc. Vì các wait sẽ đợi và thực hiện tuần tự từng cái một, toàn bộ chức năng sẽ mất 9 giây để thực hiện xong hàm từ đầu đến cuối (2 + 4 + 3).Đây không phải là một giải pháp tối ưu vì A, B và C không phụ thuộc vào nhau, chúng ta không cần biết giá trị của A trước khi chúng ta có được B. Vì vậy, chúng ta có thể lấy chúng cùng một lúc và thời gian chờ đợi sẽ được giảm bớt đi.Trong trường hợp như thế này, sử dụng Promise sẽ thích hợp hơn. Để gửi tất cả các yêu cầu cùng lúc, chúng ta sử dụng Promise.all(). Việc sử dụng Promise.all() sẽ đảm bảo chúng ta có tất cả các kết quả trước khi tiếp tục thực thi code, nhưng việc gọi đến các hàm bất đồng bộ sẽ được chạy song song mà không phải tuần tự từng cái một. async function getABC () { // Promise.all() allows us to send all requests at the same time. let results = await Promise.all(); return results.reduce((total,value) => total * value); }Bằng cách này, thời gian thực thi hàm sẽ mất it hơn. hàm getValueA và getValueC sẽ thực hiện xong trước khi getValueB xong. Thay vì phải mất 9 giây để chờ từng hàm trả về giá trị như trên, chúng ta sẽ chỉ mất 4 giây để chờ cả 3 hàm trả về giá trị.Xử lý lỗi trong Async / AwaitMột điều tuyệt vời khác về Async / Await là nó cho phép chúng ta bắt các lỗi không mong đợi bằng cách sử dụng try / catch. Chúng ta chỉ cần để các await call của chúng ta vào trong khối try/catch như sau: async function doSomethingAsync(){ try { // This async call may fail. let result = await someAsyncCall(); } catch(error) { // If it does we will catch the error here. } }Mệnh đề catch sẽ xử lý các lỗi gây ra bởi các hàm bất đồng bộ hoặc bất kỳ lỗi nào chúng ta có thể đã viết bên trong khối try.

Trong một vài tình huống, chúng ta cũng có thể bắt các lỗi khi đang thực hiện function async. Vì tất cả các hàm async đều trả về Promises, chúng ta chỉ cần gọi thêm hàm .catch() khi gọi chúng.

Xem thêm: Tài Khoản Paypal Là Gì – Hướng Dẫn Sử Dụng Pay Pal Mới Nhất 10/02/2021

// Async function without a try/catch block. async function doSomethingAsync(){ // This async call may fail. let result = await someAsyncCall(); return result; } // We catch the error upon calling the function. doSomethingAsync(). .then(successHandler) .catch(errorHandler);Dựa vào các tình huống cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng try/catch hoặc .catch() để bắt và xử lý lỗi. Tuy nhiên, chúng ta không nên sử dụng cả 2 cùng một lúc vì nó có thể dẫn đến các vấn đề không mong muốn.Hỗ trợ trình duyệtAsync / Await có thể sử dụng trong hầu hết các trình duyệt chính, ngoại trừ IE11 – tất cả các trình duyệt sẽ nhận ra mã async / await của bạn mà không cần các thư viện bên ngoài.Nếu các bạn dùng Node cũng có sử dụng async từ Node 8 trở lên. Nó sẽ trở thành LTS vào cuối năm nay.Nếu cái này không đáp ứng được nhu cầu của bạn, cũng có một số trình chuyển đổi JS như Babel và TypeScript và thư viện Node.js async/await cung cấp các phiên bản nền tảng riêng của tính năng này.Phần kết luậnVới việc bổ sung Async / Await trong ngôn ngữ JavaScript có một bước nhảy vọt về khả năng dễ đọc và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu với các lập trình JavaScript và người đã có kinh nghiệm.

Một số chia sẻ có mình chỉ mang tính chất cá nhân, có thể chưa chính xác, các bạn cứ cmt , chia sẻ những gì em, mình chưa đúng ạ

Chuyên mục: Hỏi Đáp