Trên Ascension Day, hầu hết các tín đồ nhớ, rằng Chúa Giêsu lên trời. Họ nhớ, rằng Ngài đã được đưa lên trong một đám mây trên núi Olive và đi đến thiên đàng. Nhưng Ascension Day chứa rất nhiều nhiều hơn chỉ là sự thăng thiên của Chúa Giêsu Kitô to Heaven. Chúng ta hãy có một cái nhìn, những gì xảy ra trong lĩnh vực tâm linh, khi Chúa Giêsu lên trời.

Bạn đang xem: Ascension là gì

Khi anh đã nói những điều này, trong khi họ trông thấy, ông đã đưa lên; và một đám mây nhận được anh ta ra khỏi tầm nhìn của họ (Hành vi 1:9)

Chuyện gì xảy ra trên Ascension Day?

Chúa Giêsu có thể lựa chọn để bước đi trên trái đất, mà không chết. Nhưng Ngài không, vì Ngài đã đến thế gian này, làm ý muốn của Cha.

*
*
*

Chúa Giêsu đã đưa về chăm sóc của vấn đề tội lỗi của nhân loại, những gì tách ra Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu đã diễn ra trên nắp thi ân, ở bên hữu Thiên Chúa và nhập vào phần còn lại của ông.

Công trình này được thực hiện. Tác phẩm của ông trên trái đất đã được thực hiện.

Giao Ước Mới được thiết lập, và do đó Cựu Ước đã trở nên lỗi thời.

Xem thêm: Những điều Cần Biết Về Black Friday Và Cyber Monday Là Gì

Chúa Giêsu Kitô, Priest cao của chúng tôi, đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, trên nắp thi ân, làm Cứu Chúa của chúng tôi, hòa giải viên, người can thiệp, và Advocate của chúng tôi.

Bạn thấy đó, Ascension Day là một ngày rất quan trọng trong việc hoàn thành công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.

Ascension Day là ngày, khi Chúa Giêsu thực hiện trong máu của Ngài vào nơi thánh. Nơi Ông đã trình bày trong máu của Ngài để Cha, và làm cho chuộc tội đời đời cho con người; Ông hòa giải Thiên Chúa và con người, bởi huyết Ngài. Ông đã phải đi vào nơi thánh, vào nắp thi ân, để cứu chuộc vĩnh cửu.

Xem thêm: defend là gì

Bây giờ công việc đã được hoàn thành và lời hứa của Đức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, có thể đến.

Chuyên mục: Hỏi Đáp