Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: Too, Also, So, So That, So…that, Either, Neither, As, Like, Enough… Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ AS trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: As nghĩa là gì

Cách dùng 1:

Khác với BECAUSE, khi dùng AS để giải thích lý do thì lý do đó người nghe/người đọc đã biết rồi.

Ví dụ:

As you failed the test, you will have to take the whole course again. (Vì bạn đã thi trượt, bạn phải học lại cả khóa học).
As vietnam is next door to china, it has to be cautious with its foreign policies. (Vì Việt Nam nằm sát bên Trung Quốc nên phải thận trọng với chính sách ngoại giao của mình)

 

Cách dùng 2:

Với nghĩa này, tất nhiên sau AS phải là một danh từ.

Ví dụ:

He works in that hospital as a chief nurse (Anh ấy làm ở bệnh viện đó với cương vị là Điều Dưỡng Trưởng).
I am telling you this as a friend (Tôi cho anh biết điều này với tư cách là một người bạn)

 

Cách dùng 3:

+ Với nghĩa “như”, AS được theo sau bởi một mệnh đề (với đủ chủ ngữ và vị ngữ).

Xem thêm: Telangiectasia Là Gì – What Is Macular Telangiectasia

Ví dụ:

As I said, english grammar is not that difficult to understand (Như tôi đã nói, văn phạm tiếng Anh không đến nỗi khó hiểu lắm).
Please do as you are told (Vui lòng làm y như bạn được yêu cầu)

 

+ Với nghĩa “Như”, AS còn được theo sau bởi một quá khứ phân từ, tức động từ thêm ED hoặc động từ bất quy tắc ở cột 3.

As shown above (như đã được trình bày ở trên)

+ Thành ngữ As you wish: tạm dịch “Tùy bạn vậy” (nếu bạn muốn vậy tôi sẽ làm theo ý bạn, mặc dù tôi không tán thành lắm)

Cách dùng 4: AS TRONG THÀNH NGỮ SUCH AS và AS LONG AS

Sau Such as là một loạt những danh từ dùng để liệt kê. Sau such as không cần dấu phẩy cũng không cần dấu hai chấm.

Ví dụ:

There are many things you can do to improve your english, such as listening to english music, watching english movies and going to english speaking clubs. ( Có nhiều thứ bạn có thể làm để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, chẳng hạn như nghe nhạc tiếng Anh, xem phim tiếng Anh và tham gia câu lạc bộ nói tiếng Anh)
I can play many musical instruments such as the guitar, the piano and the flute (Tôi có thể chơi nhiều nhạc cụ chẳng hạn như đàn ghita, đàn dương cầm và sáo)

You can borrow this book as long as you return it before sunday (Bạn có thể mượn quyển sách này miễn là bạn trả lại trước ngày Chủ nhật)

 

AS LONG AS có nghĩa DÀI ĐẾN … ĐỨNG TRƯỚC MỘT CON SỐ + ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI

Some snakes are as long as 4 meters. (một số loài rắn dài đến 4 m)

 

AS LONG AS có nghĩa ĐẾN…(BAO LÂU) hoặc BAO LÂU… theo sau bởi MỘT CON SỐ + ĐƠN VỊ THỜI GIAN hoặc một mệnh đề.

This job can take as long as 10 days (Công việc này có thể mất đến 10 ngày)
You can stay here as long as you like (bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích)

 

Cách dùng 5:

This is not as easy as it looks (cái này nhìn tưởng dễ nhưng không dễ như vậy đâu)

 

Đôi khi người ta dùng so sánh bằng nhưng không đưa ra đối tượng so sánh thứ hai vì ngữ cảnh cho phép tự hiểu.

Xem thêm: Glucose Là Gì – Mức Bình Thường Là Bao Nhiêu

Ví dụ:

He has two daughters. The older one is not as pretty (Ông ấy có 2 cô con gái. Cô lớn hơn không đẹp bằng cô út)

 

Trên đây là 5 cách dùng từ AS trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho thienmaonline.vn.

I……. as ill as i do now for a long time.
A.was not feeling C.have not been feeling
B.did not feel D.have not felt

Chuyên mục: Hỏi Đáp