Tỉ suất lợi nhuận kế toán (tiếng Anh: Accounting Rate of Return) là tỉ lệ phần trăm lợi nhuận được dự kiến trên một khoản đầu tư hoặc tài sản so với chi phí đầu tư ban đầu.

Bạn đang xem: Arr là gì

*

Tỉ suất lợi nhuận kế toán (Accounting Rate of Return)

Khái niệm

Tỉ suất lợi nhuận kế toán trong tiếng Anh là Accounting Rate of Return; viết tắt là ARR.

Tỉ suất lợi nhuận kế toán (ARR) là tỉ lệ phần trăm lợi nhuận được dự kiến trên một khoản đầu tư hoặc tài sản so với chi phí đầu tư ban đầu. ARR chia doanh thu trung bình từ một tài sản cho khoản đầu tư ban đầu của công ty để lấy tỉ lệ hoặc lợi nhuận có thể đạt được dự kiến trong suốt vòng đời của tài sản hoặc dự án liên quan.

ARR không xem xét giá trị thời gian của tiền hoặc dòng tiền, đây có thể là một phần không thể thiếu trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.

Công thức tính tỉ suất lợi nhuận kế toán

*

Cách tính tỉ suất lợi nhuận kế toán

1. Tính lợi nhuận ròng hàng năm từ khoản đầu tư bao gồm doanh thu trừ đi mọi chi phí hoặc các khoản chi hàng năm khi thực hiện dự án hoặc khoản đầu tư.

2. Nếu khoản đầu tư là một tài sản cố định như tài sản, nhà máy hoặc thiết bị thì trừ mọi chi phí khấu hao khỏi doanh thu hàng năm để đạt được lợi nhuận ròng hàng năm.

Xem thêm: Bypass Là Gì – Iphone Có Nên Mua Iphone Bypass Không

3. Chia lợi nhuận ròng hàng năm cho chi phí ban đầu của tài sản hoặc khoản đầu tư. Kết quả tính toán sẽ là một số thập phân. Nhân kết quả với 100 để hiển thị tỉ lệ phần trăm.

Ví dụ về tỉ suất lợi nhuận kế toán

Một dự án đang được xem xét có khoản đầu tư ban đầu là 250.000 đô la và dự báo sẽ tạo ra doanh thu trong 5 năm tới. Dưới đây là một số thông tin chi tiết như sau:

+ đầu tư ban đầu: 250.000 đô la

+ doanh thu dự kiến mỗi năm: 70.000 đô la

+ khung thời gian: 5 năm

Tính toán ARR: 70.000 đô la (doanh thu hàng năm) / 250.000 đô la (chi phí ban đầu)

ARR = .28 hoặc 28% (.28 * 100).

Ý nghĩa củatỉ suất lợi nhuận kế toán

Tỉ suất lợi nhuận kế toán là một thước đo ngân sách vốn hữu ích để tính toán nhanh khả năng sinh lời của một khoản đầu tư. ARR được sử dụng chủ yếu như là sự so sánh chung giữa nhiều dự án để xác định tỉ lệ lợi nhuận dự kiến từ mỗi dự án.

ARR có thể được sử dụng khi quyết định đầu tư hoặc mua lại. Nó ảnh hưởng đến bất kì chi phí hàng năm hoặc chi phí khấu hao nào có thể liên quan đến dự án. Khấu hao là một qui trình kế toán, theo đó chi phí của một tài sản cố định được trải ra, hoặc mở rộng, hàng năm trong suốt vòng đời hữu ích của tài sản.

Xem thêm: Booking Bar Là Gì

Khấu hao là một qui ước kế toán hữu ích cho phép các công ty không phải trả toàn bộ chi phí mua hàng lớn trong năm đầu tiên, do đó cho phép công ty kiếm được lợi nhuận từ tài sản ngay lập tức, ngay cả trong năm đầu tiên sử dụng dịch vụ. Trong tính toán ARR, chi phí khấu hao và mọi chi phí hàng năm phải được trừ vào doanh thu hàng năm để mang lại lợi nhuận ròng hàng năm.

Chuyên mục: Hỏi Đáp