A.

Bạn đang xem: Aren là gì

Aren là hiđrocacbon có mạch vòng và có thể gắn được nhiều nhánh khác trên vòng đó.

B. Aren là hiđrocacbon thơm, no có tính đối xứng trong phân tử.

C. Aren là hợp chất có một hay nhiều nhánh ankyl gắn trên nhân benzen.

Xem thêm: Camera Hành Trình Là Gì – Vì Sao Nên Lắp Camera Hành Trình Cho Ô Tô

D. Aren là hợp chất hữu cơ có chứa vòng benzen(nhóm phenyl).

*

Đáp án C

Hyđrocacbon thơm hay còn gọi là aren bao gồm benzen và đồng đẳng của nó, hyđrocacbon thơm nhiều nhân, hợp chất thơm không chứa vòng benzen.

Tên gọi “thơm” xuất phát từ chỗ những hợp chất đầu tiên tìm được thuộc loại này có mùi thơm khác nhau. Tên thơm vẫn được giữ cho đến ngày nay , mặc dầu hoá học của hyđrocacbon thơm bao gồm cả những hợp chất không có mùi thơm. Chúng thể hiện tính chất thơm tương tự benzen. Hiđrocacbon thơm là loại hyđrocacbon mạch vòng có tính chất thơm mà benzen là điển hình và quan trọng nhất.

Xem thêm: Thrush Là Gì – Dấu Hiệu Nhận Biết Và Cách Điều Trị Hiệu Quả

=> Đáp án C

Hyđrocacbon thơm hay còn gọi là aren bao gồm benzen và đồng đẳng củanó, hyđrocacbon thơm nhiều nhân, hợp chất thơm không chứa vòng benzen.Tên gọi “thơm” xuất phát từ chỗ những hợp chất đầu tiên tìm đượcthuộc loại này có mùi thơm khác nhau. Tên thơm vẫn được giữ cho đếnngày nay , mặc dầu hoá học của hyđrocacbon thơm bao gồm cả những hợpchất không có mùi thơm. Chúng thể hiện tính chất thơm tương tự benzen.Hiđrocacbon thơm là loại hyđrocacbon mạch vòng có tính chất thơm màbenzen là điển hình và quan trọng nhất.=> Đáp án C Hyđrocacbon thơm hay còn gọi là aren bao gồm benzen và đồng đẳng của nó, hyđrocacbon thơm nhiều nhân, hợp chất thơm không chứa vòng benzen. Tên gọi “thơm” xuất phát từ chỗ những hợp chất đầu tiên tìm được thuộc loại này có mùi thơm khác nhau. Tên thơm vẫn được giữ cho đến ngày nay , mặc dầu hoá học của hyđrocacbon thơm bao gồm cả những hợp chất không có mùi thơm. Chúng thể hiện tính chất thơm tương tự benzen. Hiđrocacbon thơm là loại hyđrocacbon mạch vòng có tính chất thơm mà benzen là điển hình và quan trọng nhất. => Đáp án CHyđrocacbon thơm hay còn gọi là aren bao gồm benzen và đồng đẳng của nó, hyđrocacbon thơm nhiều nhân, hợp chất thơm không chứa vòng benzen. Tên gọi “thơm” xuất phát từ chỗ những hợp chất đầu tiên tìm được thuộc loại này có mùi thơm khác nhau. Tên thơm vẫn được giữ cho đến ngày nay , mặc dầu hoá học của hyđrocacbon thơm bao gồm cả những hợp chất không có mùi thơm. Chúng thể hiện tính chất thơm tương tự benzen. Hiđrocacbon thơm là loại hyđrocacbon mạch vòng có tính chất thơm mà benzen là điển hình và quan trọng nhất. => Đáp án C *

Chuyên mục: Hỏi Đáp