Trong cuộc sống, bạn thường gặp không ít những lời đề nghị. Hoặc bạn do dự, hoặc bạn có thể đưa ra ngay lập tức quyết định của mình. Với ngôn ngữ mẹ đẻ, bạn có thể nói dễ dàng hơn, ít phân vân hơn. Nhưng với một ngôn ngữ mới, có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi đưa ra lời từ chối. Bạn nên chuẩn bị trước cho mình một số câu đơn giản qua một số tình huống trong bài học ngày hôm nay.

Bạn đang xem: All the same là gì

DECLINING AN OFFER OF SOMETHING

1. No, thank you. You go to Sunday lunch with English family for the first time. You hostess offers you a second helping of food. 2. Not for me, thank you. Especially after that nice steak and kidney pie. 3. I’m not sure I can/ could, (thank you). 4. No, I (really) won’t, thank you. 5. No, thank you very much. 6. No, thank you, I couldn’t/ won’t etc. You are having a pub lunch with some colleagues. You’ve just finished your drink. Same again? 7. No, thanks, (really,) (I won’t). 8. Not for me, thanks. 9. I won’t, thanks. 10. Thanks all the same, but I won’t/ couldn’t etc 11. If it’s all the same to you, I won’t. 12. Not this time, thanks. You are invited to a formal dinner with the Cultural Attache’ at the British Embassy. The dinner is over. You will have cigar? 13. That’s very kind, but I won’t, (thank you)

Bài dịch tiếng Việt:

TỪ CHỐI LỜI ĐỀ NGHỊ ĐIỀU GÌ

1. Không, cám ơn.

Xem thêm: Vicinity Là Gì – Nghĩa Của Từ Vicinity

Bạn đến dự bữa trưa chủ nhật với một gia đình người Anh lần đầu tiên. Bà chủ nhà tiếp thức ăn cho bạn lần thứ hai. 2. Tôi đủ rồi, cám ơn. Nhất là sau món bánh nướng nhân thịt kèm bầu dục ngon tuyệt đó. 3. Tôi không chắc là tôi có thể kham nổi, (cám ơn). 4. Không, tôi (thực sự) không dùng nữa, (cám ơn). 5. Không, cám ơn bạn rất nhiều. 6. (Không) , cám ơn bạn rất nhiều, tôi không thể/ không v.v. dùng nữa. Bạn đang ăn trưa ở quán rượu với một số đồng nghiệp. Bạn vừa uống cạn một li rượu. Làm li nữa chứ? 7. Không, cám ơn, (thực sự) (tôi không uống nữa). 8. Tôi đủ rồi, cám ơn. 9. Tôi không (uống nữa), cám ơn. 10. Dù sao cũng cám ơn, nhưng tôi không/ không thể (uống được nữa). 11. Nếu (điều đó) không quan trọng gì đối với các anh, tôi (sẽ) không (uống nữa). 12. Xin khất lần sau vậy, cám ơn.

Xem thêm: Jdk Là Gì – Jdk Và Jre Khác Nhau Chỗ Nào

Bạn được mời đến dự bữa tiệc chính thức với vị tùy viên văn hõa tại đại sứ quán Anh. Bữa ăn đã xong. Ông hút một điếu xì gà chứ? 13. (Ngài) thật tử tế quá, nhưng tôi không dùng, (cám ơn).

Chuyên mục: Hỏi Đáp