Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Agitation là gì

*
*
*

agitation

*

agitation /,ædʤi”teiʃn/ danh từ sự lay động, sự rung động, sự làm rung chuyển sự khích động, sự xúc động, sự bối rối sự suy đi tính lại, sự suy nghĩ lung (một vấn đề gì); sự thảo luận sự khích động quần chúng, sự gây phiến động
khuấy trộnagitation device: thiết bị khuấy trộnagitation tank: bể khuấy trộnair agitation: khuấy trộn không khíair agitation: sự khuấy trộn không khíair agitation zone: vùng khuấy trộn không khícompressed air agitation: khuấy trộn bằng khí nénsự khuấyair agitation: sự khuấy trộn không khístirring agitation: sự khuấy đụcsự trộnLĩnh vực: điện lạnhchuyển động (hỗn độn)Lĩnh vực: xây dựngsự nhàoBrownian agitationkhuấy động Brownagitation cupcốc trộn (sơn)thermal agitationchuyển động nhiệtthermal agitationchuyển động nhiệt (hỗn độn)thermal agitationsự chuyển động nhiệt (hỗn độn)sự đảo trộnair (jet) agitation: sự đảo trộn bằng không khíslow agitation: sự đảo trộn từ từvigorous agitation: sự đảo trộn mạnh danh từ o sự khuấy, sự trộn

*

Xem thêm: định Dạng Văn Bản Là Gì, Nêu Mục đích Của Việc định

*

*

agitation

Từ điển Collocation

agitation noun

1 worry/excitement

ADJ. acute, considerable, extreme, great

VERB + AGITATION show trying not to show her agitation | conceal, hide He could not hide his agitation.

PREP. in sb”s ~ He knocked his glass over in his agitation. | with ~ She was wriggling on the seat with agitation.

PHRASES a feeling/state of agitation

2 public protest

ADJ. growing | mass, popular, public | political

VERB + AGITATION engage in, turn to The organization is turning to political agitation in order to achieve its aims. | stir up

PREP. ~ against There has been mass agitation against the president. | ~ for There is growing agitation for reform of local government.

Từ điển WordNet

n.

a mental state of extreme emotional disturbancethe feeling of being agitated; not calmthe act of agitating something; causing it to move around (usually vigorously)

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Spelling And Grammar Check Is Complete, Cách Tắt Kiểm Tra Chính Tả Trong Word

English Synonym and Antonym Dictionary

agitationssyn.: excitement ferment fermentation hullabaloo tempestuousness turmoil unrest upheaval

Chuyên mục: Hỏi Đáp