1. Chiến lược thích ứng nhanh (Strategic Agility)

Chiến lược thích ứng nhanh khác biệt với chiến lược kinh doanh giành chiến thắng trong ngắn hạn khi nó thay đổi ở các điểm:

Từ vị trí chuyên gia trong ngành thành vị trí dẫn đầuTừ tập trung vào mở rộng thị phần sang tận dụng cơ hội thị trườngTừ định vị hình ảnh trên thị trường sang tương tác và kết nối với khách hàngTừ khai thác thị trường hiện có sang tạo ra thị trường mớiĐánh bại cạnh tranh để xác định lại sự cạnh tranhKế hoạch chi tiết về hành động cho các quy trình lựa chọn Agile
Ảnh agility là gì

Sự thay đổi, điều chỉnh nhanh về chiến lược có thể giảm đi các hành động giành chiến thắng trong hiện tại. Thay vào đó, nó xây dựng năng lực tổ chức để có thể thích ứng và thay đổi phù hợp với môi trường. Chiến lược có sự cập nhật liên tục và nhanh chóng khi lựa chọn thị trường và cách chơi.

Bạn đang xem: Agility là gì

Chiến lược phản ứng nhanh cũng đòi hỏi lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu rõ bối cảnh và môi trường kinh doanh, và nhằm mục tiêu dự đoán chính xác nhu cầu của các bên liên quan trong tương lai. Ví dụ, chiến lược tìm kiếm, phân tích những thông tin tập trung vào khách hàng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng trong tương lai.

2. Tổ chức thích ứng nhanh (Organization Agility)

Sự thích ứng lanh lẹ của tổ chức cho phép tổ chức dự đoán và nhanh chóng đáp ứng các điều kiện thị trường năng động. Nhiều tổ chức agile hơn có khả năng giành chiến thắng cao hơn trong thị trường khách hàng và nhà đầu tư.

Các tổ chức không thể thay đổi nhanh như yêu cầu bên ngoài của thị trường, khách hàng sẽ nhanh chóng tụt lại phía sau, không bao giờ theo kịp xu hướng. Phản ứng nhanh chóng với các cơ hội khách hàng trong tương lai và đổi mới nhanh chóng các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh giúp các tổ chức giành chiến thắng. Sự phản ứng nhanh nhẹn của tổ chức được tăng cường khi các tổ chức: tạo ra các nhóm tập trung vào thị trường, có thể thay đổi nhanh chóng để tạo ra và xác định các cơ hội mới; cho phép các giá trị phát triển để phù hợp với văn hóa và bản sắc doanh nghiệp; có kỷ luật cao để thay đổi xảy ra nhanh chóng. Các tổ chức này liên tục thử nghiệm, cải thiện, xóa bỏ ranh giới bên trong giữa các bộ phận và bên ngoài với khách hàng và tạo ra các mạng hoặc hệ sinh thái để phát triển.

3. Cá nhân thích ứng nhanh (Individual Agility)

Individual Agility là khả năng học hỏi và phát triển của mọi người và cả các nhà lãnh đạo. Các cá nhân thích ứng nhanh hơn tìm thấy hạnh phúc cá nhân và mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn.

Khả năng học hỏi nhanh là một trong những yếu tố quan trọng của năng lực lãnh đạo hiệu quả. Những cá nhân không thể thay đổi nhanh như nhu cầu công việc của họ có tác động hạn chế tới tổ chức. Sự thích ứng nhanh của cá nhân là kết hợp của tư duy và tập hợp các kỹ năng (ví dụ: đặt câu hỏi, chấp nhận rủi ro thích hợp). Do đó, sự nhanh nhẹn của cá nhân xuất phát từ một khuynh hướng tự nhiên là học hỏi, thay đổi và hành động nhanh chóng.

Xem thêm: Vn Index Là Gì

4. Nguồn nhân lực thích ứng nhanh (Human Resource Agility)

Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực xoay quanh con người, hiệu suất, thông tin và công việc có thể được tạo ra để thúc đẩy chiến lược, tổ chức và sự nhanh nhẹn cá nhân.

Mọi người có thể được thuê, thăng chức và đào tạo để chuẩn bị và khuyến khích sự thay đổi nhanh của tổ chức và cá nhân. Ví dụ, sự điều chỉnh nhanh có thể trở thành một yếu tố hành vi trong các lựa chọn tài năng. Nếu lãnh đạo đặt đúng người vào đúng thời điểm, họ không phải lo lắng về chiến lược vì điều đó sẽ xảy ra. Việc sắp xếp, sử đụng nguồn nhân lực hợp lý có vai trò chính thúc đẩy chiến lược, tổ chức và sự nhanh nhẹn cá nhân.

 

Phần thưởng có thể được liên kết với sự nhanh nhẹn hoặc khả năng thay đổi và thích nghi. Các phần thưởng về tài chính có thể được xác định dựa trên các kỹ năng nhanh nhẹn như học tập và thay đổi. Phần thưởng phi tài chính có thể cho thấy tầm quan trọng của Agility. Trong một công ty, khi họ tổ chức cuộc họp 100 nhà lãnh đạo, quản lý hàng đầu của họ, họ đã mời mười nhân viên vào nhóm lãnh đạo này không phải bằng chức danh mà bằng sự đóng góp gần đây. Khi họ thông tin cho các nhân viên về việc được tham dự cuộc họp này, họ nói thêm rằng năm nhân viên thích ứng nhanh nhẹn (hoặc đổi mới hoặc thay đổi hoặc học hỏi) ở đây vì họ đã thành công trong các sáng kiến ​​của mình; năm người còn lại thất bại nhưng tập trung vào các ưu tiên đúng đắn và bài học kinh nghiệm của họ cũng sẽ có giá trị trong tương lai.

Cuối cùng, công việc có thể được tổ chức để thúc đẩy sự thích ứng nhanh. Các công ty Agile đang ngày càng tạo ra các nhóm hiệu suất cao, tập trung vào các cơ hội thị trường; họ cũng cho phép các đội nhóm đó hành động độc lập để hoàn thành mục tiêu của họ một cách nhanh chóng. Nhưng các tổ chức thích ứng nhanh đi xa hơn để đảm bảo rằng các nhóm độc lập được kết nối với các nhóm khác. Sự kết nối của các nhóm độc lập với các hệ sinh thái phụ thuộc lẫn nhau thể chế hóa sự thích ứng.

Xem thêm: Quinoa Là Gì – Cách Chế Biến Món ăn Từ Hạt Quinoa

 

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, môi trường siêu biến động đòi hỏi doanh nghiệp nỗ lực và thích ứng với thị trường để không bị bỏ lại phía sau. Nhiều doanh nghiệp nói về trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi số hay đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên năng lực tổ chức lại chưa đáp ứng thực tế. Hầu hết doanh nghiệp mới chỉ dừng ở mức kiểm soát, giám sát con người. Để đạt được năng lực thích ứng nhanh mà không phá hỏng tổ chức, không cách nào khác hơn là nỗ lực xây dựng năng lực tổ chức. Tư duy áp đặt hay chạy chọt, đối phó không giúp tổ chức lớn lên, và năng lực tổ chức cũng không thể đạt được bằng đi tắt hay suy nghĩ.

Chuyên mục: Hỏi Đáp