Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Advisor là gì

*
*
*

adviser

*

adviser /əd”vaizə/ (advisor) /əd”vaizə/ danh từ người khuyên bảo, người chỉ bảo, cố vấnlegal adviser: cố vấn pháp lý
cố vấnchief economic adviser: trưởng ban cố vấn kinh tếeconomic adviser: cố vấn kinh tếfinancial adviser: cố vấn tài chínhindependent financial adviser: cố vấn tài chính độc lậpinvestment adviser: cố vấn đầu tưlaw adviser: cố vấn pháp luậttechnical adviser: cố vấn kỹ thuậtcommodity trading adviser (cta)Nhà tư vấn Mua bán hàng hóa (hợp đồng)field adviserphân phối thực địafinancial advisertổ chức tư vấn tài chínhindependent financial advisertư vấn tài chính độc lập

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): advice, adviser, advise, advisable, inadvisable, advisory, advisedly

*

*

Xem thêm: Tự Phụ Là Gì – Nghĩa Của Từ Tự Phụ

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

adviser

Từ điển Collocation

adviser noun

ADJ. chief, lead, principal, senior, special the government”s chief medical adviser | close, trusted The duke was the king”s most trusted adviser. | personal | expert, professional | independent | government, presidential | business, careers, economic, environmental, financial, legal, medical, military, policy/political, public relations, scientific, security, technical

VERB + ADVISER act as | appoint, appoint sb (as) | have Do you have a financial adviser? | consult (with), go to, see, speak to, talk to You ought to consult an independent legal adviser.

ADVISER + VERB advise sb/sth

PREP. ~ on an adviser on environmental issues | ~ to She acts as an adviser to the president.

Từ điển WordNet

n.

Xem thêm: Demographic Là Gì – ý Nghĩa Của Trong Marketing

English Synonym and Antonym Dictionary

adviserssyn.: advisor consultant

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp