Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Adhesion là gì

*
*
*

adhesion

*

adhesion /əd”hi:ʤn/ danh từ sự dính chặt vào, sự bám chặt vào sự tham gia, sự gia nhập (một đảng phái) sự trung thành với; sự giữ vững (ý kiến lập trường…) sự tán đồng, sự đồng ý
bám dínhadhesion (paint): sự bám dínhadhesion coefficient: hệ số bám dínhadhesion prompter: chất làm tăng bám dínhadhesion strength test: thử độ bền bám dínhadhesion test: sự thử bám dínhspecific adhesion: độ bám dính đặc biệtcố kếtadhesion test: sự thử cố kếtmolecular adhesion: cố kết phân tửwork of adhesion: công thắng cố kếtđộ dínhlimit of adhesion: giới hạn độ dínhspecific adhesion: độ dính riêngkết dínhwork of adhesion: công tách kết dínhlực bám dínhlực cố kếtlực dínhlực dính kếtsự bámadhesion (paint): sự bám dínhsự bám dínhGiải thích EN: The sticking together of two surfaces in contact as a result of bonds formed with stress or heat..Giải thích VN: Sự dính lại với nhau của 2 bề mặt tiếp xúc dưới tác động của nhiệt hay áp suất.sự cố kếtsự dínhsự dính kếtsự gắn kếtsự nối khớpsức bámLĩnh vực: ô tôđộ bámspecific adhesion: độ bám dính đặc biệtLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự (dính) bámsự bám (keo)Lĩnh vực: xây dựngsự dán dínhsự dính bámadhesion agentchất dính kếtadhesion agentchất tăng dínhadhesion coefficienthệ số dínhadhesion coefficienthệ số dính kếtadhesion factorhệ số dính kếtadhesion or adherencesự bámadhesion promoterchất xúc tác dính bámadhesion railcarray chạy bám mặt đấtadhesion railroadđường sắt bám mặt đấtadhesion railwayđường sắt bám mặt đấtadhesion strengthđộ bền bỉadhesion strengthđộ bền dínhadhesion stressứng suất dính kếtadhesion systemhệ bám mặt đấtadhesion testsự thử dính kếtadhesion weighttrọng lượng bámadhesion weighttrọng lượng móccoefficient of adhesionhệ số dính bámforce of adhesionlực dínhintercoat adhesion failurebong sơnroad adhesionbám đườngrolled material adhesionsự dán vật liệu cuộnsự dính chặt danh từ o sự dính, sự bám chặt vào § molecular adhesion : sự cố kết phần tử

Xem thêm: Sonar Là Gì – Nghĩa Của Từ Sonar

*

*

*

Xem thêm: Room Rate Là Gì – Nghĩa Của Từ Room Rate Trong Tiếng Việt

n.

abnormal union of bodily tissues; most common in the abdomena fibrous band of scar tissue that binds together normally separate anatomical structures

Chuyên mục: Hỏi Đáp