Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Adequate là gì

*
*
*

adequate

*

adequate /”ædikwit/ tính từ đủ, đầy đủthe supply is not adequate to the demand: số cung cấp không đáp ứng đầy đủ số cầu tương xứng, xứng đáng; thích hợp, thích đáng, thoả đángto be adequate to one”s post: xứng đáng với vị trí công tác của mình
đạtđầy đủphù hợpthích ứngLĩnh vực: điệnthỏa đángLĩnh vực: xây dựngvừa đủadequate accuracyđộ chính xác (cần thiết, đòi hỏi, thích hợp)adequate accuracyđộc chính xác cần thiếtadequate stimuluskích thích tương ứngđầy đủadequate disclosure: sự phản ánh đầy đủthích hợpadequate amount of the money: lượng cung tiền tệ thích hợpthỏa đángadequate distributionsự phân phối đồng đềuadequate qualitychất lượng hạng ưuadequate qualitychất lượng tốtadequate qualityphẩm chất tốtadequate renttiền thuê thích đángadequate solutionsự giải quyết ổn thỏaadequate stockhàng trữ sung túc

*

Xem thêm: Alkaline Là Gì – Tác Dụng Nước Alkaline Đối Với Sức Khỏe

*

*

adequate

Từ điển Collocation

adequate adj.

VERBS be, prove, seem | remain | consider sth, think sth The trains were not considered adequate for use on the modern railways.

ADV. really, very | perfectly, quite, totally | more than The system is more than adequate to deal with any problems. | barely, hardly, less than, not entirely, not wholly The grants given to students are less than adequate. | more or less The amount of money we have been given is more or less adequate. | still | no longer

PREP. for The old computer is still perfectly adequate for most tasks.

Từ điển WordNet

adj.

(sometimes followed by `to”) meeting the requirements especially of a task

she had adequate training

her training was adequate

she was adequate to the job

Xem thêm: Charter School Là Gì – Bối Cảnh Ra Đời Của Charter School

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: ample enough plenty satisfactory sufficientant.: deficient inadequate insufficient

Chuyên mục: Hỏi Đáp