Trừu tượng hóa (Abtraction) là chọn dữ liệu từ một nhóm lớn hơn để chỉ hiển thị các chi tiết có liên quan đến đối tượng.Nó giúp giảm sự phức tạp và công sức khi lập trình.Trong Java, sự trừu tượng hóa được thực hiện bằng cách sử dụng các Class và Interface Trừu tượng (Abtract Interfaces). Đây là một trong những khái niệm quan trọng nhất của OOP.

Bạn đang xem: Abstraction là gì

*

Ví dụ Abstraction trong Lập trình hướng đối tượng Java
Giả sử bạn muốn tạo một ứng dụng ngân hàng và bạn được yêu cầu thu thập tất cả thông tin về khách hàng của bạn.Có nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra thông tin sau đây về khách hàng:

*

Nhưng, không phải tất cả các thông tin trên là bắt buộc để tạo một ứng dụng ngân hàng.Vì vậy, bạn chỉ cần chọn thông tin hữu ích cho ứng dụng ngân hàng của mình từ nhóm đó. Dữ liệu như tên, địa chỉ, thông tin thuế, v.v … có ý nghĩa đối với ứng dụng ngân hàng.

*

Ví dụ về Ứng dụng Ngân hàng sau khi áp dụng Abstraction
Vì chúng ta đã tìm nạp / xóa / chọn thông tin khách hàng từ một nhóm lớn hơn, quá trình này được gọi là Trừu tượng hóa.Tuy nhiên, thông tin tương tự sau khi được trích xuất có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng cùng một dữ liệu cho ứng dụng bệnh viện, ứng dụng cổng thông tin việc làm, cơ sở dữ liệu của Chính phủ, v.v … với rất ít hoặc không sửa đổi.Do đó, nó trở thành dữ liệu chính của bạn. Đây là một lợi thế của Trừu tượng.
Ở cấp độ cao hơn, Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng.Nó chỉ cho biết những điều quan trọng đối với người dùng và ẩn các chi tiết bên trong, tức là. Trong khi gửi SMS, bạn chỉ cần nhập văn bản và gửi tin nhắn.Ở đây, bạn không quan tâm đến việc xử lý nội bộ của việc gửi tin nhắn. Sự trừu tượng hóa có thể đạt được bằng cách sử dụng Abtract Class và Abtract Method trong Java.

Abstract Class (Lớp trừu tượng)

Một class được khai báo là “abstract”, được gọi là abstract class. Nó có thể có abstract method cũng như các method cụ thể. Một class bình thường không thể có các abstract method.

Xem thêm: Irr Là Gì – Tỷ Lệ Hoàn Vốn Nội Bộ

Abstract Method (Phương thức trừu tượng)

Một method không có body được gọi là abstract method. Nó phải được khai báo trong một class trừu tượng. Phương thức trừu tượng sẽ không bao giờ là cuối cùng vì lớp trừu tượng phải thực hiện tất cả các phương thức trừu tượng.Quy tắc của phương thức trừu tượngCác phương thứctrừu tượng không có triển khai (implementation). Nó chỉ cómethod signatureNếu một class đang sử dụng một phương thức trừu tượng thì chúng phải được khai báo là trừu tượng. Điều ngược lại không thể đúng. Điều này có nghĩa là một class trừu tượng không nhất thiết phải có một phương thức trừu tượng. Nếu một class thông thường extendmột class trừu tượng, thì class đó phải thực hiện tất cả các phương thức trừu tượng của class trừu tượng mànó extend

Sự khác biệt giữa Trừu tượng (abtraction) và Đóng gói (Encapsulation)

*

Sự khác biệt giữa Abstraction và Encapsulation

Sự khác biệt giữa lớp trừu tượng (Abstract Class) và Interface

*

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Ưu điểm của trừu tượng

Lợi ích chính của việc sử dụng một lớp trừu tượng là nó cho phép bạn nhóm một số lớp liên quan như anh chị em.Trừu tượng giúp giảm độ phức tạp của quá trình thiết kế và triển khai phần mềm.

Xem thêm: Tắt Sửa Lỗi Chính Tả Trong Word, Cách Tắt Kiểm Tra Chính Tả Trong Word

Khi nào nên sử dụng Phương thức trừu tượng (abstract method) và Lớp trừu tượng (abstract class)?

Sử dụng Phương thức trừu tượng khi: Các phương thức trừu tượng được khai báo trong đó hai hoặc nhiều lớp con cũng đang làm điều tương tự theo các cách khác nhau thông qua các triển khai khác nhau.Nó cũng extend cùng một lớp Trừu tượng và cung cấp các triển khai khác nhau của các phương thức trừu tượng.Sử dụng lớp trừu tượng khi: Các lớp trừu tượng giúp mô tả các loại hành vi chung và phân cấp lớp lập trình hướng đối tượng. Nó cũng mô tả các lớp con để cung cấp chi tiết thực hiện của lớp trừu tượng.

Chuyên mục: Hỏi Đáp