Tôi đã dành đôi khi hiểu sự khác biệt giữa position:absolute và positon:relative. Đó là một chủ đề khó hiểu với tôi và tôi quyết định minh họa sự khác biệt của họ với hình ảnh. Trước khi tiếp tục, chúng ta nên biết vị trícủa position khi chúng tôi không chỉ định bất kỳ thuộc tính vị trí nào.

Bạn đang xem: Absolute là gì

position: static

Theo mặc định, định vị một phần tử dựa trên vị trí hiện tại của nó trong luồng. Các thuộc tính top,right,left.bottom và z-index không áp dụng.

position: relative

Định vị một phần tử dựa trên vị trí tổ tiên vị trí gần nhất của nó.

Lấy một ví dụ

Để bắt đầu, hãy tạo một vùng chứa cha với 4 hộp cạnh nhau.

*

position: static
style.css

.parent { border: 2px black dotted; display: inline-block;}.box { display: inline-block; background: red; width: 100px; height: 100px;}#two { background: green;}Theo mặc định, vị trí được đặt thành static. Vị trí của nó dựa trên bố cục trong luồng.

Điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi muốn di chuyển GreenBox nhưng không muốn ảnh hưởng đến bố cục xung quanh nó?

*

position: relative

Đây là vị trí tương đối của vị trí. Di chuyển hộp màu xanh lục tương ứng với vị trí hiện tại của nó đến 20px từ bên trái và trên cùng mà không thay đổi bố cục xung quanh nó. Vì vậy, để lại một khoảng trống cho hộp màu xanh lá cây, nơi nó sẽ có được vị trí không giống vị trí ban đầu.

Xem thêm: waste là gì

#two { top: 20px; left: 20px; background: green; position: relative;}

Position: absolute là ngược lại.

*

position: absolute
Bằng cách áp dụng postion:absolute với GreenBox, nó sẽ không để lại bất kỳ khoảng trống nào mà nó đã có. Vị trí của GreenBox dựa trên vị trí gốc của nó (đường viền chấm chấm). Do đó, di chuyển 20px sang trái và dưới từ gốc trên cùng bên trái của đường viền chấm chấm.

#two { top: 20px; left: 20px; background: green; position: absolute;}

Tóm lại…

position:relative của một phần tử liên quan đến vị trí hiện tại của nó mà không thay đổi bố cục xung quanh vị trí đó, trong khi position:absolute của một phần tử liên quan đến vị trí của bố mẹ và thay đổi bố cục xung quanh vị trí đó.

*

Bài viết được dịch từ:https://medium.com/
leannezhang/difference-between-css-position-absolute-versus-relative-35f064384c6.

Xem thêm: Bachelor Degree Là Gì

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của Nguyên Vũ.

*

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp