Đăng nhập nhanh:

*

Bạn đang xem: 0126 là mạng gì

*

Di động

Xem thêm: Internet Banking Là Gì – Câu Hỏi Thường Gặp Internet Banking

Thiết bị

Xem thêm: Evening Primrose Oil Là Gì

Khuyến mại

*

Để không bị lỡ thông tin lịch chuyển số từ các nhà mạng, mời các bạn theo dõi bảng dưới đây:

TT

Doanh nghiệp viễn thông

Mã mạng cũ

và số thuê bao

Kết quả chuyển đổi

Mã mạng mới

và số thuê bao

Thời gian chuyển đổi

1

MobiFone

120 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

70 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

2

121 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

79 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

3

122 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

77 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

4

126 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

76 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

5

128 xxxxxxx

78 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

6

VinaPhone

124 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

84 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

7

127 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

81 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

8

129 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

82 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

9

123 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

83 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

10

125 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

85 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

11

Viettel

169 66xxxxx

Đã chuyển đổi

39 66xxxxx

Từ 00 giờ 00phút

169 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

39 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

12

168 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

38 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

13

167 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

37 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

14

166 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

36 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

15

165 xxxxxxx

Đã chuyển đổi

35 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

16

164 xxxxxxx

34 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

17

163 xxxxxxx

33 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

18

162 xxxxxxx

32 xxxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

19

Vietnamobile

Vietnamobile

186 4xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 4xxxxxx

Từ 00 giờ 00 phút

20

186 2xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 2xxxxxx

21

186 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

22

188 4xxxxxx

Đã chuyển đổi

58 4xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

23

188 5xxxxxx

58 5xxxxxx

24

188 6xxxxxx

58 6xxxxxx

25

188 7xxxxxx

58 7xxxxxx

26

188 8xxxxxx

58 8xxxxxx

27

188 9xxxxxx

58 9xxxxxx

28

188 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

58 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

29

186 5xxxxxx

Đã chuyển đổi

56 5xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

30

186 6xxxxxx

56 6xxxxxx

31

186 7xxxxxx

56 7xxxxxx

32

186 8xxxxxx

56 8xxxxxx

33

186 9xxxxxx

56 9xxxxxx

34

188 2xxxxxx

58 2xxxxxx

35

Gmobile

199 2xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 2xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

36

199 3xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 3xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

37

199 8xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 8xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

38

199 9xxxxxx

Đã chuyển đổi

59 9xxxxxx

Từ 00 giờ 00phút

https://vietteltelecom.vn/;http://vinaphone.com.vn/;http://gmobile.vn/content/1024

Chuyên mục: Hỏi Đáp