Top 5 Phần Mềm Tính Kết Cấu Thép Tiền Chế (Zamil), Phần Mềm Thiết Kế Kết Cấu Thép Sw Design V1 Update 08/2021

Phần mềm được viết theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành TCVN 5575:2012Phần mềm tính toán kết cấu thép nhà công nghiệp: nhà thép tiền chế, nhà xưởng, nhà xe, nhà kho… Phần mềm gồm 38 module tính toán và sẽ còn cập nhật thêm. Giao diện dễ sử dụng, thuyết minh rõ ràng do đó người sử dụng dễ dàng hiểu được lý thuyết tính toán. Lọc dữ liệu từ Sap, Etabs giúp bạn lấy nội lực nhanh và kiểm soát nội lực dễ dàng.Người sử dụng có thể hiệu chỉnh thêm (thêm ghi chú, văn bản, công thức…) để phù hợp với nhu cầu sử dụng.Giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việcPhần mềm được đã được sử dụng để thiết kế và thẩm tra nhiều dự án, được kiểm chứng từ nhiều đơn vị thiết kế và thẩm tra sử dụng.

*
*
*
*

*

——————————————————–OOO———————————————————–

*

——————————————————–OOO———————————————————–

*

——————————————————–OOO———————————————————–

*

——————————————————–OOO———————————————————–

*

——————————————————–OOO———————————————————–

VIDEO GIỚI THIỆU PHẦN MỀM