Tải Phần Mềm Lập Trình C Free 5, Top 10 Phần Mềm Lập Trình C/C++ Tốt Nhất Hiện Nay Update 02/2024

Dev C++ là gì?

Dev C++ là một IDE, một phần mềm dùng để soạn thảo/ lập trình ngôn ngữ C/C++.

Dev C++ khá nhẹ, tích hợp sẵn các tính năng như highlight (giúp phân biệt hàm, biến…), auto complete (gợi ý code), tự động lưu code, compile và run trực tiếp…

Cài đặt Dev C++

Tải Dev C++ tại: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

*

Click đúp vào file .exe vừa tải về

*

Chọn ngôn ngữ cài đặt

*

*

Bộ cài Dev C++ tích hợp sẵn trình biên dịch ngôn ngữ C/C++ là Boost C++, nếu máy bạn đã cài sẵn trình compiler C/C++ như MinGW hay Cygwin thì có thể bỏ chọn ô check box ở dưới. (Mình khuyên cài MinGW vì bản compiler đi sẵn với Dev C++ khá là cũ)

(Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc))

*

*

*

Lần đầu chạy Dev C++ bạn sẽ cần cấu hình một số thông tin như ngôn ngữ, giao diện (font, color)

*
*
*

Đây là giao diện của Dev C++

*

Ví dụ C/C++ Hello World trên Dev C++

Chọn File/New/Source File (Hoặc ấn Ctrl+N) để tạo file

Copy nội dung sau vào file vừa tạo:

#include int main() { printf(“Hello World!”); return 0;}Sau đó lưu lại thành file Hello.cpp (với C++) hoặc Hello.c (với C)

Trong ví dụ này mình lưu thành file Hello.cpp và lưu ở folder D:programming

*

Chạy file Hello.cpp trên bằng cách chọn Execute/ Compile & Run (hoặc ấn F11)

(Compile là để biên dịch thành file Hello.exe, Run là để chạy file .exe vừa biên dịch)

(Lưu ý, nếu bạn không cài trình biên dịch C/C++(Boost C++) tích hợp sẵn với với Dev C++ thì bạn phải cấu hình compiler cho Dev C++)