Tải Phần Mềm Làm Chứng Minh Thư Giả Bằng Photoshop Thật Đơn Giản Update 02/2024

Nhiều tờ báo và truyền hình Trung Quốc đang cảnh báo về sự xuất hiện một ứng dụng cho phép in chứng minh thư giống hệt giấy thật mà người ta có thể dễ dàng mang đi giao dịch. Người sử dụng chỉ cần làm việc đơn giản là điền tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số chứng minh thư và ảnh đại diện vào phần mềm.

*

*

*

*