Riot có động thái tăng sức mạnh cho Lee Sin và Yasuo Update 05/2022

“Đấng” lại chuẩn bị làm loạn rank Việt rồi này.

Chỉnh sửa về tướng

Yasuo-Final-Portrait

yasuo-last-breath Trăn Trối (R)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Tỉ lệ sức mạnh công kích chuyển thành sát thương tăng: 150% ⇒ 250%

Lee-Sin-Final-Portrait

lee-sin-sonic-wave-resonating-strike/lee-sin-resonating-strike Sóng Âm/Vô Ảnh Cước (Q)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Sóng Âm: sát thương cơ bản tăng: 50/75/100/125/150 ⇒ 50/80/110/140/170 sát thương vật lý

Vô Ảnh Cước: sát thương cơ bản tăng: 50/75/100/125/150 ⇒ 50/80/110/140/170 sát thương vật lý

Orianna-Final-Portrait

Giáng phép cơ bản giảm: 30 ⇒ 26 kháng phép

aatrox-portrait

aatrox-e-skill Bộ Pháp Hắc Ám (E)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Hiệu quả hồi máu trên các mục tiêu không phải tướng giảm: 33% ⇒ 15%

Khi lần đầu nâng kĩ năng E, Aatrox sẽ có sẵn 2 ⇒ 1 điểm sạc của E

aatrox-r-skill Chiến Binh Tận Thế (R)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Thời gian hồi chiêu tăng: 140/130/120 giây ⇒ 160/140/120 giây

Quinn-Final-Portrait3

Sức mạnh công kích tăng theo cấp giảm: 3 ⇒ 2,4 sức mạnh công kích/cấp

Fizz-Final-Portrait

Fizz_W Đinh Ba Hải Thạch (W)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật chuyển thành sát thương (khi kích hoạt) giảm: 60% ⇒ 50%

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật chuyển thành sát thương (hiệu ứng trên đòn đánh) giảm: 40% ⇒ 35%

Fizz_R Triệu Hồi Thủy Quái (R)

Khi Thủy quái ở mức tối thiểu:

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật chuyển thành sát thương giảm: 90% ⇒ 80% sức mạnh phép thuật

Khi Thủy quái ở mức trung bình:

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật chuyển thành sát thương giảm: 110% ⇒ 100% sức mạnh phép thuật

Khi Thủy quái ở mức tối đa:

Tỉ lệ sức mạnh phép thuật chuyển thành sát thương giảm: 130% ⇒ 120% sức mạnh phép thuật

Chú thích của Mũ Trắng: sát thương và tầm ảnh hưởng của thủy quái (cá mập) được gọi ra từ chiêu cuối của Fizz được chia thành 3 mức tối thiểu – trung bình – tối đa, tăng dần theo quãng đường mà con cá nhỏ đã bay. Do cách chú giải kiệm lời trong client nên các bạn chỉ thấy được sát thương tối thiểu và tối đa, còn trên thực tế vẫn tồn tại 3 mốc sát thương riêng biệt như trên.

Hecarim-Final-Portrait1

hecarim-rampage Càn Quét (Q)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Sát thương cơ bản tăng: 55/90/125/160/195 ⇒ 55/95/135/175/215 sát thương vật lý

Tỉ lệ sức mạnh công kích chuyển thành sát thương tăng: 60% ⇒ 70%

Nautilus-Final-Portrait

Nautilus đang có rất nhiều thay đổi khác trên máy chủ PBE!

nautilus-titans-wrath Cơn Giận Của Người Khổng Lồ (W)

Năng lượng tiêu hao tăng: 60 ⇒ 80 năng lượng

Taliyah-Final-Portrait copy

Tốc độ di chuyển cơ bản giảm: 340 ⇒ 335 tốc độ di chuyển

taliyah w skill Quăng Địa Chấn (W)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Thời gian hồi chiêu tăng: 12 giây ở mọi cấp ⇒ 16/15/14/13/12 giây

taliyah-r Mặt Đất Dậy Sóng (R)

Giờ không còn cho tầm nhìn khi kích hoạt nữa.

Rakan-Final-Portrait

Máu cơ bản giảm: 510 máu ⇒ 480 máu

Giáp cơ bản giảm: 36 giáp ⇒ 33 giáp

Trundle-Final-Portrait1

trundle-chomp Nhai Nuốt (Q)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Sát thương cơ bản giảm: 20/40/60/80/100 ⇒ 20/30/40/50/60 sát thương vật lý

Tỉ lệ sức mạnh công kích chuyển thành sát thương tăng:
100/105/110/115/120% ⇒ 100/110/120/130/140%

Thời gian đánh cắp sức mạnh công kích giảm: 8 giây ⇒ 5 giây

Wukong-Final-Portrait1

wukong-q Thiết Bảng Ngàn Cân (Q)

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Sát thương cơ bản giảm: 30/60/90/120/150 ⇒ 10/40/70/100/130 sát thương vật lý

Tỉ lệ sức mạnh công kích chuyển thành sát thương giảm: 10/20/30/40/50% ⇒ 0/10/20/30/40%

Chỉnh sửa về trang bị

Không có thay đổi nào trong ngày hôm nay.

Chỉnh sửa về ngọc bổ trợ

Không có thay đổi nào trong ngày hôm nay.

Các chỉnh sửa phụ khác

Phép Bổ Trợ Hồi Máu

tang suc manh Lee Sin va Yasuo
tang suc manh Lee Sin va Yasuo

Thời gian hồi giảm: 270 giây ⇒ 240 giây