phần mềm thời khóa biểu Update 07/2024

Version: 11.0 Sử dụng: Dùng thử Dung lượng: 39,1 MB Lượt xem: 30.886 Lượt tải: 11.125 Ngày: 08/09/2020 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

TKB là ứng dụng lập thời khóa biểu miễn phí dành cho nhà trường. Phần mềm TKB sẽ giúp các thầy cô giáo và ban lãnh đạo nhà trường dễ dàng sắp sắp thời khóa biểu, lịch dạy cho các thầy cô giáo nhanh chóng, phù hợp nhất. Tải phần mềm TKB để tiết kiệm thời gian và mang lại nhiều tiện ích cho công việc.

Đang xem: Phần mềm thời khóa biểu

Phiên bản TKB dành cho nhà trường Tiểu học, THCS, THPT với nhiều tính năng nâng cấp phù hợp hơn cho các trường học chia thành nhiều ca và số lượng giáo viên hạn chế.

*

TKB 11.0 – Phần mềm xếp thời khóa biểu

Phiên bản mới TKB được nâng cấp để hỗ trợ mô hình các lớp học 2 buổi nhưng chỉ cần một bảng Phân công giảng dạy chung cho cả 2 buổi. TKB 11.0 kế thừa toàn bộ các tính năng của các phiên bản trước đây.

Như vậy, với các lớp học 2 buổi chỉ cần nhập bảng phân công giáo dục 1 lần, rồi thao tác trên 2b View để tinh chỉnh thời khóa biểu lớp học. 2b View là màn hình cho phép xem và điều chỉnh thời khóa biểu cho các lớp học theo khung nhìn đồng thời cả sáng, chiều.

*

Xem thời khóa biểu

Ưu điểm của phần mềm Thời khóa biểu TKB

Hỗ trợ tất cả các bảng mã và font tiếng Việt. Hỗ trợ mô hình thời khóa biểu với 300 lớp học sáng, 300 lớp học chiều, 500 giáo viên và 300 phòng học bộ môn. Hỗ trợ mô hình lớp 2b (tức là lớp học 2 buổi với một bảng phân công giảng dạy duy nhất cho cả sáng và chiều). 17 tính chất sư phạm môn học: Chỉ học 1 tiết 1 ngày, có 1 cặp tiết xếp liền, học cách ngày… 20 ràng buộc giáo viên và nhóm giáo viên: Ràng buộc trên tiết, ràng buộc nghỉ dạy theo buổi và ngày, ràng buộc về số giờ trống… 6 màn hình xem, duyệt, điều chỉnh và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu bao gồm: Main Loop, Show All, Browse Teacher, Show All Room, Triple View và 2b View. Trên 100 công cụ hỗ trợ xếp thời khóa biểu. Xếp tự động hoàn toàn 100% một thời khóa biểu chỉ trong một vài phút.

*

Chức năng cập nhật trong phần mềm TKB 11.0

Bổ sung Lệnh Xếp môn thực hành với mục đích xếp trước một số môn học thực hành, học trong các phòng học bộ môn. Giao diện tình chỉnh thời khóa biểu cho phép thực hiện các lệnh trực tiếp trên ô thời khóa biểu phòng học. Chức năng Show All Room cho phép quan sát đồng thời các phòng học trong nhà trường. Chức năng chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường, giúp chuyển đổi toàn bộ TKB của tất cả các lớp và giáo viên trong nhà trường theo 2 buổi trong tuần. Đưa thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpDPR/FPR vào, thay thế cho thuật toán DPR-1e.

Chức năng chính của phần mềm xếp thời khóa biểu TKB

Xếp thời khóa biểu tự động:

Phần mềm tự động phân tích toàn bộ dữ liệu hiện có, sau đó xếp thời khóa biểu một cách tự động cho toàn bộ các khối lớp trong trường.

Gửi tin nhắn tự động:

Hỗ trợ gửi thông tin thời khóa biểu tới tất cả các giáo viên và học sinh trong nhà trường thông qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại một cách nhanh chóng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Monster Hunter World : Top 5 Vũ Khí “Dễ Chơi” Cho Tân Binh

Quản lý thời khóa biểu:

Tích hợp module TKB Management Viewer (TKBMan), giúp ban giám hiệu nhà trường quản lý toàn bộ thời khóa biểu và các hoạt động liên quan đến thời khóa biểu dễ dàng hơn.

Dịch chuyển tiết:

Chức năng dịch chuyển tiết trên thời khóa biểu được thực hiện dễ dàng bằng cách kéo thả chuột trên ô thời khóa biểu. Phần mềm hỗ trợ 6 thuật toán chính là FPR, DPR, CX, OpDPR/FPR, OpFPR và OpCX/OpDPR để thực hiện tất cả các lệnh tinh chỉnh dữ liệu bao gồm CX, Push Out và Move To.

Đánh giá từng tiết dạy:

Đánh giá tiết học được tính theo 8 tiêu chuẩn sau:

Tiết tạo ra khoảng trống. Tiết duy nhất trong buổi học. Tiết vi phạm ràng buộc bận, nghỉ, hạn chế. Tiết vi phạm ràng buộc không dạy. Tiết vi phạm ràng buộc nghỉ buổi dạy. Tiết vi phạm ràng buộc không dạy qua trưa. Tiết vi phạm điều kiện thời gian nghỉ giữa buổi. Tiết vi phạm ràng buộc tính chất môn học.

Xóa tiết chào cờ:

Cho phép người xếp thời khóa biểu được quyền xóa 1 tiết Chào cờ tại bất cứ lớp nào.

Khóa dữ liệu:

Khi đã được khóa, ô dữ liệu này sẽ không bị ảnh hưởng bởi mọi chức năng điều chỉnh, tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu khác.

Xem nhanh thời khóa biểu:

Tính năng xem nhanh này cho phép tích hợp và đồng bộ dữ liệu với lớp và giáo viên trong các lệnh Show All, Browse Teacher hay Show All Room.

Tích hợp với Cùng học:

Cho phép nhà trường thiết lập website dữ liệu thời khóa biểu cho trường mình ngay trên trang Cùng học, để quan sát thời khóa biểu, gửi dữ liệu thời khóa biểu cho từng giáo viên, lớp học trong nhà trường.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Thiết Kế Băng Rôn Online Với Phần Mềm Thiết Kế Băng

Phần mềm này giúp Ban giám hiệu nhà trường giảm bớt gánh nặng trong việc sắp xếp thời khóa biểu, dễ dàng chuyển tiết, cũng như đánh giá từng tiết học thật hiệu quả.