Phần Mềm Thiết Kế Database ? Phân Tích Và Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu (Csdl) Update 10/2022

PowerDesigner là môi trường mô hình hóa tổng thể doanh nghiệp dưới dạng đồ họa và dễ dàng sử dụng. Nó cung cấp: Việc mô hình hóa được tích hợp thông qua các phương pháp và các ký hiệu chuẩn.

Data (E/R, Merise) Business (BPMN, BPEL, ebXML)Application (UML)

Phát sinh code tự động thông qua các template có thể tùy chỉnh được

SQL (with more than 50 supported DBMSs)Java.NET

*

Khả năng đối chiếu mạnh mẽ để làm tài liệu và cập nhật các hệ thống hiện có.

Khả năng tạo báo cáo tự động, có thể tùy chỉnh được

Một môi trường có thể mở rộng, cho phép bạn thêm các luật, câu lệnh, khái niệm, thuộc tính mới cho các phương pháp mã hóa và mô hình hóa 1. Hỗ trợ của PowerDesigner đối với đội phát triển dự án

Một đội phát triển bao gồm chuyên viên phân tích nghiệp vụ, phân tích và thiết kế, quản trị dữ liệu, lập trình viên, tester. Mỗi người sẽ sử dụng một số tính năng khác nhau của PowerDesigner: 2. Business Analysts (chuyên viên phân tích nghiệp vụ): Xác định kiến trúc của tổ chức, các yêu cầu nghiệp vụ, và các dòng chảy nghiệp vụ ở cấp cao. Họ có thể sử dụng các component sau:

Enterprise Architecture Model (EAM) Requirements Model (RQM): Business Process Model (BPM): Data Analysts and Designers (Chuyên viên phân tích và thiết kế):

Sẽ gắn kết các yêu cầu kỹ thuật với các yêu cầu nghiệp vụ. Đi sâu hơn vào việc phân tích, bạn có thể định nghĩa Use Cases và kết chúng với các yêu cầu. Bạn có thể mô tả các đặc điểm kỹ thuật thuộc về chức năng và định nghĩa chính xác hơn bản chất và chi tiết của từng tiến trình, ứng dụng và cấu trúc dữ liệu của ứng dụng. Bạn có thể sử dụng mô hình Tiến trình nghiệp vụ (Business Process Model – BPM) và một mô hình dữ liệu quan niệm

Conceptual Data Model (CDM):

3.

Đang xem: Phần mềm thiết kế database

Xem thêm: Download & Play Hungry Shark World 4, Hungry Shark World Mod Apk 4

Xem thêm: Cách Ngâm Rượu Bóp Cho Gà Chọi Hiệu Quả Nhất, Cách Ngâm Rượu Om Bóp Cho Gà Chọi Bằng Thuốc Nam

Database Administrators (Quản trị cơ sở dữ liệu): Sử dụng cấu trúc dữ liệu đã được định nghĩa tốt để tối đa hóa, và tạo cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ sử dụng: Sử dụng PowerDesigner để vẽ các sơ đồ 

Physical Data Model (PDM): Logical Data Model (LDM): Information Liquidity Model (ILM):

Developers (Lập trình viên): Sẽ viết các chi tiết kỹ thuật trong một Requirements Model (RQM), và sẽ xây dựng ứng dụng, định nghĩa các hành vi và cấu trúc đối tượng và các sơ đồ đối tượng/quan hệ.

Object-Oriented Model (OOM): XML Model (XSM):

4. Team Leaders (Trưởng nhóm): Sẽ quan tâm tới tất cả các mô hình, và sẽ muốn đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu, các đối tượng thiết kế, và các tài liệu được liên kết với nhau thông qua các liên kết lưu vết tính đến tác động phân tích và thay đổi sự quản lý.

PowerDesigner Enterprise Repository: là khu vực trung tâm của sự lưu trữ. Kho hỗ trợ chia sẽ dữ liệu lớn, phiên bản, và báo cáo cho các mô hình và các tài liệu hệ thống khác; có một hệ thống bảo mật mạnh và hỗ trợ khả năng mở rộng doanh nghiệp thực sự từ một trường hợp kho đơn. Report Editor: Bạn có thể đảm bảo rằng các tài liệu luôn được cập nhật và chính xác. Report Editor cho phép bạn tự động hóa việc tạo ra các báo cáo chi tiết (theo format RTF và HTML) trên bất cứ hoặc tất cả các thành phần của hệ thống để chia sẻ thông tin thiết kế trong đội dự án và trong toàn công ty. Free Model (FEM): được sử dụng để tạo ra các sơ đồ để giải thích kiến trúc hệ thống và các ứng dụng, kịch bản use-case của các ứng dụng, các sơ đồ dòng chảy và các hình vẽ khác.

Tester: sẽ sử dụng Requirements Model (RQM), Conceptual Data Model (CDM) và các mô hình khác cùng với các tài liệu thiết kế để hiểu được ứng dụng nên làm việc thế nào và nó được phát triển như thế nào.