phần mềm mở mạng điện thoại samsung Update 08/2022

Các cách mở mạng điện thoại SAMSUNG xách tay từ nước ngoài về

Đối với điện thoại SAMSUNG hầu như mọi trường hợp mở mạng để sử dụng với tất cả mọi loại Simcard khác nhau đều phải thông qua phần mềm mở mạng kết nối với cáp hộp qua PC, nhưng sẽ có những trường hợp có những máy quá mới mà ở Việt Nam chưa có phần mềm mở mạng, do vậy chúng ta phải tìm cách chửa cháy.mở mang để điện thoại của chúng ta sẽ sử dụng trên 1 Simcard cố định,làm sao tất cả anh em chúng ta phải bỏ được Simcard này là Simcard cố định dùng được ở VIỆT NAM.
đầu tiên,chúng ta sẽ bấm 1 loạt các mật mã Reset điện thoại, các mật mã Reset giúp chúng ta loại bỏ 1 số khóa nhỏ mà chúng ta cần phải mở.
Sau đây là các mật mã Resst :
Cách 1
* 2767 * 2878 #
Cách 2
* 2767 * 3855 #

Đang xem: Phần mềm mở mạng điện thoại samsung

Cách 3
* 2767 * 5282 #
Cách 4
* 2767 * 927 #
Cách 5
* 2767 * 63342 #
Cách 6
* 2767 * 255573738 #
Cách 7
* 2767 * 7822573738 #
Cách 8
* 2767 * 637 #
Cách 9
* 2767 * 688 #
Cách 10
* 2767 * 737382878 #
Cách 11
* 2767 * 737383855 #
Cách 12
* 2767 * 737385282 #
Cách 13
* 2767 * 73738927 #
Cách 14
* 2767 * 7373863342 #
Cách 15
# 7465625 * 287820#
Cách 16
# 7465625 * 28638 #
Cách 17
# 7465625 * 2877 #
Cách 18
# 7465625 * 2827 #
Cách 19
# 7465625 * 228 #
Cách 20
# 7465625 * 28746 #
Sau khi thực hiện 1 loạt các mật mã Reset ở trên, có mật mã sẽ có tác dụng, có mật mã sẽ không có tác dụng, chúng ta hãy thử tất c ả các mật mã không bỏ sót mật mã nào.

CÁCH MỞ KHÓA MANG 1
Chúng ta lắp Simcard vào máy vá bấm mật mã sau: * # 9998 * 3323 #
Lúc này trên màng hình xuất hiện dòng chữ “Please press Exit ” chúng ta hãy bấm nút thoát màu đỏ ( nút nguồn ) sau khi bấm nút thoát màng hình sẽ hiển thị 1 Menu ẩn, chúng ta sẽ thấy Menu ẩn có chứa các dữ liệu sau:

1/ Task loop
2/ Pull ptr write
3/ System reset
4/ Enable Sleep
5/ Prohibit Sleep
6/ Malloc Fail
7/ Jump to null
8/ DSP Crash
9/ Data A bort
10/ TBP
Chúng ta sẽ chọn mục số 3 và Ok, sau đó lặp lại quá trình này và chọn mục số 6 và Ok
Chờ máy khởi động lại sau đó chúng ta bấm mật mã sau: * 0141 # và Ok, chờ cho máy thực hiện sau chúng ta sẽ tắt máy chờ khoản 30 phút, sau đó bật nguồn lên lại, lúc đó máy hỏi Password, chúng ta nhập code là 00000000 và Ok, quá trình bẻ khóa cách 1 đã hoàn thành.

CÁCH MỞ KHÓA MẠNG 2:
Cách mở khóa mạng 2 là cách khá đơn giản vì cách 2 gần như lặp lại cách 1, ở cách 1 thay vì chúng ta vào mục số 6 thì cách 2 chúng ta sẽ chọn mục số 7, và cách làm hoàn toàn tương tự cách 1. Chúc bạn thành công.

CÁCH MỞ KHÓA MẠNG 3
Chúng ta hãy bấm mật mã sau: * # 1111 * 94288837 # lúc này máy sẽ hỏi Password, chúng ta nhập code là: 00000000 và Ok, sau đó máy tắt và tự động khởi động lại nguồn, chúng ta bấm mật mã sau: * 0141 # và Ok, sau đó chúng ta tắt nguồn và chờ khoảng 30phút sau bật nguồn lên lại, sau khi bật nguồn máy sẽ hỏi Password, chúng ta nhập code là: 00000000 và Ok, như vậy quá trình mở mạng theo cách 3 đã hoàn thành.

CÁCH MỞ KHÓA MẠNG 4
Chúng ta bấm mật mã sau: # 0111 * 00000000 #, chờ 1 lúc sau khi máy khởi động lại nguồn chúng ta bấm mật mã sau: * 0141 # và ok sau đó chúng ta tắt nguồn và chờ khoản 30 phút sau bật nguồn lên lại, khi đó máy hỏi Password, chúng ta nhập code là: 00000000 và Ok, như vậy quá trình mở mạng theo cách 4đã hoàn thành

CÁCH MỞ KHÓA MẠNG 5
Chúng ta bấm * # 060# và ghi lại số IMEI, sau đó chúng ta bấm các mật mã:
Cách 1
* 2767 * 688IMEI #
Cách 2
* 2767 * 3855IMEI #
Cách 3
* 2767 * 2878IMEI #
Cách 4
* 2767 * 637IMEI #
Cách 5
* 2767 * 73738IMEI #

CÁCH MỞ KHÓA MẠNG 6
Chúng ta bấm tất cả các mật mã sau:
<1> # 7465625 * 638 * 00000000 #
<2> # 7465625 * 746 * 00000000 #
♥> # 7465625 * 77 * 00000000 #
<4> # 7465625 * 27 * 00000000 #
<5> # 7465625 * 782 * 00000000 #

Cách nhận biết máy bạn có thể unlock dc bằng code của mình nè: bạn thử lắp sim vào và nhập,*7465625*638*0000
nếu các số 0 bạn ấn mà trên màn hình hiện ra dấu —- là ok mình nghĩ là sẽ làm dc nếu bạn nào mà thử thấy ra dấu— là chắc chắn mình mở mạng dc nha!

Cập nhật danh sách mới: A110,A300, A400, A800,C130,E105,E400, E500, E700,E715,S307,X100,X600,M100,P400,S500,S100,S300, S105,V200,
T100,R220,P400,SGH-804,E600,E530,E330,X426,X680,D407,
SGH600,SGH2100,SGH-R210,D500,Z300,Z105,Z107v,Z500,Z500v….Xin mình chỉ unlock = code nên sẽ ko hư hại gì đến phần mềm hay phần cứng của máy cả các bạn yên tâm,unlock dc mình mới lấy tiền mà,

E205
unlocking phone code, ***847# without simcard
E900 software version: *#5002*8376263#
E900 full reset: *2767*3855#
Service codes Spice:
S404 enable COM port: *#42253646633#
S410 engineer mode: *#3646633#
S900 software version: *#8375#
S900 serial no: *#33778#
Service codes Philips:
S200 enable COM port: *#3338913#

UNLOCK MAT MA SAM SUNG
: *7465685*638*00000000*00000000#
UNLOCK CODE is 00000000
back to Locks table with : *#7465625#
* Disables CP lock : #7465625*27*00000000#
* Disables Network lock : #7465625*638*00000000#
* Disables SIM lock : #7465625*746*00000000#
* Disables SP lock : #7465625*77*00000000#
* Disables Subset lock : #7465625*782*00000000#
*7465625*638*00000000*00000000#
#7465625*638*00000000#
Input *#7465625# to check the locks….all locks should now be inactive as shown below

unlock xong xài viettel
ust pro II unlock 100% được , cáp E210 chọn đời máy E250 .ấn vào unlock , sau khi unlock xong , read code sau khi đọc được code xong thì tháo sim ra unlock bằng tay #7465625*638*code vừa đọc ra# .ok 100%

*7465625*638* code#: Cho phép khoá mạng.
#7465625*638* code#: Không cho phép khoá mạng.
*7465625*782* code#: Cho phép khoá Subset.
#7465625*782* code#: Không cho phép Subset.
*7465625*77* code#: Cho phép khoá SP.
#7465625*77* code#: Không cho phép SP.
*7465625*27* code#: Enables CP Lock: Cho phép khoá CP.
#7465625*27* code#: Disables CP Lock: Không cho phép khoá CP.
*7465625*746* code# = Enables SIM lock: Cho phép khoá SIM.
#7465625*746* code# = Disables SIM Lock: Cho phép khoá SIM.
#7465625*746* code# = Disables SIM Lock: Không cho phép khoá SIM.
*7465625*228# = Activa lock ON: Kích hoạt mở khoá (Lock on)
#7465625*228# = Activa lock OFF: Kích hoạt tắt khóa (Lock off).
*7465625*28638# = Auto Network Lock ON: Tự động mở mạng.
#7465625*28638# = Auto Network Lock OFF: Tự động tắt mạng.
*7465625*28782# = Auto Subset Lock ON: Tự động mở khoá Subset.
#7465625*28782# = Auto Sucset Lock OFF: Tự động tắt Subset.
*7465625*2877# = Auto SP Lock ON: Tự động mở khoá SP.
#7465625*2877# = Auto SP Lock OFF: Tự động tắt SP.
*7465625*2827# = Auto CP Lock ON: Tự động mở khoá CP.
#7465625*2827# = Auto CP Lock OFF: Tự động tắt CP.
*7465625*28746# = Auto SIM Lock ON: Tự động mở khoá SIM.
#7465625*28746# = Auto SIM Lock OFF: Tự động tắt SIM.
*2767*3855#: Reset toàn bộ EEPROM.
*2767*2878# : Reset thông thường EEPROM.
*2767*927#: Reset Wap EEPROM.
*2767*226372#: Reset Camera EEPROM

Thủ tục mà bạn cần phải thực hiện đầu tiên là bấm một loạt các mã reset điện thoại, các mã reset sẽ giúp loại bỏ bớt một số khoá nhỏ mà chúng ta cần phải mở. Sau đây là các mã reset cơ bản trên các máy SAMSUNG:
Cách 1: *2767*2878#
Cách 2: *2767*3855#
Cách 3: *2767*5282#
Cách 4: *2767*927#
Cách 5: *2767*63342#
Cách 6: *2767*255573738#
Cách 7: *2767*7822573738#
Cách 8: *2767*637#
Cách 9: *2767*688#
Cách 10: *2767*737382878#
Cách 11: *2767*737383855#
Cách 12: *2767*737385282#
Cách 13: *2767*73738927#
Cách 14: *2767*7373863342#
Cách 15: #7465625*28782#
Cách 16: #7465625*28638#
Cách 17: #7465625*2877#
Cách 18: #7465625*2827#
Cách 19: #7465625*228#
Cách 20: #7465625*28746#
Sau khi thực hiện một loạt các mã reset ở trên, có mã tác dụng, có mã không tác dụng, chúng ta hãy thử tất cả các mã.
– Mở khoá mạng cách 1:
Gắn SIMCARD vào máy và bấm mã sau: *#9998*3323# lúc này trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Please press Exit” ấn nút thoát, nút thoát là nút màu đỏ (nút nguồn) sau khi bấm nút thoát màn hình sẽ hiển thị menu ẩn, menu ẩn có chứa các dữ liệu sau:
1/ Tast loop
2/ Pull ptr write
3/ Systeem reset
4/ Enable Sleep
5/ Prohibit Sleep
6/ Malloc Fail
7/ Jump to null
8/ DSP Crash
9/ Data A bort
0/ TBP
Ta chon mục số 3 và nhấn OK, sau đó lập lại quá trình này và chọn mục số 6 và OK
Chờ máy khởi động lại sau đó ta nhấn mã *0141# và OK,
chờ cho máy thực hiện sau đó ta bật nguồn lên lại, lúc đó máy sẽ bỏ password, ta nhập code là 00000000 và OK, quá trình bẻ khoá cách 1 đã hoàn thành.
– Mở khoá mạng cách 2:
Cách mở khoá mạng 2 là cách khá đơn giản vì cách 2 gần như lặp lại cách 1, ở cách 1 thay vì ta vào mục số 6 thì cách 2 ta sẽ chọn mục số 7, và cách làm hoàn toàn tương tự cách 1.
– Mở khoá mạng cách 3:
Bấm mã: *#111*94288837# lúc này máy sẽ hỏi Password, ta nhập code là 00000000 và nhấn OK, sau đó máy sẽ tắt và tự động khởi động lại nguồn, tiếp tục bấm mã: *0141# và OK, sau đó tắt nguồn và chờ khoảng 30 phút sau bật nguồn lại, sau khi bật nguồn máy sẽ hỏi password, ta nhập lại code là 00000000 và nhấn OK, như vậy quá trình mở mạng theo cách 3 đã hoàn thành.
– Mở khoá mạng cách 4:
Bấm mã *#111*00000000#, chờ một lúc sau khi máy khở động lạ nguồn, ta bấm mã: *0141# và nhấn OK sau đó ta tắt nguồn và chờ khoảng 30 phút sau bật lên lại, sau khi bật nguồn máy sẽ hỏi Password, nhập code là 00000000 và OK, như vậy quá trình mở mạng theo cách 4 đã hoàn thành.
– Mở khoá mạng cách 5:
Bấm : *#06# và ghi lại số IMEI, sau đó bấm các mã:
Cách 1: *2767*688IMEI#
Cách 2: *2767*3855IMEI#
Cách 3: *2767*2878IMEI#
Cách 5: *2767*73738IMEI#
– Mở khoá mạng cách 6:
Bấm tất cả các mã sau:
Cách 1: #7465625*638*00000000#
Cách 2: #7565625*746*00000000#
Cách 3: #7465625*77*00000000#
Cách 4: #7465625*27*00000000#
Cách 5: #7465625*782*00000000#
Kiểm tra:
*#1111# S/W Version: Hiển thị phiên bản phần mềm.
*#1234# Firmware Version: Hiển thị phiên bản Firmware.
*#2222# H/W Version: Hiển thị phiên bản Hardware.
*#8999*8376263# All Versions Together: Tất cả các phiên bản.
• Các mã khoá
*#7465625# = Check Locks: Kiểm tra các khoá (Lock)
*7465625*638* Code# = Enables Network Lock: Cho phép khoá mạng.
#7465625*638*Code#= Disables Network Lock: Không cho phép khoá mạng.
*7465625*782* Code# = Disables Subset Lock: Cho phép khoá Subset.
#7465625*782* Code# = Disables Subset Lock: Không cho phép khoá Subset.
*7465625*77* Code# = Enables SP Lock: Cho phép khoá SP
#7465625*77* Code#= Disable SP Lock: Không cho phép khoá SP.
*7465625*27* code# = Enables CP Lock: Cho phép khoá CP.
#7465625*27 Code# = Disables CP Lock: Không cho phép khoá CP.
*7465625*746* Code # = Enables SIM Lock: Cho phép khoá SIM.
#7465625*746* Code # = Disables SIM Lock: Không cho phép khoá SIM.
*7465625*228# = Activa lock ON: Kích hoạt mở khoá (Lock on)
#7465625*228# = Activa lock OFF: Kích hoạt tắt khoá (Lock off)
*7465625*28638# = Auto Network Lock ON: Tự động mở mạng.
#7465625*28638# = Auto Network Lock OFF: Tự động tắt mạng.
*7465625*28782# = Auto Subset Lock ON: Tự động mở khoá Subset.
#7465625*28782# = Auto Subset Lock OFF: Tự động tắt Subset.
*7465625*2877# = Auto SP Lock ON: Tự động mở khoá SP
#7465625*2877# = Auto SP Lock OFF: Tự động tắt SP.
*7465625*2827# = Auto CP Lock ON: Tự động mở khoá CP.
#7465625*2827# = Auto CP Lock OFF: Tự động tắt CP.
*7465625*28746# = Auto SIM Lock ON: Tự động mở khoá SIM.
#7465625*28746# = Auto SIM Lock OFF: Tự động tắt SIM.
* DƯỚI ĐÂY LÀ CÁC THAO TÁC MỞ KHOÁ MẠNG BẰNG PHÍM NÓNG TRÊN MỘT SỐ MÁY THỰC TẾ
1. Mở khoá mạng (Unlock) các máy SAMSUNG … bằng phím nóng.
– Vào mã *7465625-28782#.
– Máy sẽ hiển thị “Auto Subset Lock: Activated!”
– Vào mã *7465625*28638# không có SIMCARD lần nữa.
– Máy sẽ hiển thị “Auto Network Lock: Activated!”
– Gắn SIM mới vào máy sẽ được Unlock.
2. Mở khoá mạng (unlock) máy SAMSUNG D720 bằng phím nóng
– Tắt máy.
– Đưa SIM khác hệ vào máy.
– Mở nguồn cho máy, bạn sẽ thấy một câu báo “Wrong card”.
– Đánh dòng lệnh: *#9998*3323#
– Khi bạn đánh mã vào như bước 4, bạn sẽ thấy màn hình yếu dần hoặc thoát, lúc này bấm phím mềm bên phải.
– Lúc này, bạn sẽ gặp menu chọn lựa. Cuộn phím xuống và tuỳ chọn 7 (‘Jump to null”), ngay cả khi bạn chọn option7, máy của bạn sẽ trở về màn hình tối và tự động khởi động lại máy, sau khi máy bạn khởi động lại SIM của bạn sẽ hoạt động,
– Bây giờ, ngay tại màn hình chào mừng (welcome), ấn *0141# và ấn phím gọi (call). Lúc này sẽ xuất hiện câu thông báo là máy của bạn đã được chỉnh lại.
– Tắt máy, gắn SIM gốc của bạn vào máy.
– Mở máy.
– Tại dấu nhắc của SIM code, máy sẽ yêu cầu bạn đánh password bạn đánh 00000000 (tám số 0), sau đó bấm “OK”, máy cảu bạn sẽ mở nguồn. Máy bạn đã Unlock.
3. Mở khoá mạng (unlock) máy SAMSUNG S307 bằng phím nóng
– Gắn SIM sai hệ vào máy và mở nguồn cho máy.
– Đánh mã *#9998*3323# sau đó thoát.
– Chọn menu #7.
– Sau khi máy khở động lại đánh mã #0141# và ấn phím gọi.
– Gắn SIMCARD mới vào máy, mã lúc này là ‘00000000”.
4. Mở khoá mạng (unlock) máy SAMSUNG E715 bằng phím nóng
– Gắn SIM sai hệ vào máy và mở nguồn cho máy.
– Đánh mã *#9998*3323# sau đó thoát.
– Chọn menu #7.
– Sau khi máy khở động lại đánh mã #0141# và ấn phím gọi.
– Gắn SIMCARD mới vào máy, mã lúc này là “00000000”
5. Mở khoá mạng (Unlock) máy SAMSUNG X199
– Đưa SIMCARD vào và ấn *759#813580# sẽ vào “foctory mode”
6. Mở khoá mạng (unlock) máy SAMSUNG S105 bằng phím nóng
– Đánh mã *2767*7822573738# sau đó thoát.
– Sau khi máy khởi động lại đánh mã #0111*00000000# và ấn phím gọi.
– Sẽ hiển thị câu thông báo “PERSONALISATION CALCELLED”, máy đã được mở mạng.
7. Mở khoá mạng (unlock) các máy SAMSUNG T209, T309, T509, T809, X100, X495, X660, D600, E780, T319,… bằng phím nóng.
– Gắn SIM sai hệ vào máy và mở nguồn cho máy.
– Đánh mã *2767*3855#, máy sẽ tự khởi động và unlock tạm thời.
– Nhập mã #7465625*638*00000000*00000000#.
– Nhập mã *#7465625#638*00000000#.
– Nhập mã *#7465625# để kiểm tra tình trạng các khoá.
8. Mở khoá mạng (unlock) máy SAMSUNG X600 bằng phím nóng
– Gắn SIM sai hệ vào máy và mở nguồn cho máy sẽ xuất hiện thông báo “wrong card”.
– Đánh mã *#99998*3323# sau đó thoát. Ấn phím phải.
– Chọn phím 7 hoặc 8, 9.
– Sau khi máy khở động lại đánh mã #0141# và ấn phím gọi.
– Lúc này máy sẽ thông báo “phone is personelized”.
– Gắn SIMCARD mới vào máy, mã lúc này là: “00000000”.
– Máy của bạn Unlock với mã #*7370#.
9. Mở khoá mạng (unlock) máy SAMSUNG SGH-D807 bằng phím nóng.
– Gắn SIM sai hệ vào máy và mở nguồn cho máy sẽ xuất hiện thông báo “Wrong card”
– Đánh mã *#9998*3323# sau đó thoát. ẤN phím phải, ấn phím xuống đến vị trí chọn menu xuất hiện, chọn “Malloc Fail option” máy sẽ tự khở động lại màn hình service xuất hiện.
– Sau khi máy khởi động lại đánh mã #0141# và ấn phím gọi.
– Lúc này máy sẽ thông báo “phone is personlization”.
– Tắt máy và gắn SIMCARD mới vào máy, mã lúc này là “00000000”
– Máy của bạn được unlock với mã #*7370#
10.

Xem thêm: Hỏi – Tải Và Chơi Afk 3Q

Xem thêm: Download Subway Surfers Hack Full Vàng, Nhân Vật Apk, Tải Game Subway Surfers Mod Apk 2

Mở khoá mạng (unlock) máy SAMSUNG E860V bằng phím nóng
Ấn phím: *#9998*3323#, sau đó ấn phím thoát, chọn phím 6, máy sẽ được unlock, cuối cùng ấn *0141#.
11. Mở khoá mạng (unlock) máy SAMSUNG SGH V200 bằng phím nóng
– Mở nguồn điện thoại không bỏ SIMCARD và đánh lệnh:
*2767*63342# và ấn nút xanh lá.
*2767*3855# và ấn nút xanh lá.
*2767*2878# và ấn nút xanh lá.
*2767*927# và ấn nút xanh lá.
*2767*7822573738# và ấn nút xanh lá.
– Điện thoại sẽ được mở mạng.
12. Mở khoá mạng (unlock) các máy SAMSUNG khác bằng phím nóng.
A300: *2767*637#
A400: *2767*637#
A800: *2767*637#
C100: *99998*627837793* D500: *2767*3855
E500: *2767*688#
#*7337#
E600/ X100/ V200: *2767*7822573738#
E700/ E400/ E500: *2767*688#
#*7337#
R220: *2767**3855
*0141#
S100: *2767*7822573738#
S105:
– Đánh lệnh: *2767*7822573738#
– Sau khi máy khởi động lại đánh lệnh: #0111*00000000#.
– Màn hình sẽ hiện thị “Personalization cancelled:, máy đã được Unlock
Mở khoá mạng cách 5:
Bấm : *#06# và ghi lại số IMEI, sau đó bấm các mã:
Cách 1: *2767*688IMEI#
Cách 2: *2767*3855IMEI#
Cách 3: *2767*2878IMEI#
Cách 5: *2767*73738IMEI#
– Mở khoá mạng cách 6:
Bấm tất cả các mã sau:
Cách 1: #7465625*638*00000000#
Cách 2: #7565625*746*00000000#
Cách 3: #7465625*77*00000000#
Cách 4: #7465625*27*00000000#
Cách 5: #7465625*782*00000000#

Mở khóa : t 209 X660,X490,T509,T809…v.v.v.v.v.v
Bạn phải chắc rằng máy không nhận sim
Đầu tiên nhập code :
*2767*3855# rồi khởi động lại…
sau đó nhập :
*7465625*638*00000000*00000000# (Thay đổi NCK code = 00000000)
rồi nhập :
#7465625*638*00000000#
Hoàn thành

D807 Khóa mạng
(Đã test với D807 và chạy tốt)
1. Nếu bạn đã đổi password của máy thì đổi lại mặc định là 8 số 0 (00000000).
1 Chú ý : Vào Settings,Security, Simlock và Tắt chức năng này đi
2. Bỏ sim từ một mạng khác vào ( Ở đây mình dùng Tmobile )
3. Trong quá trình kết nối sim sẽ thấy ko nhận sim và có biểu tượng sim xoay tròn thì mình nhập : *#9998*3323#.
4. Khi đó màn hình sẽ hiện ra phần exit option. Bấm vào nút bên phải của ứng dụng. (Kết thúc rồi bấm nút xuống để trở về Menu)
5. Từ Menu vừa hiện ra, Chọn Malloc Fail option.
Máy sẽ khởi động lại và Màn hình Dịch vụ xuất hiện
6. Nhập *0141# rồi bấm nút gọi màu xanh ( CALL ) .
Sẽ xuất hiện thông báo “Personalization” or “Personalized”
7. Tắt di động và bỏ sim ra
8. Bật lại di động . Máy sẽ bắt bạn nhập password.
9. Nhập 8 số 0 (00000000)
10. Hoàn thành . Bạn đã Unlock thành công .