phần mềm lập dự toán Update 11/2022

Phần mềm Dự Toán F1 | Với Phần mềm Dự Toán F1, người sử dụng có thể dễ dàng lập dự toán, dự thầu, thanh toán các công trình xây dựng
Trang chủ Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Dự toán F1 Tin tức Giới thiệu Liên hệ Đại lý Tiện ích Diễn đàn
Địa phương Quyết định Hưng Yên

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD)

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 06/05/2019 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (theo ĐM 1149/QĐ-BXD)

Hà Tĩnh

Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/04/2019 về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh:

Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng Vĩnh Phúc

Quyết định 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bổ sung bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng ( sửa đổi và bổ sung ) Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Cao Bằng

Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định:

Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

Quyết định số 2063/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;

Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát;

Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng;

Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần đường dây và trạm biến áp;

Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình – Phần đơn giá dịch vụ công ích đô thị.

Đang xem: Phần mềm lập dự toán

Thái Bình

Quyết định 3223/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình:

Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung); Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung); Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng. Sơn La

Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hồ Chí Minh

Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về Công bố đơn giá xây dựng sửa đổi và bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh:

Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 235/QĐ-BXD và 1264/QĐ-BXD) Phần lắp đặt (bổ sung theo ĐM 236/QĐ-BXD) Phần khảo sát xây dựng (theo ĐM 1354/QĐ-BXD) Hà Nam

Quyết định số 1219/QĐ-UBND  ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hướng dẫn đăng ký sử dụng Phần mềm Dự toán F1 bản quyền miễn phí đầy đủ tính năng trong 90 ngày!

* Lưu ý: để sử dụng đầy đủ tính năng yêu cầu máy tính phải có kết nối Internet.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Tải bộ cài Dự toán F1 tại đây

Bước 2: Cài đặt phần mềm Dự toán F1 theo hướng dẫn

Bước 3: Cách đăng ký Dự toán F1 bản quyền online miễn phí 90 ngày:

1. Khởi động phần mềm

2. Bấm vào Menu “Trợ giúp”

3. Bấm vào dòng “Đăng ký sử dụng Dự toán F1 online”

*

Trước khi sử dụng đơn giá địa phương nào, …

Xem thêm Áp dụng thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong Dự toán f1

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 16/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

*

– Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức …

Xem thêm Cách áp dụng bộ định mức xây dựng công trình theo thông tư 10/2019/TT-BXD trong phần mềm Dự toán f1

*

*

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước gồm các bộ:

*

*

*

*

*

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng làm cơ sở phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tư có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15/02/2020.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Shop Heroes Hack, Shop Heroes

Hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc, được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình. Hệ số chi phí nhiên liệu phụ có giá trị bình quân như sau:

– Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;

– Máy và thiết bị chạy động cơ diesel: 1,03;

Xem thêm Áp dụng thông tư 15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong phần mềm Dự toán f1

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 15/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng:

*

Thông tư có hiệu lức thi hành kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế thông tư 05/2016/TT-BXD.

*

*

*

Công thức quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong định mức dự toán xây dựng như sau:

*

Để sử dụng …

Xem thêm Áp dụng thông tư 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 68/2019/NĐ-CP trong phần mềm Dự toán F1

*

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 09/2019/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Theo thông tư này, tại bảng 3.1 (tương ứng trong phần mềm là bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục”) đã có những nội dung khác biệt:

*

– Khái niệm hạng mục chung đã không còn nữa, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công và chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế nằm trong khái niệm mới: chi phí gián tiếp

*

– Bảng tổng hợp chi …

Xem thêm Hải Phòng ban hành bộ đơn giá mới theo quyết định 980/QĐ-UBND-Phần Sửa chữa và quyết định 981/QĐ-UBND-Phần Thí nghiệm vật liệu

Ngày 07/05/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình

Bộ đơn giá gồm 02 quyết định:

Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng – Phần Sửa chữa

Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm the quyết định trên. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

*

 

Xem thêm Lạng Sơn công bố bộ đơn giá 2018 theo quyết định số 789/QĐ-UBND

Ngày 27/04/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm: Phần Mềm Lấy Số Điện Thoại Khi Vào Web Đối Thủ, Phần Mềm Lấy Số Điện Thoại Khách Hàng Vào Web

Bộ đơn giá ban hành kèm theo quyết định số 789/QĐ-UBND gồm 05 phần:

Phần xây dựng;
Phần lắp đặt;
Phần khảo xát xây dựng;
Phần sửa chữa;
Phần thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải hoàn toàn miễn phí toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định 789/QĐ-UBND. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

*

Xem thêm