Phần Mềm Kiểm Phiếu Bầu Cử, Hội Nghị Trực Tuyến Tập Huấn, Chuyển Giao Update 01/2022

*

Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông Giải pháp bầu cử bằng mã vạch áp dụng cho các Công ty cổ phần

*

Bầu cử Đảng – Đoàn Kiểm phiếu bầu cử áp dụng cho khối Đảng Ủy, Ủy Ban, Hội Đồng Nhân Dân các cấp, Hành chính sự nghiệp…

Đang xem: Phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Phần mềm kiểm phiếuBS Votetích hợp cả hai quy trình kiểm phiếutự độngbán tự động, tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị.

Kiểm phiếu theo quy trìnhbán tự động:Hệ thống máy tính không có máy quét mã vạch(Barcode Reader). Kiểm phiếutự động:Hệ thống máy tínhkết hợp với máy quét mã vạch.Vì vậy người dùng không phải nhập mã đại biểu bằng tay.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Game Clash Royale Hướng Dẫn Và Lời Khuyên

Cả 2 hệ thống trên đều thực hiện qua các máy tính được nối mạng, dữ liệu được tập trung về máy chủ đảm bảo tốc độ nhanh, chính xác và an toàn.

Mô hình hệ thống bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng mã vạch

Giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): – Cập nhật danh sách Cổ đông, danh mục, dữ liệu ủy quyền… – In thư mời, thẻ Đại biểu, phiếu biểu quyết. Giai đoạn tiến hànhĐại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) Đăng kí Đại biểu: – Check-in, cập nhật dữ liệu ủy quyền, hiển thị số đại biểu và số lượng Cổ phần. – In phiếu biểu quyết phát sinh Thống kê số liệu biểu quyết: – Cập nhật số liệu bằng thiết bị đọc mã vạch – Thống kê, hiển thị số liệu biểu quyết

Các chức năng chính của phần mềmBS Vote:

Chuẩn bị dữ liệu và tài liệu cho Đại hội cổ đông: Cập nhật danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông. Cập nhật các danh mục. Cập nhật dữ liệu về ủy quyền đối với các cổ đông đã gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức trước khi tiến hành đại hội. Tìm kiếm Cổ đông. Báo cáo thống kê (Báo cáo tư cách đại biểu, báo cáo kiểm phiếu…) Tự động trộn thư, In thư mời, gửi Email thông báo đến từng Cổ đông. In thẻ đại biểu Cổ đông. In sẵn các phiếu biểu quyết.

*

*

(Thư mời có mã vạch in tự động cho phép gửi qua email, xuất file PDF)

Xây dựng danh sách cổ đông, nội dung bầu cử, gửi thư mời có mã vạch, giấy ủy quyền Đăng kí đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông: Ghi nhận thông tin Check-in nhanh chóng bằng cách đọc mã vạch 1 chiều in trên thẻ đại biểu, thư mời… Cập nhật tại chỗ dữ liệu về ủy quyền đối với các đại biểu được ủy quyền nhưng chưa gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức. In các phiếu biểu quyết phát sinh nếu cần. Thống kê và hiển thị liên tục số lượng đại biểu đã đến dự và số lượng cổ phần mà họ đại diện để xác định tính hợp pháp và thời điểm có thể bắt đầu tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Chứng Khoán. Thống kê số liệu biểu quyết các vấn đề: Đọc mã vạch trên phiếu biểu quyết. Cập nhật thủ công số liệu trên phiếu biểu quyết. Thống kê và hiển thị số liệu phiếu biểu quyết. Kết xuất các báo cáo thống kê phục vụ đại hội. Kết xuất các báo cáo gửi cho UBCKNN sau đại hội.

Hỗ trợ mạng LAN:Chương trình có thể chạy qua mạng LAN, dữ liệu được tập trung ở một máy chủTính năng “Gộp dữ liệu” (menu: Dữ liệuGộp dữ liệu):Cho phép gộp các file dữ liệu nằm phân tán. Chức năng này dùng trong trường hợp mạng bị lỗi hoặc cần gộp phiếu từ các Đơn vị bầu cử.

Màn hình một số chức năng của phần mềm kiểm phiếu bầu cửBS Vote

*

Màn hình chính – Kiểm phiếu đại hội dồng cổ đông

*

Màn hình chính – Kiểm phiếu Đoàn, Đảng, các chức vụ,…

Xem thêm: Hệ Thống Quản Lý Phòng Gym, Phần Mềm Quản Lý Gym Tốt Nhất 2020

*

Check-in và nhập giấy ủy quyềnĐại hội đồng cổ đông

HÌNH 5:Hình thức bầu dồn phiếu – Kiểm phiếu bằng mã vạch trongĐại hội đồng cổ đông

HÌNH 6:Hình thức bầu không dồn phiếu -Kiểm phiếu bằng mã vạch trongĐại hội đồng cổ đông

*

Màn hình biểu quyết vấn đề

*

Màn hình kiểm soát trong quá trình bầu cử

*

Màn hình phân quyền người dùng trong Phần mềmkiểm phiếu BS Vote

Một số khách hàng tiêu biểu triển khai giải pháp phần mềm kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông BS VOTE

*

Đại hội cổ đông thường niên tại Tổng công ty Thăng Long – CTCP ứng dụng phần mềm kiểm phiếu BS VOTE

*

Ứng dụng công nghệ mã vạch tự động hóa trong check-in và kiểm phiếu tại Công ty PVCFC -Công ty CP Dầu khí Đạm Cà Mau – Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

*

Hiển thị kết quả check-in, kết quả kiểm phiếu và báo cáo từ máy chủ lên màn hình tại trước đại hội.