Phần Mềm Dự Toán Gxd 10 – Khóa Học Sử Dụng Phần Mềm Dự Toán Gxd Online Update 04/2024

» Thời lượng: 100 giờ
» Bài giảng: 86 bài
» Đính kèm: 22 tài liệu
» Trắc nghiệm: 190 câu hỏi
» Thi trắc nghiệm: 15 bài
» Xem trước:2 bài học
» Ngôn ngữ:Tiếng Việt
» Trình độ:Mọi cấp độ
» Chứng chỉ:Cấp chứng chỉ
» Ghi danh: 4,721 đã theo học

Học sử dụng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Online

Khóa họccác tính năng sử dụng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn. Dành cho:

– Các khách hàng sử dụng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

– Các bạn mới sử dụng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

– Các bạn mới tìm hiểu về dự toán, các bạn sinh viên tìm hiểu phần mềm để chuẩn bị cho ra trường, xin việc, làm đồ án…

Đang xem: Phần mềm dự toán gxd 10

– Các bạn đã sử dụng Dự toán loltruyenky.vn muốn tìm hiểu sâu các chứcnăng, các thủ thuật, các kỹ thuật điêu luyện ứng dụng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn trong công việc.

Sử dụng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn bạn có lợi thế là được tiếp sức tuyệt vời về chuyên môn, công nghệ…

Chúc các bạn làm việc tốt, ứng dụng tốt phần mềm Dự toán loltruyenky.vn vào công việc.

Chuyên đề 1 Cài phần mềm, cấu hình, tải dữ liệu

Hướng dẫn tải, cài và kích hoạt Phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Nội quy, quy tắc thi trắc nghiệm và đánh giá kết quả Giới thiệu phần mềm Dự toán loltruyenky.vn qua 1 file dự toán công trình Cấu hình Windows hiện đuôi file xlsm xls khi lưu file Dự toán loltruyenky.vn Giáo trình Dự toán loltruyenky.vn + Excel cơ bàn cho các kỹ sư xây dựng Tải dữ liệu định mức, đơn giá, ghép các dữ liệu trong 1 file dự toán – Dự toán loltruyenky.vn Menu Trợ giúp và Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Quy trình từ lập dự toán qua thẩm tra, phê duyệt và vài trò của Dự toán Bài trắc nghiệm số 1 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 2 Tra đơn giá, diễn giải khối lượng, dự toán nhiều hạng mục

Tra mã hiệu đơn giá, nhập diễn giải khối lượng – Dự toán loltruyenky.vn Hướng dẫn sử dụng bảng thống kê cốt thép trong Dự toán loltruyenky.vn Chọn mẫu dự toán theo quy định cũ hoặc hiện hành, mẫu theo công trình tương tự Không phân tích vữa trong ĐGCT, cập nhật đơn giá, kết nối các bảng với Dự toán loltruyenky.vn Tiện ích – Tra lại đơn giá, tính lại diễn giải khối lượng, thêm hệ số cho công việc với Dự toán loltruyenky.vn Menu Tiện ích – Đổi cách tính chi phí chung, đổi cấp phối vữa Sử dụng Bê tông thương phẩm, Xóa công tác, kết nối đơn giá trong Dự toán loltruyenky.vn Bài trắc nghiệm số 2 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 3 Phương pháp lập dự toán

Các phương pháp chiết tính đơn giá theo các tùy chọn trong Dự toán loltruyenky.vn Về tùy chọn Phương pháp làm dự toán trong Dự toán loltruyenky.vn Tổng hợp vật tư bù trừ chênh lệch vật liệu, nhân công, máy – Dự toán loltruyenky.vn Quy trình đo bóc khối lượng, lập dự toán, sử dụng Dự toán loltruyenky.vn 10 thủ thuật Excel giúp tăng tốc trong công việc Bài trắc nghiệm số 3 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 4 Phân tích đơn giá, các loại đơn giá

Chiết tính đơn giá tự động khi tra mã, lựa chọn tính vữa bê tông khi lập dự toán Di chuyển, sắp xếp lại thứ tự công tác, xóa công tác trong bảng dự toán và bảng đơn giá Kiểm tra định mức, đơn giá gốc, thêm vật tư vào dữ liệu và tạo công tác vận dụng mới Xác định đơn giá tổng hợp để lập dự toán xây dựng công trình với phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Chỉnh sửa, cập nhật, thêm, bớt công việc, thay đổi phương án với Dự toán loltruyenky.vn Xây dựng đơn giá tổng hợp, lưu đơn giá tổng hợp trong Dự toán loltruyenky.vn Lưu dữ liệu đơn giá tổng hợp để sử dụng lại ở các công trình tương tự với Dự toán loltruyenky.vn Lưu dữ liệu đơn giá tổng hợp để sử dụng lại với Dự toán loltruyenky.vn Bài trắc nghiệm số 4 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 5 Tính giá vật liệu đến hiện trường

Tính giá vật liệu đến hiện trường với phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Tra giá vật liệu theo công bố giá Liên Sở trong Phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Tra giá vật liệu tự động theo công bố giá với phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Tổng hợp vật tư bù trừ chênh lệch vật liệu, nhân công, máy Lưu và tra lại giá vật tư – lưu, tra lại đơn giá trong Dự toán loltruyenky.vn Chiết tính đơn giá với các loại cấp phối vữa bê tông không có sẵn Mác 350, 400, 500, 600 Bài trắc nghiệm số 5 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 6 Tính giá nhân công

Chuyên đề 7 Giá ca máy và thiết bị thi công

Các Tùy chọn phương pháp tính toán xác định và điều chỉnh giá ca máy Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công Bài trắc nghiệm số 7 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 8 Lập dự toán chi phí thiết bị

Lập dự toán chi phí thiết bị trên phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Trình bày diễn giải khối lượng cơ điện MEP trong Dự toán loltruyenky.vn Tải dữ liệu công trình đường dây, trạm biến áp cũng và dữ liệu các chuyên ngành khác Bài trắc nghiệm số 8 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 9 Chi phí Quản lý dự án, chi phí Tư vấn, Chi phí khác

Xác định chi phí QLDA và chi phí lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Bài trắc nghiệm số 9 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 10 Xác định chi phí dự phòng

Xác định chi phí dự phòng bằng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Tính chi phí dự phòng trượt giá, dự phòng cho dự toán xây dựng, dự toán gói thầu Bài thu hoạch xác định chi phí dự phòng (Gdp) Bài trắc nghiệm số 10 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 11 Thẩm tra dự toán bằng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Thẩm tra thẩm định dự toán Tra lại, đối chiếu công việc theo đơn giá gốc địa phương Lập dự toán, thẩm tra dự toán, thẩm định dự toán, tra định mức, đơn giá không cần quyển định mức nữa Copy dữ liệu file dự toán G8 sang Dự toán loltruyenky.vn thẩm định / thẩm tra / kiểm tra Copy dữ liệu file dự toán ACITT sang Dự toán loltruyenky.vn thẩm định/thẩm tra Bài thu hoạch thẩm định thẩm tra dự toán Bài trắc nghiệm số 11 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 12 Các Tiện ích của Dự toán loltruyenky.vn

Sử dụng chức năng AutoFilter để thêm nhanh chi phí chung trong các đơn giá Ứng dụng lệnh Replace và tính năng AutoFilter để điều chỉnh làm tròn số trong giá thầu Định dạng nhanh các Diễn giải Khối lượng trong bảng dự toán với AutoFilter thủ thuật thú vị Đặt tên cho ô ( Name) và ứng dụng trong Dự toán loltruyenky.vn Chiết tính đơn giá đầy đủ bao gồm hoặc loại bỏ chi phí dự phòng trong đơn giá Bài trắc nghiệm số 12 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 13 Các thủ thuật, tình huống hay

Tra cứu văn bản của dự án, công trình cùng văn bản, nghị định, thông tư với Dự toán loltruyenky.vn Tạo bảng Khối lượng tách bảng Dự toán khi xuất Hồ sơ Dự toán trong 1 nốt nhạc Tra thông tin trình bày thuyết minh dự toán, gõ các lệnh tương tự AutoCad Một số tình huống khi sử dụng phần mềm Dự toán loltruyenky.vn Bài trắc nghiệm số 13 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 14 Chủ động khắc phục 1 số lỗi

Xử lý lỗi onload, lỗi ẩn hiện giá dự thầu kỹ năng vượt khó Xử lý lỗi Name ở công thức tính khối lượng đơn giản và nhanh chóng Xử lý lỗi Name ở hàm khối lượng khi lỡ lưu file ở dạng .xlsx Xử lý tình huống thiếu thư viện Vcredist (Vissual C++) Xử lý tình huống Runtime Error 453 – Phần mềm loltruyenky.vn Tự động khắc phục lỗi cài đặt phần mềm loltruyenky.vn Bài trắc nghiệm số 14 Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

Chuyên đề 15 Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

Viết báo cáo thu hoạch, tổng kết kiến thức từ Khóa học Bài thi cuối kỳ Khóa học phần mềm Dự toán loltruyenky.vn

*

Nguyễn Thế Anh

– Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

– Admin, tác giả diễn đàn http://giaxaydung.vn,trang đào tạo online https://loltruyenky.vn, diễn đàn http://dutoanloltruyenky.vn.vn. 10 năm quản trị, biên tậpdiễn đàn, thảo luận với các đồng nghiệp cả nước. Kinh nghiệm, kiến thúcchuyên môn đượctích lũy liên tục qua đủcác loạitình huống

– Tổng Thư kýHội Kinh tế xây dựng Việt Nam

– Phó Tổng biên tập, Nhà báo tại Tạp chí Kinh tế xây dựng, Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng

– Tác giả các phần mềm loltruyenky.vn: dự toán, dự thầu, thanh quyết toán, quản lý chất lượng, trắc nghiệm, đơn giá, chỉ số giá, giá ca máy…

– Giảng viên giàukinh nghiệm về các khóa học nghiệp vụngắn hạn tại Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng vàloltruyenky.vn JSC.

Công tác xây dựngđịnh mức:

– Tham gia biên soạn, rà soát,sửa đổi, bổ sungđịnh mức phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BXDnăm 2005, sau là định mức công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP.

– Tham gia thu thập, xử lý số liệuxây dựng định mức khoan cọc nhồi, khoan vào đá mồ côi dự án Xi măng Sông Gianh, sau này công bố vào định mức số 1776/BXD-VP

– Tham gia xây dựng và thỏa thuận định mức xây dựng công trình: Nhà máy xi măng Yên Bình, Hoàng Thạch III, Hải Phòng II…

– Tham gia hoặc Chủ trì xây dựng bộ định mức,đơn giá cácThủy điện: Na Hang (Tuyên Quang), Nậm Chiến (Sơn La)…

– Chủ trì xác định định mức quản lý, bảo dưỡng hầm Thủ Thiêm

– Chủ trì xác định định mức và đơn giáquản lý, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1

Công tác đơn giá:

Tham gia ban đơn giá, giai đoạn 1, Thủy điện Sơn La, Sơn La.

Tham gia hoặc chủ trì xây dựng các bộ đơn giá địa phương: Thái Bình, Quảng Ninh,Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi… trong nhiều năm.

Chủ trì xác địnhcác bảnggiá ca máyđịa phương: Thái Bình, Quảng Ninh,Cần Thơ, Bắc Giang, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Quảng Ngãi… trong nhiều năm.

Công tác Chỉ số giá:

Chủ trì xác định chỉ số giá cácđịa phương: Thái Bình, Quảng Ninh,Bắc Giang…

Tham gia công tác xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộc các dự án đường giao thông: Hà Nội, Thái Nguyên,Lào Cai, Bình Định, Phú Yên,Trà Vinh, Vĩnh Long…

Chủ trì xác định chỉ số giá điều chỉnh giá hợp đồng của nhiều gói thầu thuộccácdự án điện (đường dây, trạm biến áp) trên phạm vi cả nước

Thẩm tra TMĐT & dự toán củanhiều dự án lớn, nhỏ trên phạm vi cả nước:

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tưdự án, Tổng dự toán, Dự toán các gói thầuĐại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Tham gia thẩm tra Tổng mức đầu tư, 1 sốdự toán gói thầu, 1 sốđịnh mức dự ánđường Hồ Chí Minh.

Xem thêm: phần mềm copy nhanh nhất 2015

Chủ trì thẩm tra dự toán nhiều gói thầu, nhiều đoạnthuộc dự án Quốc Lộ 1a mở rộng: Tuyến tránh Biên Hòa – Đồng Nai, Cần Thơ – Phụng Hiệp, đoạn tuyến Quảng Nam…

Chủ trìthẩm tra dự toán hầm chui trước Trung tâm hội nghị Quốc gia,Đại lộ Thăng Long (đường Láng Hòa Lạc), Hà Nội.

Chủ trì thẩm tra dự toán cácgói thầudự án Hòa Lạc – Hòa Bình.

Chủ trì thẩm tra TMĐT điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Chủ trìthẩm tra dự toán các gói thầu xây dựng cầu Pá Uôn, Sơn La; cầu Vĩnh Thịnh; cầu Thái Hà, cầu Ba Vì – Việt Trì…

Tham gia thẩm tra Tổng dự toán, Dự toán các gói thầuHồ chứa nước Cửa Đạt, Thanh Hóa.

Tham gia hoặc chủ trì Thẩm tra TMĐT, dự toán các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng: Hoàng Thạch III, Bút Sơn II, Hạ Long, Trạm nghiềm phía Nam nhà máy xi măng Hạ Long, Thăng Long

Chủ trì thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả dự án, tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án dân dụng: Fushico Phú Thọ, Nhà ở học viênHọc viện hậu cầu, Hà Nội Prince, Golden Palace, Trụ sở TTXVN, nhà ở cán bộ nhân viên TTXVN, Sky Garden Tower, Tổng Cục An ninh…

Tham gia thẩm tra TMĐT, dự toán Dự án Luồng Tàu sông Hậu, Trà Vinh

Thẩm tra TMĐT & dự toán cácdự án hạ tầng: Gamudar, Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tp Hà Nội…

Thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng mở rộng bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (nhà kỹ thuật cao).

Tổng mức đầu tư và Hiệu quả dự án đầu tư:

Chủ trì thẩm tra TMĐT &tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trình dân dụng: nhà ở cán bộ TTXVN, trung tâm thương mại Sky Garden

Chủ trì thẩm tra TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư:Cáp treo Tây Thiên,

Chủ trì thẩm tra TMĐT &tính hiệu quả dự án của nhiều dự án công trìnhcông nghiệp, giao thông, hạ tầng:Thủy điện Hủa Na, thủy điện Dắcđrink, Nix Ninh Thủy…

TMĐT và tính hiệu quả dự án đầu tư trang thiết bị PCCC cho phòng cảnh sát PCCC khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thạch Thất

Thanh Quyết toán

Thẩm tra hồ sơ thanh quyết toánkhu nhà ở sinh viên Hacinco, VP TTXVN, TQLý Thường Kiệt, Nhà máy giấy Bãi Bằng…

Và rất nhiều các công trình, dự án lớn nhỏ khác trên phạm vi cả nước…

Thi công xây dựng và đấu thầu

Công nhân trực tiếp đào đất hố móng, tháolắp dàn giáo,ghép ván khuôn, uốncốt thép,xách vữa đổ bê tông… công trình:Nhà văn hóa lao động Thái Bình,Khu tập thể Điện lực Thái Bình, Trụ sở Ngân hàng NN&PTNT Thái Bình…

Cán bộ kỹ thuật thi công, QS tại công trường thi công Plaza Tràng Tiền (Vinaconex), Khu đô thị Ciputra, Trường Quốc tế Mỹ(COFICO)…

Tham gia lập hồ sơ dự thầu: Trụ sở Đài truyền hình Việt Nam, tòa nhà Chung cư Ciputra, một số gói thầu dự án cao tốc Hà Nội – Lào Cai,Kênh Tàu Hũ…

Xem thêm: Tải Game Call Of Duty : Legends Of War Download, Call Of Duty®: Warzone

Công tác giảng dạy:– Giảng dạy nghiệp vụ định giá xây dựng, quản lý dự án tại các lớp học nghiệp vụ của Viện Kinh tế xây dựng. Trao đổi, giải đáp các vướng mắc, phổ biến các quy định về pháp luật xây dựng của nhà nước cho học viên tại các khóa học.- Báo cáo viên của Bộ Xây dựng về phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đầu tư xây dựng. Phổ biến, tập huấn về luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng, nghị định số 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại các địa phương trên.- Tham gia giảng dạy nghiệp vụ định giá, quản lý dự án, quản lý chất lượng, lập dự toán, thanh quyết toán, lập giá thầu, đo bóc khối lượng tại Cty CP Giá Xây Dựng.- Tham gia giảng dạy môn tin học ứng dụng, đo bóc khối lượng tại trường ĐH Dân lập Phương Đông

– Thỉnh giảng về Quản lý xây dựng tại trường ĐH Thủy Lợi

Công tác khoa học, hội nghề nghiệp:- Thành viên hội đồng khoa học Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Kinh tế xây dựng- Thành viên Ban biên tập Tạp chí Nhà thầu và thị trường xây dựng- Thành viên Hội Kinh tế xây dựng- Thành viên Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

Khen thưởng:– Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhcho sinh viên đoạt giải thưởng Loa Thành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Xây dựng, Kiến trúc

– Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng cho học viên Cao học đạt kết quả học tập xuất sắc- Bằng khen của Bộ Xây dựng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở- Bằng khen của Bộ Xây dựngchiến sỹ thi đua ngành Xây dựng…