Phần Mềm Crystal Report S – Tạo Báo Cáo Với Crystal Report Trong C# Update 09/2021

Giới thiệu

Visual Studio đi kèm một công cụ báo cáo rất hữu ích – Crystal Report mà có sẵn cho bạo tạo các báo cáo để hiển thị dữ liệu của bạn lấy được từ CSDL.

Đang xem: Phần mềm crystal report

Trong bài thực hành này chúng ta sẽ thảo luận về cách lấy dữ liệu được lưu trữ trong các bảng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, rồi hiển thị trên form project của bạn.

Giả sử bạn muốn tạo một báo cáo để hiển thị dữ liệu từ bảng dữ liệu Products của CSDL NorthWinds. Đây là CSDL mẫu của Microsoft cung cấp, bạn có thể tải về và cài đặt theo link sau: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23654. Người sử dụng có quyền để đăng nhập tới hệ quản trị cở sở dữ liệu mà chứa CSDL này, giả sử trên máy tôi, User Id = sa, Password = admin123. Thông tin đăng nhập sẽ hữu ích cho bạn khi chúng ta kết nối cơ sở dữ liệu dùng code C#.

Xem thêm: Tải Game Ninja Thất Quỷ Cho Điện Thoại Java, Android, Hậu Ninja School

Xem thêm: Tải Plant Nanny Cách Chơi – ‎Plant Nanny² On The App Store

Các bước được tiến hành như sau:

Bước 1: Add một DataSet tới Project

Bây giờ bạn tạo mới một Project trong VS 2008. Trong trường hợp của tôi, tôi tạo với tên gọi là CrystalReport. Kích chuột phải vào tên của Project -> Add -> New Item. Dưới Categories, chọn Data và dưới Templates chọn DataSet. Đặt NamedsProducts.

*
*
*
*
*
*
*
*