Nghề Công Nghệ Thông Tin ( Ứng Dụng Phần Mềm, Phần Mềm Ứng Dụng Update 05/2024

*

Ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp

*

TỔNG QUAN

Giờ đây, trong doanh nghiệp, máy tính là một công cụ không thể thiếu cho các hoạt động, từ văn phòng tới các chuyên môn sâu. Vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động. Công nghệ thông tin trở thành một phần hạ tầng cốt lõi của doanh nghiệp. Chuyên ngành Ứng dụng Công nghệ thông tin (Business Information Technology) trang bị kiến thức giúp người học đưa ra giải pháp toàn diện nhằm xây dựng, quản trị và tối ưu hạ tầng công nghệ thông tin, phù hợp điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Lựa chọn cấu hình máy tính, lắp ráp, cài đặt, bảo trì và xử lý sự cố hệ điều hành (Windows /Linux), phầnmềm cho các máy tính của doanh nghiệp.Khảo sát, thiết kế và cài đặt hệ thống mạng, chẩn đoán và xử lý các sự cố mạng cho hệ thống mạng của doanh nghiệp ( thiết kế bản vẽ kỹ thuật, thi công cáp, cài đặt máy tính, cấu hình TCP/IP, cấu hình các thiết bị mạng: Switch, Router, Modem, Access Point)Triển khai các phần mềm mã nguồn mở, phần mềm hướng dịch vụ Software as a Service, điện toán đám mây, marketting trên Internet.Quản trị dự án công nghệ thông tinQuản trị hệ thống cơ sở dữ liệu.Xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp trên môi trường Windows Server/ LinuxXây dựng và phát triển hạ tầng thiết bị mạng: Router, Switch, Firewall.

NGHỀ NGHIỆP

Quản trị CNTT doanh nghiệpQuản trị hệ thống thông tinChuyên viên CNTTQuản trị dự án CNTTQuản trị Website/ Hosting doanh nghiệp.Chuyên viên quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO

*
*

♦TRƯỜNGTRUNGCẤPBÁCHKHOAVŨNGTÀU♦CÔNGTYĐÀOTẠO&HỢPTÁCQTBÁCHKHOA•TRUNGTÂMNGOẠINGỮTINHỌCVŨNGTÀU•TRUNGTÂMTƯVẤNDUHỌCBÁCHKHOA•CơsởDTHTVũngTàu/ChâuĐức

*
*