Mua Phần Mềm Misa Bản Quyền Giá Tốt Nhất Toàn Quốc, Chi Phí Mua Phần Mềm Misa Update 10/2023

– GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

*

– NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI

*

Vậy mua phần mềm kế toán Misa ở đâu? Giá cả ra làm sao? Chế độ chăm sóc như nào? Cài đặt sử dụng phần mềm kế toán ra làm sao… Hàng loạt các câu hỏi đặt ra khi các bạn mua phần mềm kế toán Misa. Chúng tôi xin cam kết phục vụ chắm sóc tốt nhất cho các bạn khi sử dụng phần mềm Misa làm kế toán. Công ty chúng tôi chuyên bán phần mềm kế toán Misa bản quyền mới nhất của hãng phần mềm miễn phí lắp đặt cài đặt.

Đang xem: Mua phần mềm misa

Bảng giá bán phần mềm kế toán Misa doanh nghiệp và các gói dịch vụ kèm theo:

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Đơn giá (VNĐ)

 

Gói sản phẩm mua mới

 

Express

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. Số lượng chứng từ được nhập vào phần mềm tối đa là 150 chứng từ/năm

Gói

Miễn phí

 

Starter

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp. Số lượng chứng từ được nhập vào tối đa là 1.000 chứng từ/năm

Gói

2.950.000 VNĐ

 

Standard

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

Gói

6.950.000 VNĐ

 

Professional

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

Gói

9.950.000 VNĐ

 

Enterprise

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp 

Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm hàng tháng

Gói

12.950.000 VNĐ

 

Gói dịch vụ cập nhật phần mềm MISA SME.NET 2017 áp dụng cho khách hàng còn trong thời gian bảo hành

 

Phí cập nhật gói Starter

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Starter.

Gói/năm

1.000.000 VNĐ

 

Phí cập nhật gói Standard

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Standard.

Gói/năm

2.000.000 VNĐ

 

Phí cập nhật gói Professional

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Professional.

Gói/năm

3.000.000 VNĐ

 

Phí cập nhật gói Enterprise

Cập nhật những thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế và các tính năng, tiện ích mới của sản phẩm.Áp dụng với khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 gói Enterprise.

Gói/năm

4.000.000 VNĐ

 

Phí chuyển đổi từ gói ít phân hệ lên gói có nhiều phân hệ hơn của phần mềm MISA SME.NET 2017

 

Gói Starter lên Standard

Gồm 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.

Xem thêm: Vtc Game Liên Minh Huyền Thoại, Download Tải Gamevn

Gói

6.000.000 VNĐ

 

Gói Starter lên Professional

Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ , Tài sản cố định, Tiền lương , Tổng hợp.

Gói

9.000.000 VNĐ

 

Gói Starter lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

Gói

12.000.000 VNĐ

 

Gói Standard lên Professional

Gồm 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp.

Gói

5.000.000 VNĐ

 

Gói Standard lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

Gói

8.000.000 VNĐ

 

Gói Professional lên Enterprise

Đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp.

Gói

5.000.000 VNĐ

 

Phí chuyển đổi từ Starter lên gói cao hơn dùng cho doanh nghiệp mới thành lập được tặng gói Starter

 

Gói Starter lên gói Standard

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp.Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

Gói

4.000.000 VNĐ

 

Gói Starter lên gói Professional

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợpKhông giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

Gói

7.000.000 VNĐ

 

Gói Starter lên gói Enterprise

Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợpKhông giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm

Gói

10.000.000 VNĐ

 

Các gói dịch vụ đào tạo

Đào tạo tập trung

Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột, Cần Thơ

Người/khóa

1.450.000 VNĐ

 

Đào tạo trực tiếp tại đơn vị

– Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày cho ≤ 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, HCM, Cần Thơ. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.

– Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.

Khóa

7.950.000 VNĐ

 

Tư vấn triển khai

Tư vấn cho khách hàng cách thiết lập và sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.Đây là mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa là 05 ngày. Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày.

Xem thêm: Cách Chơi Asphalt 9 Trên Pc Cùng Giả Lập Noxplayernoxplayer, Cách Chơi Asphalt 9: Legends Trên Điện Thoại

Gói

20.000.000 VNĐ

 

Thay đổi Giấy phép sử dụng

Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh.

GPSD/Lần

650.000 VNĐ

 

Bảng giá bán phần mềm kế toán Misa hành chính sự nghiệp và các gói dịch vụ kèm theo