ĐTLM ngày 21/08: Annie được tăng lên 625 tầm đánh! Update 05/2022

Hay chỉ đơn giản là giúp cho Annie đi đường dễ hơn?

LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Chỉnh sửa về tướng:

Tầm đánh cơ bản tăng: 575 ⇒ 625 đơn vị khoảng cách

Các chỉnh sửa khác:

Trang phục Nunu Thây Ma
Trang phục Nunu Thây Ma đã được cập nhật một hoạt ảnh vui đùa đặc biệt trên máy chủ thử nghiệm PBE ngày hôm nay:

Trang phục Irelia Tiên Kiếm
Trang phục Irelia Tiên Kiếm đã được cập nhật thêm bảy gói đa sắc mới trên máy chủ thử nghiệm PBE ngày hôm nay. Dự kiến chúng sẽ được mở bán cùng lúc với trang phục này ở phiên bản sắp tới:

 

 

 

 

 

 

Trang phục Talon Cổ Kiếm
Trang phục Talon Cổ Kiếm đã được cập nhật thêm bảy gói đa sắc mới trên máy chủ thử nghiệm PBE ngày hôm nay. Dự kiến chúng sẽ được mở bán cùng lúc với trang phục này ở phiên bản sắp tới:

Trang phục Urgot Cao Bồi
Trang phục Urgot Cao Bồi đã được cập nhật thêm năm gói đa sắc mới trên máy chủ thử nghiệm PBE ngày hôm nay. Dự kiến chúng sẽ được mở bán cùng lúc với trang phục này ở phiên bản sắp tới:

Trang phục Thresh Cao Bồi

Trang phục Thresh Cao Bồi đã được cập nhật thêm năm gói đa sắc mới trên máy chủ thử nghiệm PBE ngày hôm nay. Dự kiến chúng sẽ được mở bán cùng lúc với trang phục này ở phiên bản sắp tới: