Cách Cài Đặt Phần Mềm Kế Toán Misa Bản Miễn Phí Mới Nhất, Download Misa Update 06/2024

MISA SME.NET 2021 là phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. MISA SME 2021 đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, theo dõi các khoản thu chi, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo từng phòng ban, bộ phận. Nhờ đó, dễ dàng nắm bắt được tình hình kinh doanh của công ty để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp.

loltruyenky.vn MISA SME.NET 2021 – Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

MISA SME.NET 2021 đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp, thuộc mọi lĩnh vực:

Lĩnh vực Thương mại, dịch vụ: MISA SME.NET 2021 giúp doanh nghiệp theo dõi tốt các khoản doanh thu, chi phí, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo từng phòng ban/bộ phận, giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận. Lĩnh vực sản xuất, xây lắp: MISA SME.NET 2021 giúp doanh nghiệp tính giá thành sản phẩm theo nhiều phương pháp, giúp tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp trong việc xác định giá thành của sản phẩm.

Với giao thiện thân thiện, rất dễ sử dụng, các nghiệp vụ được sắp xếp tuần tự theo luồng quy trình công việc tại các doanh nghiệp rất trực quan và dễ hiểu cho người sử dụng. MISA SME.NET có nhiều gói sản phẩm khác nhau để phù hợp với quy mô và nhu cầu của từng doanh nghiệp. MISA SME.NET 2021 hoàn toàn đáp ứng các chế độ kế toán doanh nghiệp, đồng thời luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Đang xem: Cách cài đặt phần mềm kế toán misa bản miễn phí mới nhất

Xem thêm: Tải Phần Mềm Khôi Phục Tin Nhắn, Huong Dan Khoi Phuc Tin Nhan Full

Thông tư số 195/2015/TT-BTC quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm: Cách Chơi Humanatic (10$/2 Ngày), Kiếm 5$/Ngày Với Humanatic

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2021 R5.1

Cập nhật lại trạng thái hóa đơn trên SME ngay sau khi xóa bỏ hoá đơn trên meInvoice để đảm bảo trạng thái Hoá đơn trên SME thể hiện đúng. Kế toán mua hàng muốn tự thêm được mẫu số hóa đơn mua vào khác mẫu ngầm định của phần mềm để không mất thời gian sửa lại Kế toán muốn báo cáo tổng hợp bán hàng thể hiện được thông tin mã nhóm VTHH để báo cáo cho Giám đốc và tính lương thưởng cho CBNV Kế toán mong muốn trên PXK có trường thông tin số điện thoại di động của người liên hệ để tiện lợi cho việc liên lạc, giao hàng Khi tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước thì ngầm định đẩy dữ liệu mới lên Mobile theo đúng thông tin dữ liệu, người dùng mobile Cập nhật mẫu UNC của ngân hàng MSB theo mẫu mới nhất Kế toán mong muốn hiển thị số nợ tối đa của khách hàng khi in phiếu xuất kho để thuận tiện theo dõi và đối chiếu công nợ Kế toán vật tư mong muốn trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng có cột nhóm VTHH để phục vụ cho việc lập Báo cáo vật tư công trình theo từng nhóm VTHH Kế toán mong muốn khi thực hiện quyết toán cho từng lần tạm ứng cho nhân viên, kế toán có thể thấy được thông tin các khoản tạm ứng từ đầu kỳ do chuyển từ năm trước sang để tiết kiệm thời gian làm quyết toán Kế toán mong muốn trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả phần mềm cho phép ẩn đi những đối tượng không còn số dư cuối kỳ (Cả dư nợ và dư có) để tiện thống kê, báo cáo về công nợ còn phải thu, còn phải trả cho lãnh đạo. Kế toán mong muốn có cảnh báo không cho ghi sổ chứng từ bán hàng đối với các khách hàng đã phát sinh các khoản nợ quá hạn thanh toán để đảm bảo hạn chế nợ xấu gia tăng Giám đốc muốn bổ sung thêm thông tin số tài khoản của NCC trên sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn để tạo file nguồn thanh toán theo lô trả tiền cho NCC 1 cách nhanh chóng Kế toán muốn khi thực hiện sửa và ghi sổ chứng từ, nếu chứng từ đã được sửa ghi sổ lại bởi người khác thì cảnh báo nêu rõ người đã thực hiện ghi sổ lại và có hướng dẫn khắc phục để KT không mất thời gian liên hệ với MISA để được hỗ trợ Cảnh báo khi lập chèn phiếu xuất kho (ngày Hạch toán của PXK sau nhỏ hơn ngày HT của PXK đã được lập trước đó) làm cho xuất quá số lượng tồn tính đến thời điểm lập chứng từ để kế toán biết và xem xét tình trạng tồn kho Kế toán muốn trên các báo cáo theo hợp đồng biết được từng hợp đồng thuộc dự án nào để nắm được tổng quát và có thể tự tổng hợp số liệu theo dự án và hợp đồng con nếu cần Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị để giúp giám đốc đánh giá được tình hình bán hàng của từng đơn vị cũng như so sánh giữa các đơn vị với nhau Ngầm định TK Ngân hàng chuyên thu tiền/TKNH chuyên chi tiền giúp cho đơn vị chỉ có 1,2 tài khoản ngân hàng không mất thời gian chọn TK Ngân hàng Cho phép lập Lệnh sản xuất theo mã quy cách Khi vào sửa mẫu, trộn mẫu chứng từ thì có thể lấy được các thông tin thống kê, các trường … đã nhập trên chứng từ để sửa được Cải tiến các tính năng xử lý báo cáo động (lọc, tính tổng, cố định cột, ẩn cột…) linh hoạt như excel để người sử dụng dễ dàng kiểm tra báo cáo Cải tiến chứng từ, báo cáo để khi nhập tiếng Trung vào phần mềm thì khi in chứng từ, báo cáo vẫn hiển thị đúng tiếng Trung Bổ sung 1 số cảnh báo để hạn chế sai lệch giữa kho và sổ cái tài khoản kho Bổ sung tính năng gửi báo cáo tĩnh qua email Cập nhật danh mục ngành nghề tờ khai 01/GTKT theo HTKK 4.5.2 đáp ứng nghị định số 126/2020/NĐ-CP Cập nhật lại câu thông báo khi KH đăng nhập bằng Tk checker để gửi lệnh cho dễ hiểu hơn Cải tiến màn hình bắt đầu sử dụng của Bankhub thành dạng mô hình tổng quan nghiệp vụ để KT hiểu được các bước thực hiện Với các ủy nhiệm chi đã tạo lệnh chuyển tiền nhưng bị Giám đốc từ chối, kế toán muốn sau khi sửa lại có thể thực hiện chuyển tiền trực tuyến như lệnh mới mà không mất công tạo ủy nhiệm chi khác Cập nhật địa bàn hành chính các tỉnh theo HTKK 4.5.1 và HTKK 4.5.2 Cho phép tìm kiếm nhanh đơn đặt hàng theo trạng thái của đơn hàng khi lập các chứng từ từ đơn đặt hàng (Ví dụ: Lập Chứng từ bán hàng, Đơn mua hàng, PXK bán hàng…từ đơn đặt hàng)

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2021 R4

Cho phép lập Hợp đồng bán hàng theo mã quy cách Khi lập chứng từ bán hàng kiêm PXK có nhập mã quy cách, bổ sung thông tin “Số lượng tồn kho theo chứng từ bán hàng” để tránh gây khó hiểu cho người sử dụng khi không cất được chứng từ do xuất quá số lượng tồn theo CTBH Khi lập Phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng, cho phép mang cả thông tin mã quy cách từ chứng từ mua hàng sang để không mất thời gian nhập liệu lại Cho phép sao chép dữ liệu từ Excel hoặc nhập khẩu từ Excel, Xml cho cột số liệu kỳ trước/năm trước trên Báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ…) với dữ liệu không liên năm giúp kế toán nhanh chóng lập BCTC mà không cần gõ lại Kế toán muốn không cho phép kết nối đến tài khoản MeInvoice có Mã số thuế (MST) khác MST trên Cơ cấu tổ chức để hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra Khi thực hiện 1 tính năng của HĐĐT mà chưa kết nối với Tài khoản MeInvoice, Kế toán muốn sau khi kết nối thành công sẽ giữ nguyên tại tab đang làm việc để không mất công chuyển tab Cho phép lập Hợp đồng mua hàng theo mã quy cách Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng theo mã quy cách (thể hiện số lượng từng mã quy cách đã nhận, chưa nhận; giá trị đã thực hiện của từng mã quy cách…) Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo mã quy cách (thể hiện số lượng từng mã quy cách đã giao, chưa giao; giá trị đã thực hiện của từng mã quy cách…) Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020 cho DN có doanh thu không quá 200 tỷ và cập nhật cấu trúc XML 2.3.9 Hướng dẫn kế toán cách xem báo cáo cho đúng, vì sao không có số liệu lên Bổ sung thêm cột số lượng quy cách chưa giao/chưa nhận khi lập chứng từ bán/mua từ đơn hàng để người sử dụng dễ hiểu hơn Bổ sung báo cáo phân tích doanh thu theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị để giúp giám đốc đánh giá được tình hình doanh thu của từng đơn vị cũng như so sánh giữa các đơn vị với nhau Bổ sung báo cáo phân tích kết quả kinh doanh (chi tiết từng loại doanh thu, chi phí) của từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị, giúp giám đốc đánh giá được KQKD của từng đơn vị và so sánh giữa các đơn vị với nhau Bổ sung báo cáo phân tích chi phí theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị giúp giám đốc theo dõi, kiểm soát tình hình chi phí của từng đơn vị Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo thời gian giúp ban lãnh đạo phân tích, quản lý được chi tiết chi phí theo tài khoản và theo từng khoản mục chi phí và so sánh giữa các tháng/quý/năm/cùng kỳ các năm trước… Bổ sung báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian giúp ban lãnh đạo phân tích doanh thu chi tiết theo từng loại và so sánh giữa các tháng/quý/năm/cùng kỳ các năm trước…

Tính năng cập nhật trong MISA SME.NET 2020 R13

KBĐT_NSD mong muốn cải tiến hiển thị giao diện khi Thủ trưởng duyệt hồ sơ và ký điện tử trên MISA_KYSO. Thủ trưởng phê duyệt và ký số hồ sơ kho bạc điện tử, phần mềm sẽ hiển thị màn hình lựa chọn chữ ký số và nhập mã pin để Thủ trưởng đơn vị ký duyệt hồ sơ dễ dàng hơn. Thủ trưởng đơn vị đăng nhập vào hệ thống Kho bạc điện tử của MISA: https://dvc.misa.vn và sau đó Nhấn Phê duyệt, chương trình hiển thị ngay màn hình ký số để Thủ trưởng đơn vị chọn chứng thư số và nhập mã pin. KBĐT_Khách hàng yêu cầu bổ sung Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng trong bộ hồ sơ chuyển khoản, chuyển tiền điện tử trên KBĐT. Theo đó khi lựa chọn nghiệp vụ Chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử phần mềm bổ sung mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng trong bộ hồ sơ gửi kho bạc. KBĐT_KT mong muốn phần mềm sinh Giấy rút bảo hiểm theo đúng yêu cầu kho bạc – Nội dung diễn giải thể hiện Tổng % trích từ lương và không tách hạch toán từng loại bảo hiểm Chỉ tiêu – Chi phí (Năm nay) trên Báo cáo kết quả hoạt động không bằng chỉ tiêu – Thuyết minh chi tiết chỉ tiêu chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh (Năm nay) trên B01/BSTT Khách hàng yêu cầu khi sang năm tài chính tiếp theo biết cách nhập chứng từ năm mới như thế nào Yêu cầu trên phần mềm có câu hỏi thường gặp theo từng phân hệ để khách hàng dễ dàng tra cứu