Ý nghĩa thành kính phân ưu là gì? [Bạn đã hiểu đúng?] Update 09/2021