Tải Game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất Update 04/2024

Phong Lăng ĐộĐầu giờ chẵn
Vượt ẢiĐầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu)12:30
Chiến Trường Tống Kim15:00
Liên Đấu18:00
Boss Đại Hoàng Kim19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim20:00
Quả Huy Hoàng20:00
Quốc Chiến Thiên Tử21:00
Boss Đại Hoàng Kim22:30
Phong Lăng ĐộĐầu giờ chẵn
Vượt ẢiĐầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu)12:30
Chiến Trường Tống Kim15:00
Liên Đấu18:00
Thương Nhân Tây Vực19:00
Boss Đại Hoàng Kim19:30
Quả Huy Hoàng20:00
Vận Tiêu20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim20:00
Chiến Trường Tống Kim21:00
Boss Đại Hoàng Kim22:30
Phong Lăng ĐộĐầu giờ chẵn
Vượt ẢiĐầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu)12:30
Chiến Trường Tống Kim15:00
Liên Đấu18:00
Boss Đại Hoàng Kim19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến20:00
Quả Huy Hoàng20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim20:00
Chiến Trường Tống Kim21:00
Boss Đại Hoàng Kim22:30
Phong Lăng ĐộĐầu giờ chẵn
Vượt ẢiĐầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu)12:30
Chiến Trường Tống Kim15:00
Liên Đấu18:00
Boss Đại Hoàng Kim19:30
Vận Tiêu20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim20:00
Quả Huy Hoàng20:00
Chiến Trường Tống Kim21:00
Boss Đại Hoàng Kim22:30
Phong Lăng ĐộĐầu giờ chẵn
Vượt ẢiĐầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu)12:30
Chiến Trường Tống Kim15:00
Liên Đấu18:00
Thương Nhân Tây Vực19:00
Boss Đại Hoàng Kim19:30
Quả Huy Hoàng20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim20:00
Liên Đấu20:00
Thất Thành Đại Chiến20:00
Chiến Trường Tống Kim21:00
Boss Đại Hoàng Kim22:30
Phong Lăng ĐộĐầu giờ chẵn
Vượt ẢiĐầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu)12:30
Chiến Trường Tống Kim15:00
Liên Đấu18:00
Boss Đại Hoàng Kim19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim20:00
Quả Huy Hoàng20:00
Liên Đấu20:00
Chiến Trường Tống Kim21:00
Boss Đại Hoàng Kim22:30
Phong Lăng ĐộĐầu giờ chẵn
Vượt ẢiĐầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu)12:30
Chiến Trường Tống Kim15:00
Liên Đấu18:00
Boss Đại Hoàng Kim19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim20:00
Quả Huy Hoàng20:00
Liên Đấu20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến20:00
Chiến Trường Tống Kim21:00
Boss Đại Hoàng Kim22:30